Nyhetsbrev II feb

*|MC:SUBJECT|*
Nyhetsbrev II februari 2021
View this email in your browser

Du får det här nyhetsbrevet eftersom du står på vår kontaktlista. Om du är mottagare för en visförening vill vi att du skickar det vidare till medlemmarna i din förening då det är vår önskan att alla enskilda medlemmar ska nås av nyhetsbrevet. Du kan också be att föreningsmedlemmarna går in på www.visanisverige.se och registrerar sig som prenumeranter.

Välkommen till ViS årsmöte
21 mars kl 15 på zoom

Vi vill här påminna om årsmötet som även i år äger rum på zoom. Kallelse med dagordning har skickats ut på mail till samtliga representanter för våra medlemsföreningar. Vi vill också  uppmärksamma att motioner till årsmötet kan lämnas in fram till och med i morgon, söndag 21 februari. E-postadress: info@visanisverige.se
 
På Riksförbundets hemsida www.visanisverige.se under menyrubriken Dokument  och Årsmöte 2021 hittar du ”Förslag till dagordning” som också innehåller en zoomlänk till mötet.

Övriga årsmötesdokument kommer under samma rubrik att finnas för nedladdning senast en vecka före årsmötet.

Väl mött!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Facebook
Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*