Svenska Vispriset och Masens ungdomsstipendium  

Jonna Randen, Masenstipendiat, och Pierre Ström mottagare sv Svenska Vispriset, möttes på Säröhus.

Under visträffen på Säröhus delades Svenska Vispriset och Masenstipendiet ut till två glada mottagare. Pierre Ström, eldsjäl och visprofil som tillsammans med Cornelis Vreeswijk 1971 grundade Yrkestrubadurernas förening fick ta emot Svenska Vispriset 2023. Det nya ungdomsstipendiet gick till Jonna Randen som nyligen kom ut med debutalbumet Missbruk och misär. Traditioner från den stora visvågen på 60-talet mötte den nutida visan och det står klart att uttrycksformen i allra högsta grad lever och utvecklas. 

Ungdomsstipendiet är instiftat av Masens vänner till minne av den forne medlemmen i Jailbird Singers, vars önskan var att uppmuntra unga visartister och hålla viskonsten levande. Stipendiet överlämnades med en hälsning från Peter Carlsson som är en av initiativtagarna och en inspelning från hans hönshus med en lyckönskning till stipendiaten.

Svenska Vispriset till Pierre Ström

Få personer är så intimt förknippade med den svenska visan som Pierre Ström. Han firar, passande nog, 60 år som professionell sångare, gitarrist och låtskrivare i år.

– Jag har arbetat för visan i många år och det ger energi till att fortsätta jobba för att visan ska leva och utvecklas som uttrycksform, säger Pierre. Det är viktigt med en genre där man vågar säga någonting och samtidigt se folk i ögonen. Jag lovar att fortsätta spela och sjunga och arbeta för visan så länge jag kan.

I sin motivering skriver juryn:

”Årets vispristagare har ständigt tagit nya initiativ för visgenren, dess utövare och publik. Inte bara genom sitt stadiga trubadurskap utan även med sin eldsjäl. Ända sedan den stora visvågen tog fart på 60- och 70-talet har han varit en av landets framstående visartister. 1971 var han med och bildade Yrkestrubadurernas förening och har varit dess ordförande sedan starten. 
Årets vispristagare har även varit aktiv i SKAP och i Scen & Film, där han alltid hållit visans fana högt. Han beskrivs av många som en mycket uppmuntrande kollega, en ödmjuk artist som är öppen för det nya. Han har firat 80 år på jorden och 60 år av dem i visans tjänst. Svenska Vispriset 2023 går till Pierre Ström för hans mångåriga engagemang för att hålla vistraditionen levande.”

Svenska Vispriset delas ut av Riksförbundet Visan i Sverige. Det finansieras av medlemsföreningarna och är en utmärkelse som tilldelas en person eller organisation som under längre tid kontinuerligt har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. Juryn för 2023 har bestått av Riksförbundet Visan i Sveriges styrelse.

Masens ungdomsstipendium till Jonna Randen

Jonna Randen, 22 år, flyttade till Göteborg för att följa en dröm och gå på folkhögskola och studera musik. Hennes favoritförfattare och inspiration till texterna hon skriver är Charles Bukowski, 1920-1994, en av de stora arbetarförfattarna som skildrade verkligheten sådan som den tedde sig för de som levde i dåtidens slum. 

Juryns motivering:

”Rakt från hjärtat, utan att väja för det fula och skitiga, från missbruk och misär till (olycklig) kärlek och lyckorus. Jonnas texter häftar sig fast i medvetandet och dynamiken mellan ett svårt ämne och en glad melodi blir påtagligt verkningsfull. 

Det är rått, uppriktigt, insiktsfullt och kärleksfullt. Det är visa i sin allra mest konkreta form. Och utvecklingspotentialen är enorm. Detta är bara början på en fantastisk resa.”

– Det har varit en galen upplevelse och en fantastisk kväll. Jag är så himla glad och tacksam över stipendiet. Jag undrar fortfarande om det är sant, om ni är helt säkra på att ni har valt rätt person.

Juryn för Masenstipendiumet har bestått av representanter från Masens Vänner och Riksförbundet Visan i Sverige samt föregående års stipendiat Ellinor Brolin

För ytterligare information kontakta Anna Wirsén, verksamhetsledare Riksförbundet Visan i Sverige, 0733-30 60 90.