Söka bidrag

Nedan hittar du korta beskrivningar av fonder, stiftelser, myndigheter och andra källor där du kan söka bidrag till projekt och verksamheter som du planerar i din förening.
Följ gärna Riksförbundet ViS Facebooksida där vi går ut med info och påminnelse om anmälningsperioder.

Vi bistår gärna våra medlemmar i ansökningsprocessen. Mejla till info@visanisverige.se så hör vi av oss för att diskutera vad vi eventuellt kan hjälpa till med.


Statens Kulturråd

Kulturrådet ger bidrag som syftar till att främja mångfald och kvalitet. Här är datum för ansökningsperioder under första halvåret 2024.

 

Bidrag till konsert- och samarbetsprojekt inom musikområdet
25 jan 2024 – 22 feb 2024

Samverkan med komponister
1 febr 2024 – 29 febr 2024

Musikutgivning (fonogram)
6 febr 2024 – 5 mars 2024

Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper
16 april 2024 – 14 maj 2024

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer
25 april 2024 – 23 maj 2024

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet
15 febr 2024 – 14 mars 2024

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm
15 febr 2024 – 14 mars 2024

Projektbidrag till kulturlivets internationalisering
14 mars 2024 – 11 april 2024
10 sept 2024 – 8 okt 2024

 

 

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer bl.a. inom musik. Stödet riktar sig främst till den som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller till den som har sin konstnärliga verksamhet förlagd här. 

Ansökningsperioder 2023:

Internationellt utbyte och resebidrag
27 jan 2024 – 26 april 2024
27 april 2024 – 29 aug 2024
30 aug 2023 – 23 okt 2024

Residens i utlandet
9 jan 2024 – 13 febr 2024

Arbets- och långtidsstipendium
23 jan 2024 – 22 febr 2024

Projektbidrag
2 maj 2024 – 3 juni 2024

Internationellt studioresidens i Sundsvall
29 jan 2024 – 29 feb 2024

Nationellt residens vid Studio Acusticum
29 juli 2024 – 29 aug 2024

 


Stöd från region och kommun

De flesta regioner har olika former av stöd för kulturverksamhet. Gå in på din regions hemsida och läs under rubriken kultur så får du en bild av vilka ekonomiska bidrag som kan sökas.

Varje kommun har en kulturförvaltning alternativt en kultur- och fritidsförvaltning där man förfogar över medel till olika kulturevenemang. På kommunens hemsida kan man oftast utläsa vem man skall prata med för att undersöka möjligheten till bidrag eller stöd.

 


Nordiska Kulturfond

Nordiska rådet presenterar här stödordningar och fonder för bland annat olika typer av samarbete mellan de nordiska länderna.

 

Nordisk Kulturkontakt

Nordisk Kulturkontakt administrerar fyra stödprogram inom kulturområdet för att skapa projekt och skapa möten mellan kulturarbetare. Det gemensamma för de projekt som stöds är att de har en nordisk koppling och utvecklar kulturvärlden.

 


Allmänna Arvsfonden

Här finns information om Allmänna Arvsfonden och deras möjligheter att ge bidrag till projektverksamhet.

 

Clara Lachmanns fond

Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan.

 

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor

Inom myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor ryms bl.a. fd. Ungdomsstyrelsen. Här kan du läsa om de olika bidragsmöjligheter som MUCF förmedlar.

 

Sparbanksstiftelsen Skåne

Stiftelsen stödjer bl a projekt, riktade mot utbildning, kultur och idrott och av särskild betydelse för det lokala samhället.

 

Sten K Johnsons Stiftelse

Stiftelsen riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt.

 

Svenska PostkodStiftelsen

Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga organisationer såväl i Sverige som internationellt inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur, samt idrott.