Visföreningar

Det finns många visföreningar, visklubbar och vissällskap spridda över landet. Alla föreningar har lite olika verksamhet men de flesta bygger på konceptet att man möts ungefär en gång i månaden och då får möjlighet att sjunga och spela för varandra, i grupp/tillsammans eller framträda inför de andra. Det är sällan begränsat till någon bestämd sorts visor utan här kan man ofta höra allt från Bellman till nyskrivna och egenproducerade sånger och låtar. Acceptansen brukar vara hög. Många föreningar anordnar även konserter, utbildningsdagar och andra spännande evenemang.

 

Gå med i en visförening

Att gå med i en visklubb eller visförening är ett fantastiskt tillfälle att få dela glädjen i att sjunga tillsammans, lära sig nya sånger eller hålla gamla vid liv och i många fall kunna ta del av ett brett konsertutbud.

Skriver du egna sånger kan en visförening vara ett väldigt bra ställe att prova dem inför en lagom stor publik. Ibland kan även spelningar förmedlas via dessa föreningar.

 

Starta egen förening?

Om det inte finns någon visförening där du bor kan du få hjälp och tips av oss att starta en. Skicka ett mail till info-adressen på kontaktsidan.