2007 Hanne Juul

Foto: Adam Lundquist
Foto: Adam Lundquist
Första Svenska Vispriset till Hanne Juul

Den 12 december delade Riksförbundet för Visan i Sverige för första gången ut det nyinstiftade nationella Svenska Vispriset. 
Årets pristagare är vissångerskan Hanne Juul, vissångerska och vispionjär som tog initiativ till och fortfarande leder den första av landets två visskolor – Vislinjen vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv som firar 20-årsjubileum i år.

Juryns motivering:

”Pristagaren har i tjugo år lett ett banbrytande och inspirerande förnyelsearbete i visans tjänst och har med sitt arbete starkt bidragit till att det nordiska kulturarvet visan inte bara bevaras utan även ständigt utvecklas och vitaliseras i ett mycket brett nationellt perspektiv. Som initiativtagare och ledare för vislinjen i Kungälv har hon hittills haft nära 400 viselever under sina vingar. Hanne Juul tilldelas därför det allra första Svenska Vispriset av Riksförbundet Visan i Sverige.”