Nyhetsbrev augusti 22

*|MC:SUBJECT|*
Nyhetsbrev augusti 2022
View this email in your browser

Du får det här nyhetsbrevet eftersom du står på vår kontaktlista. Om du är mottagare för en visförening vill vi att du skickar det vidare till medlemmarna i din förening då det är vår önskan att alla enskilda medlemmar ska nås av nyhetsbrevet. Du kan också be att föreningsmedlemmarna går in på www.visanisverige.se och registrerar sig som prenumeranter.

En sensommarhälsning!

Nominera till Svenska Vispriset!

Förlängt datum – 15 augusti!

Då styrelsens arbete börjar först i mitten av augusti har vi tagit beslut om att förlänga datumet för nominering till Svenska Vispriset. Så passa på! Här är chansen att lyfta fram de eldsjälar som jobbar för visan. I ytterligare fem dagar tar vi emot din nominering. Skicka mail till info@visanisverige.se
Priset ska gå till en person eller organisation som under en längre tid kontinuerligt har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. det delas ut under festliga former på Särö Visträff i höst.

Projekt Närkultur

Just innan semestertid fick ViS ta emot ett glädjande besked från Kulturrådet. En av våra ansökningar om återstartsbidrag har blivit beviljad. ViS ska fram verktyg och mallar för att göra det enkelt och ge inspiration till att starta upp visklubbar och föreningar i närområdet – Projekt Närkultur. På zoom-träffen den 24 augusti berättar vi mer om projektet och de planerade insatserna. Välkommen!
 

Evenemangskalendern

I brytningstid mellan sommarens festivaler och höstprogrammen blir det lite tunnsått i kalendern. Det är synd, tycker vi. Och uppmanar alla till att lägga in spelningar. Det är så fint att kunna samla och visa allt det fantastiska som händer inom visa och singer-songwriting runt om i landet. 

Medlemsträff 24 augusti

Så kör vi igen. Alltid sista onsdagen i varje måndag. Även ni som ännu inte är medlemmar men är nyfikna Visan i Sveriges verksamhet är varmt välkomna.
Medlemsträffarna har ingen fast dagordning men vi försöker fånga upp ämnen som berör visor och singer-songwriting, klubb- och föreningsverksamhet. Vi svarar gärna på frågor om organisations- och instrumentförsäkringen eller evenemangskalendern.
Du behöver inte vara med hela timman utan väldigt trevligt om du bara tittar in en stund, antingen om du har något spännande att berätta – eller helt enkelt bara vill säga Hej!

ViS Ordförande har ordet

Kära Visvänner – i de sista darrande solmätta sensommardagarnas tid – ViS önskar er fortsatta fina vissommardagar!
Vi gick in i 2022 med förhoppningar om ett bättre och friskare visår. Nu i sommar kan vi, glädjande nog, konstatera att det har vi sannerligen fått! Våra medlemsfestivaler har kommit i gång igen, det har sjungits och spelats visor runt i landet så det står härliga till. Det känns sååå fantastiskt!
Vi i ViS har även fått nya enskilda- och festivalmedlemmar, kort sagt ViS-Sverige rör på sig och det gör ViS styrelse också. Vi går in i hösten stärkta av våra musikupplevelser i sommar.
Det kan dock vara på sin plats att påminna om pandemin som inte är över:
Följ Folkhälsomyndighetens anvisningar, men framförallt – spela och sjung visor!
Niclas Abrahamsson
Ordförande Riksförbundet Visan I Sverige
Facebook
Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*