Välkommen till årsmöte 17 mars!

Riksförbundet Visan i Sveriges håller sitt årsmöte söndagen den 17 mars kl 15:00. Formell kallelse till har gått ut på mail samt en påminnelse via nyhetsbrev. De senaste åren har vi hållit årsmötet på zoom. Det har fungerat bra och antalet som medverkat har ökat successivt. Även om det alltid är trevligt att träffas fysiskt är det här miljövänligt och kostnadsbesparande.

Anmäl dig till mötet här!

Alla medlemmar är välkomna att närvara vid årsmötet. Representanter för våra medlemsföreningar. Föreningsanslutna medlemmar – dvs de som är med i en av Visan i Sveriges medlemsföreningar. Personliga medlemmar – de som är direkt ansluta till Visan i Sverige. Vid årsmötet har enskild medlem en röst och föreningarna har röststyrka i förhållande till antalet betalande medlemmar under 2023, dock max 10 röster (kräver minst 170 medlemmar).

Vi ser gärna att många deltar på årsmötet från föreningarna men varje förening behöver utse vem som ska företräda föreningen vid en eventuell omröstning. Detta anges i anmälningsformuläret.

Alla handlingar som verksamhetsberättelse, ekonomisk bokslut, verksamhetsplan och budget kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida  www.visanisverige.se senast en vecka före årsmötet.

För att kunna ladda ner dokumenten krävs ett lösenord som skickas via mail till dem som har anmält sig till mötet via vårt formulär. Det skickas också till alla representanter för medlemsföreningarna samt till personliga medlemmarna. Du kan också skicka ett mail med namn och förening till info@visanisverige.se så får du ett password på mail.