2022 Svenska Visarkivet

Sverker, Lena, Karin och Anna i biblioteket.
Sverker, Lena, Karin och Anna i biblioteket.

För första gången går Svenska Vispriset till en organisation. Svenskt visarkiv grundades 1951 och har sedan dess samlat in material och skapat en kunskapsbank öppen för alla att ta del av ett kulturarv som inspiration för nyskapande.

Juryns motivering:

Med oändlig omsorg och ett outröttligt engagemang för visan i alla dess skiftande former har årets mottagare av Svenska Vispriset under hundratusentals timmar burit på och i sitt hjärta tagit hand om såväl bortglömda och undanskuffade som vittberömda och välmående visor. Det är en hjälpsam vispristagare där ingen fråga är för obetydlig att besvara och för en visentusiast en oumbärlig skattkammare att få ta del av. 

För att man sedan 1951 ser till att bevara, samla in, forska, värna om och publicera material kring visan. Svenska Vispriset 2022 går till en verksamhet som är oerhört viktig för visan – Svenskt visarkiv.

Svenska Vispriset delas ut av Riksförbundet Visan i Sverige. Det finansieras av medlemsföreningarna och är en utmärkelse som tilldelas en person eller organisation som under längre tid kontinuerligt har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. 

Juryn för Svenska Vispriset 2022:

Juryn för Svenska Vispriset 2022 har bestått av Riksförbundet Visan i Sveriges styrelse.

Svenska Vispriset 2022 finansieras av:

Dansk-Svensk Visfestival Lund, Dan Andersson-sällskapet, Edeforsakademien, Gällersta Visfestival, Holmöns Visfestival, Hökis Visrum, Kulturföreningen Fritt Spelrum, Samfundet Visans Vänner Stockholm, Samfundet Visans Vänner Uddevalla, Visans Vänner Göteborg, Visans Vänner Karlshamn, Visans Vänner Skaraborg, Visans Vänner Södra Skåne, Visans Vänner Tjörn, Visans Vänner Västerås, Visans Vänner Visum Umeå, Visklubb -67, Visklubben Hallen, Visklubben Skeppet, Yrkestrubadurernas Förening