Lyssna på tidningen

Nu kan du höra hur tidningen låter. Här är spellistan för den redaktionella delen. Greppa tidningen, sätt dig bekvämt, läs och lyssna!

Nyutgivna CD från de nordiska länderna

Längst bak i magasinet hittar du ett urval av de CDer som getts ut sedan det förra numret. Vi har lagt upp en spellista även för dem – en härlig blandning av norskt, svenskt, danskt och finskt.