Om ViS

Riksförbundet Visan i Sverige verkar för visan i alla former och färger.

Riksförbundet Visan i Sverige, förkortat ViS bildades 2005 och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell riksorganisation öppen för alla intresserade och engagerade i visa och singer/songwriting.

ViS har drygt 4000 medlemmar genom sina trettio medlemsföreningar, som förutom visföreningar även innefattar litterära sällskap, utbildningar, festivaler och arrangörer. Sedan 2021 kan man även teckna ett personligt medlemskap.

ViS uppgift är att synliggöra visan i alla dess former, stimulera människor att själva och i gemenskap med andra odla visan samt representera visan gentemot myndigheter, företag, media och andra organisationer.