Visfestivalen i Lunds första stipendium till Jack Vreeswijk

Foto: Per Jahnke

I samband med 2022 års festival har 20-årsjubilerande Visfestivalen i Lund delat ut sitt första visstipendium någonsin. Stipendiet går till visartisten Jack Vreeswijk och delas ut i ett samarbete mellan Visfestivalen i Lund och vispubliken då stipendiet finansieras av både visföreningen bakom festivalen och dess engagerade publik. Totalt uppgår den utdelade stipendiesumman till 15.270 kr. 

Motivering: ”För ovärderliga insatser i visans tjänst”.

Visfestivalen i Lund 2022 genomfördes 4-6 augusti på Kulturen i Lund i samarbete med Kulturens restaurang, Lunds kommun, Sparbanken Skåne, Visit Lund & Sommarlund, Hotel Concordia, Folkhögskolan Hvilan i Lund och Åkarp, Silverton design, ABF,  m fl.

För mer information om Visfestivalen i Lund och visstipendiet kontakta Ivar Sjögren 
Ordförande i Föreningen dansk-svensk visfestival
visfestivalenilund@gmail.com
www.visfestivalenilund.se