2014 Jan-Olof Andersson

jo5-600
Juryns motivering:

"Svenska Vispriset 2014 tilldelas Jan-Olof Andersson för sitt breda, långvariga och entusiastiska främjande av visan med många olika medel och i alla sammanhang där det har varit nödvändigt med en insats.
Under mer än 35 år har Jan-Olof Andersson haft en framgångsrik karriär som vissångare, gitarrist och visdiktare. Han har också under många år verkat som en inspirerande pedagog för andra vissångare och arbetat inom många olika ideella föreningar för främjande av visan och kunskapen om olika visdiktares verk. Han har också deltagit i arbetet för att främja forskning inom visområdet.
Han har visat ett stort engagemang för visan i samarbetet med kulturmyndigheter och i arbetet för musik- och texträttigheter. Hans insatser under åren har också belönats med ett betydande antal stipendier, priser och utmärkelser.
Jan-Olof Andersson framstår inte minst som ett inspirerande exempel på möjligheterna att arbeta professionellt som visartist i dagens Sverige."

Svenska Vispriset 2014 finansieras av:

Fänneslundafestivalen, Föreningen Svensk-Dansk Visfestival, Göteborgs Visfestival, Ruben Nilson-Sällskapet, Samfundet Visans Vänner i Mariestad, Samfundet Visans Vänner i Uddevalla, Visans Vänner Södra Skåne, Visans Vänner i Umeå, Vis-Klubb 67, Yrkestrubadurernas Förening.