Svenska Vispriset och Masenstipendiet

Pressrelease 5 november 2022

Svenska Vispriset och det nyinstiftade Masenstipendiet till unga visartister delades ut under festliga former på Särö Visträff som i år firade 40-års jubileum.

Svenska Vispriset 2022 tilldelas Svenskt visarkiv

För första gången går Svenska Vispriset till en organisation. Svenskt visarkiv grundades 1951 och har sedan dess samlat in material och skapat en kunskapsbank öppen för alla att ta del av – ett kulturarv som inspiration för nyskapande.

Karin Strand, chef för Svenskt visarkiv, kommenterar priset:
– Det är fantastiskt roligt, och så hedrande för oss som institution! Vi ser vår roll som en länk mellan kulturarvet och det nyskapande och detta pris är ett värmande erkännande från vissångarvärlden att vi är en viktig resurs. Jag tror att Visarkivets grundare, visdiktaren och visforskaren Ulf Peder Olrog, nu ler i sin himmel – arkiven och utövarna behöver varandra.

Så här lyder juryns motivering:
Med oändlig omsorg och ett outröttligt engagemang för visan i alla dess skiftande former har årets mottagare av Svenska Vispriset under hundratusentals timmar burit på och i sitt hjärta tagit hand om såväl bortglömda och undanskuffade som vittberömda och välmående visor. Det är en hjälpsam vispristagare där ingen fråga är för obetydlig att besvara och för en visentusiast en oumbärlig skattkammare att få ta del av. 
För att man sedan 1951 ser till att bevara, samla in, forska, värna om och publicera material kring visan. Svenska Vispriset 2022 går till en verksamhet som är oerhört viktig för visan – Svenskt visarkiv.

Svenska Vispriset delas ut av Riksförbundet Visan i Sverige. Det finansieras av medlemsföreningarna och är en utmärkelse som tilldelas en person eller organisation som under längre tid kontinuerligt har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. 

Juryn för Svenska Vispriset 2022 har bestått av Riksförbundet Visan i Sveriges styrelse.

Det första Masenstipendiet till Ellinor Brolin

Ellinor Brolin är en lysande sångerska och visartist som i våras gav ut en kritikerrosad cd med Kjell Höglunds låtar, även med nya tonsättningar till outgivet material. Ellinor kommer från Ludvika i Dalarna, samma by som Tohre ”Masen” Eliasson flyttade hem till efter att succégruppen från 60-talet, Jailbirds Singers, upplöstes. Han fortsatte dock musicerandet och värnade varmt om viskonsten. 

Masenstipendiet till Tohre ”Masen” Eliassons minne vill uppmuntra unga visartister och hålla viskonsten levande. Det första stipendiet som delas ut går till Ellinor Brolin.

Juryns motivering:
”För sitt brinnande engagemang, och betydelsefulla insatser för att förnya, utveckla och bredda viskonsten; inte minst för sina tolkningar av Kjell Höglunds låtskatt, och för sitt arbete med att förankra det svenska kulturarvet visan hos den yngre generationen, tilldelas Ellinor Brolin det sålunda instiftade priset till Tohre ” Masen” Eliassons minne.”

Kommentar från Ellinor Brolin:
Det känns otroligt ärofyllt att få tilldelas detta nystartade visstipendie! En sporre till att fortsätta spela och skapa!

Juryn för Masenstipendiet har bestått av Peter Carlsson, Gundmund Jannisa och Hasse Karlsson.

Svenska Vispriset och Masenstipendiet delades ut på den årliga visträffen på Säröhus söder om Göteborg som i år firade 40-jubileum.

Kontakt och information
För ytterligare information om Svenskt visarkiv kontakta Karin Strand, karin.strand@musikverket.se, mobil 08-519 554 20
För pressbilder, information om Masenstipendiet, Svenska Vispriset och Riksförbundet Visan i Sverige kontakta Anna Wirsén, verksamhetsutvecklare, anna.wirsen@visanisverige.se, mobil 0733-30 60 90.