Styrelse vald på årsmötet 2016 i Västerås

Kontakta enskild styrelsemedlem genom att maila fornamn.efternamn(a)visanisverige.se

Ordförande
Håkan Hultin – Visans vänner, Mariestad

Vice ordförande
Elin-Louise Ahlberg, Visans Vänner Göteborg

Kassör
Tommy Rådberg – Cornelis Vreeswijksällskapet, Stockholm

Ledamot
Stina Elg – Visans vänner i Västerås
Jimmy Ginsby – Dan Andersson-sällskapet

Suppleanter
Magda Andersson – Visans vänner Umeå, Visum
Peter Bengtsson, Visans Vänner Sölvesborg
Petra Haraldson, Visans Vänner Göteborg
Anders Gunnarsson, Visans vänner Uddevalla
Johan Piribauer, Inlandskult

Revisorer
Tord Håkansson, sammankallande
Torbjörn Johansson

Valberedning
Gun Hemström, Cornelis Vreeswijksällskapet (sammankallande)
Christer Jilder, Visans vänner i Umeå, Visum
Elona Planman, Yrkestrubadurernas förening (YTF)

Årsmöteshandlingar. Att laddas ner,

Handlingar att laddas ner – Visriksdagen Västerås 1:a – 3:e April 2016.

Länkar.

Kallelse till Årsmöte och Galaveckan

Galaveckan. Folk & Världsmusikgalan 30/3 – 2/4 2016

Lokalbeskrivning över Konserthuset

Årsmöte.

Söndag 3 april 2016 Västerås, rum 110 på Konserthuset Kopparbergsvägen 1.

Klockan 10.00 –12.00

Handlingar

Dagordning

Ekonomisk berättelse 2015

Medlemsföreningar som betalt medlemsavgiften för 2015

Verksamhetsberättelse 2015

Preliminär Verksamhetsplan 2016

Valberedningens förslag

Revisionsberättelse 2015

Årsmöte 2016 ladda ner

Handlingar att laddas ner – Visriksdagen Västerås 1:a – 3:e April 2016.

Länkar.

Kallelse till Årsmöte och Galaveckan

Galaveckan. Folk & Världsmusikgalan 30/3 – 2/4 2016

Lokalbeskrivning över Konserthuset

Årsmöte.

Söndag 3 april 2016 Västerås, rum 110 på Konserthuset Kopparbergsvägen 1.

Klockan 10.00 –12.00

Handlingar

Dagordning

Ekonomisk berättelse 2015

Medlemsföreningar som betalt medlemsavgiften för 2015

Verksamhetsberättelse 2015

Preliminär Verksamhetsplan 2016

Valberedningens förslag

Revisionsberättelse 2015

Kallelse till Årsmöte och Visriksdag i Galauniform i Västerås

Vi fortsätter samarbetet med Folk- och Världsmusikgalan för att öka synligheten för Visan vid denna festliga samlingsplats för folkmusik och visor och samtidigt erbjuda våra besökare ett varierat och spännande aktivitetsutbud. I år har vi dessutom ett mer fullspäckat program för visan än någonsin förr! Dags att besöka Västerås i år mellan Fredag 1. april och Söndag 3 april alltså! Se fullständig programöversikt på www.folkgalan.se där du också kan beställa galabiljetter och få tips om logi..Skynda på och beställ din resa för det är redan svårt med hotellrum i Västerås, men det finns bra kommunikationer till flera närbelägna städer som t.ex. Eskilstuna, Enköping, Hallstahammar om det kniper.

Årsmötet

Årsmötet hålls kl. 10.00 söndagen den 3 april i rum 110 på Konserthuset.. Dagordning finner du nedan i nyhetsbrevet. Kom ihåg att motioner skall sändas in till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet (senast söndagen 6 mars 2016).

Dagordning och övriga årsmöteshandlingar kommer också att läggas ut på hemsidan i god tid innan årsmötet.

Nordisk Viskonsert Fredagen 1. april kl. 1200-1330

I samarbete med övriga nordiska riksförbund arrangerar vi en Nordisk Viskonsert under temat Den moderna Visan i anslutning till den Nordic Showcase för Folkmusik, som pågår Onsdag 29 april t.o.m. Torsdag 30 april och är öppen för alla arrangörer. Vår konsert är också öppen för allmänheten. De artister som deltar är Loke och Elona Planman från Sverige, Benjamin Aggerbaek från Danmark, Erik Lukashaugen och Myrull från Norge och Lina Teir från Finland, alla bland de mest spännande talangerna inom den moderna nordiska Visan som här får exponering för en kunnig publik. Det tror vi kommer att öka visintresset och ge nya impulser till redan visintresserade..Ytterligare information på www.folkgalan.se

Seminarier Lördagen 2. april

Visan i Sverige arrangerar i år hela fem visseminarier med stöd av SKAP och Kulturens:

1000-1045 Visan berättar. Om förhållandet mellan visan och berättartraditionen med Mats Klingström.

1100-1145 Visans frihet. Om vad som händer med en visa när texten behandlas med olika musikstilar med Elin-Louise Ahlberg och Jan-Olof Andersson.

1230-1315 Att sjunga en text. En pedagogs reflektioner . Vi får ta del av Hanne Juuls mångåriga erfarenheter som ansvarig ledare för den Nordiska Visskolan i Kungälv.

1330-1415 Vem är det som sjunger? Om gestaltning och identitet vid val av sångtexter med Maria Lindström, som redogör för resultatet av en ny enkät om skillnader mellan vissångare och andra sångare.

1500-1545 Mer musik? Ja Hjärna. Om musikens hälsoeffekter med Petra Haraldson, musiker och terapeut.

Mässa Fredag 1. april och Lördag 2 april.

