Samarbete

Riksförbundet Visan i Sverige är medlem i och samarbetar med olika kulturorganisationer där vi har gemensamma intressen, kan få support, kan vidga våra vyer och där vi tillsammans kan stärka varandra.

 

 

Svenska Visakademien

Svenska Visakademien arbetar för att stödja den svenskspråkiga visan och sången, för att initiera och genomföra seminarier, symposier, konserter och för att vara en mötesplats för samtal kring visan med diskussioner och debatter.

 

MAIS – Musikarrangörer i samverkan

ViS är medlemmar i MAIS, samarbetsorgan för riksförbund inom musikområdet som företräder ideellt arbetande och fria musikarrangörer över hela landet. MAIS anordnar bland annat CHECK!- en mötesplats för inspiration och utbildning för arrangörer inom konst- och kulturområdet. Här har ViS medlemmar möjlighet att vara med.

 

Nordvisa

Nordvisa är en ideell övergripande förening, bildad 1983, utan nationella underavdelningar. Föreningen är ett forum för visintresserade människor i Norden. Visan i Sverige är här en partnerorganisation. Hos Nordvisa finns ett kalendarium över nordiska visfestivaler

 

Norsk Viseforum

Norsk Viseforum är en medlems- och intresseorganisation för låtskrivare, visartister och visföreningar i Norge. Man arbetar för att stärka betydelsen av och villkoren för viskultur och vissång. Samarbetet med Norsk Viseforum består främst i den gemensamma nordiska tidskriften Visor.

 

Visans Vänner Finland

Visans Vänner i Finland organiserar visföreningar i Finland. Samarbetet med Visans Vänner Finland består främst i tidskriften Visor.

 

Visans Vänner Danmark

Visens Venner Danmark är en paraplyorganisation för Visens Venner-föreningar över hela Danmark. Samarbetet med Visens Venner Danmark består främst i tidskriften Visor.

 

Utöver de samarbeten med de andra nordiska länderna som nämns här finns det ett omfattande personligt utbyte och samarbete mellan enskilda föreningar och enskilda medlemmar över hela Norden. Visan är en gemensam Nordisk kulturskatt som vi i stor omfattning odlar gemensamt.