Nyårshälsning från ordförande

*|MC:SUBJECT|*
Nyhetsbrev II december 2021
View this email in your browser

Du får det här nyhetsbrevet eftersom du står på vår kontaktlista. Om du är mottagare för en visförening vill vi att du skickar det vidare till medlemmarna i din förening då det är vår önskan att alla enskilda medlemmar ska nås av nyhetsbrevet. Du kan också be att föreningsmedlemmarna går in på www.visanisverige.se och registrerar sig som prenumeranter.

ViS Ordförandes Jul- & Nyårshälsning

Visvänner! 

Detta skrivs under årets mörkaste dag efter ännu ett mörkt Coronamärkt år och hoppet om en ny visvår kan just nu tyckas fjärran… men visan lever i högsta grad. Visorna har alltid varit en kraft att räkna med för att skingra mörkret och låta ljuset nå in.
Precis nu står julvisorna för dörren men dagarna blir längre och det nya årets visor väntar otåligt på 2022.

ViS styrelse har ihärdigt jobbat på trots pandemin och haft ett mycket produktivt år där vi under hösten även kunde mötas i verkligheten och inte bara på zoom. Under en intensiv helg i oktober ventilerades och diskuterades idéer och tankar inför kommande verksamhet. Vi har nu fått igång vår instrumentförsäkring, eventkalendern är under arbete och målet om 30 nya personliga medlemskap är inom räckhåll.

ViS har varit representerade i rundabordssamtal med Kulturrådet och Konstnärsnämnden. I de organisationer där ViS är medlemmar – MAIS och AX Kulturorganisationer i samverkan, har vi arbetat aktivt med olika frågor och gemensamma utmaningar. Vi har fortsatt att utveckla vårt magasin Visor och fått ett ännu tätare samarbete med vår norska systerorganisation Norsk Viseforum.

Under året fick vi förutom det normala verksamhetsbidraget ett utökat krisstöd som gjorde att vi kunde ha vår verksamhetsutvecklare kvar under hösten. Vi fick också beviljat vår ansökan om projektpengar till att skapa spelmöjligheter för unga visartister. Det senaste glada beskedet kom häromdagen då Kulturrådet meddelade att Magasinet Visor är en av de 89 kulturtidskrifter som får produktionsbidrag. Så under våren kommer vi kavla upp nyårsärmarna och göra verkstad av de projektpengar vi fått. Vi kommer även ha flera intressanta nyheter på gång för er medlemmar under 2022, så håll utkik. Men först…

Sjung ut räven och låt den raska!
Sjung in julen och låt den slaska!
Sjung ut det gamla 2021 och sjung in det nya 2022! 
God visjul och Gott nytt visår önskar ViS alla visvänner
i och utanför Sverige! Ta hand om varandra, sjung och spela!
 
Niclas Abrahamsson
Ordförande Riksförbundet Visan i Sverige

Facebook
Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*