2012 Carin Kjellman

carin-Kjellman-600
Juryns motivering:

Svenska Vispriset 2012 går till Carin Kjellman för att hon under flera decennier arbetat engagerat för att rikta ljuset mot visan som levande genre. Carin har gått från att ha varit en självklar del av den svenska visscenen genom bl.a Folk och Rackare till att bli genrens självklara mittpunkt i etern. I visprogrammet Felicia i Sveriges Radios P2 har Carin genom åren lyft fram såväl okända som kända svenska och utländska visartister och singer/songwriters. Genom enträget arbete, trots nedläggningshot, har hon bevisat att visan är en betydelsefull del av vårt kulturarv, en vital, nyskapande och spännande genre i svenskt musikliv och att det är av största vikt att visan hörs i etern. Carin Kjellmans program har kännetecknats av stor bredd, kunskap, nyfikenhet och en förmåga att i sina intervjuer fånga artisternas djup och särart. Hon är en värdig pristagare och vi önskar henne många fortsatta goda år som en av programledarna för Nya Klingan.

Juryn för Svenska Vispriset 2012:

Lolita Ray, Riksförbundet Visan i Sverige, Lucas Stark, vissångare och Chris Jangelöv, förra årets pristagare.

Svenska Vispriset 2012 finansieras av:

Visfestival Holmön/Visum och Tjörns Visfestival samt Yrkestrubadurernas förening YTF, Visklubben Skeppet, Göteborgs visfestival, Fänneslunda visfestival, Samfundet Visans Vänner i Uddevalla, Visans Vänner i Mariestad, Visklubben Hallen, Visklubb-67.