Organisationsförsäkring

Riksförbundet Visan i Sverige har tecknat en organisationsförsäkring, som gäller för riksförbundet och dess medlemsorganisationer. Försäkringen gäller inom Norden.

I försäkringen ingår en olycksfallsförsäkring som gäller för de förtroendevalda och för dem som utför ett uppdrag för ViS och dess medlemsföreningar. Föreningen är försäkrad mot förskingring och det ingår även ett skydd mot skadeståndskrav. Så om din förening ordnar en konsert behöver man inte teckna en separat evenemangsförsäkring.

Enskilda medlemmar i ViS omfattas inte av försäkringen om de inte utför uppdrag åt någon medlemsförening.

Läs hela försäkringsdokumentet

Ladda ner vårt utbildningsmaterial

Checklista inför evenemang

Vid frågor om försäkring, utbildningsmaterial eller checklista kontakta Anders Gunnarsson.