2016 Sture Ekholm

Foto: Max Tellving
Foto: Max Tellving
Juryns motivering:

”Svenska Vispriset 2016 tilldelas Sture Ekholm för att han har lyft vistolkningen i Norden. Tonårstidens målbrottssång till sprucken gitarr, grundandet av Visans Vänner i Ekenäs 1974 och funderingarna kring tråkiga trubadurer ledde till att skådespelaren och regissören Sture Ekholm började hålla seminarier i sceniskt uttryck för vissångare och master class i vistolkning. Sture Ekholm sådde ett frö om en utbildning för vistolkare. Ett frö som Hanne Juul vårdade och vattnade med näring från Nordvisa och Nordiska Kulturrådet. Fram växte Nordiska Visskolan vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv där Sture började som pedagog. Sture är den ende av alla pedagoger som haft samtliga elever på visskolan och han har även gästföreläst vid visskolan i Västervik. Utöver att skådespela, regissera, undervisa i vistolkning, turnera och sjunga visor, har Sture anordnat visfestivaler. Många är de som haft Sture som pedagog och hans visdomsord har följt dem på vägen: ”Försvara dina begränsningar och du får behålla dem”.

Juryn för Svenska Vispriset 2016:

Stina Elg, Christina Kjellsson och Billey Shamrock, i samarbete med Riksförbundet Visan i Sverige