Bidra till Svenska Vispriset 2021!

Varje år delar ViS ut Svenska Vispriset, en utmärkelse som tilldelas en person eller organisation som under längre tid kontinuerligt har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. Vill du nominera någon till Svenska Vispriset maila namn och motivering till info@visanisverige.se
(i ämnesraden: Vispristagare 21)

Om du vill bidra till årets Svenska Vispris kan du nu swisha en valfri summa. Bidrar du med 500 kr eller mer kommer ditt namn stå tillsammans med de andra bidragsgivarna på både vår hemsida och det fina diplom som pristagaren får. Swisha ditt bidrag till 123 531 02 71
VIKTIGT: Skriv ”Vispriset” som meddelande. Vid bidrag på 500 kr eller mer: Skriv även ditt namn i meddelandet.

Det första Vispriset delades 2007 ut till Hanne Juul. Vill du läsa om alla som har fått priset sedan dess hittar du dom här.