Från kl. 1300 på fredag ställer ett stort antal aktörer inom visa och folkmusik ut inklusive Visan i Sverige, som erbjuder prenumeration på vår Vistidskrift.
Folk- och Världsmusikgalan

Folk- och Världsmusikgalan hålls kl.1900 på lördagen 2 april. Biljetter kan bokas på www.folkgalan.se.

Förfestligheter på fredag

Vi planerar ett samkväm där vi sjunger för varandra under gemytliga former på fredag kl.1900, men lokal är ännu inte fastställd och meddelas senare.

Övriga arrangemang

Länkar till dessa arrangemang finner på www.folkgalan.se. Klicka på flik galaveckans program där du också hittar många andra arrangemang.

Vi hoppas vi får träffa riktigt många av våra medlemmar på Visriksdagen och att ni får många spännande upplevelser under galaveckan. Maila oss gärna om ni har frågor!

Dagordning Årsmöte i Västerås Söndag 3 april 2016

Plats: Rum 110 Konserthuset i Västerås Tid: 10.00

 1. Ordförande öppnar årsmötet
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Förslag från styrelsen och verksamhetsplanering
 10. Motioner och propositioner
 11. Val av ordförande, 2 år
 12. Val av vice ordförande, 1 år
 13. Val av kassör, 2 år ( ej på val, vald på tvåårsperiod 2015)
 14. Val av övriga ledamöter, 1 år
 15. Val av suppleanter, 1 år
 16. Val av revisorer, varav en är sammankallande, 1 år
 17. Val av valberedning, 1 år. Tre personer varav en är sammankallande
 18. Att fastställa medlemsavgift
 19. Vistidskriften ” Visor”
 20. Övriga frågor
 21. Ordförande avslutar mötet.

Bidra till föreningarnas eget pris. Svenska Vispriset 2016.

Riksförbundet Visan i Sverige
Svenska Vispriset 2016

Hej visvänner!

Svenska Vispriset delas ut av Riksförbundet Visan i Sverige, tack vare stöd från visfestivaler och visföreningar. Nu är det åter dags att bidra till föreningarnas eget pris till en person ni tycker har främjat visans synlighet och villkor. Även om Visan i Sverige administrerar utdelningen, har riksorganisationen inte möjlighet att bidra till priset på grund av reglerna för det verksamhetsbidrag förbundet mottar från Kulturrådet.

Detta är ett pris som har upplevts som en rejäl uppmuntran och ett betydelsefullt erkännande av alla pristagare.

Nu har ni möjlighet att donera en andel av minimum 500 kr för att Svenska Vispriset 2016 ska förverkligas. Passa samtidigt på att föreslå lämpliga pristagare. När prissumman om 5 000 kr är nådd, kommer juryn att påbörja arbetet. Alla som bidrar ekonomiskt till Svenska Vispriset nämns på diplomet.

Anmäl intresse direkt till vispriset@visanisverige.se

Svenska Vispriset är en utmärkelse som tilldelas en person eller organisation som under längre tid kontinuerligt har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. Pristagaren kan vara en utövande artist, men också någon som har arbetat för visan organisatoriskt eller pedagogiskt. Det utslagsgivande skall vara att arbetet har medfört ökad uppmärksamhet och acceptans för visan som konstform.

Kandidater till priset skall värderas efter följande kriterier:

– Hur nyskapande arbetet har varit
– Hur bred aktiviteten har varit inom visans område
– Vilken uppmärksamhet arbetet har väckt
– Vilka konkreta resultat som arbetet har haft för visans ställning i Sverige

Läs mer om kriterierna och urvalsprocessen på Riksförbundet Visan i Sveriges hemsida

page_id=35

Juryn för Svenska Vispriset 2016 består av:

Stina Elg, Riksförbundet Visan i Sverige
Billey Shamrock, Yrkestrubadurernas förening (YTF)
Christina Kjellsson, mottagare av Svenska Vispriset 2015

Valberedningen för Riksförbundet behöver hjälp!

Inför årsmötet i april letar vi efter dig som kan tänka dig att ställa upp i styrelsen för riksförbundet eller som har förslag på kandidater.
Styrelsen skall så långt möjligt bestå av ledamöter från olika delar av landet, och också vara så jämställd som möjligt.
Vår nuvarande ordförande, Håkan Hultin har avsagt sig omval. Vi behöver därför förslag på ny ordförande, mandatperiod 2 år.
Känner du dig manad, eller känner du någon person som du tror skulle passa bra som ordförande? Hör av dig och lämna namnförslag till oss i valberedningen. Förutom kontaktuppgifter vill vi att du skriver några rader om varför du eller den du föreslår skulle passa bra som förbundsordförande.

Utöver ordförandeposten är det fritt fram att föreslå kandidater till styrelsen i övrigt. Det kan röra både ordinarie ledamot och suppleant. Samma här så vill vi att du lämnar kontaktuppgifter och en motivering.

Årsmötet är söndagen den 3 april i Västerås, och vi vill ha in förslagen senast 7 mars.

Tveka inte att ta kontakt med någon av oss i valberedningen

Christer Jilder Gun Hemström Karl-Anton Hansson

christer.jilder@visanisverige.se

gun.hemstrom@visanisverige.se

karl.anton.hansson@visanisverige.se

Är det någon visartist som har gjort något bra i år?

Om du tycker att någon visartist eller arrangör har gjort något bra i år har du en jättefin möjlighet nu att påverka så att hen blir uppmärksammad för detta och kanske till och med prisbelönad! Du och alla dina föreningsmedlemmar kan gå in på Folk- och Världsmusikgalans hemsida och nominera så många ni vill, men det måste vara för något som skett i år (undantaget kategorin Årets traditionsbärare). Nomineringarna är en möjlighet att påverka juryn som tar det slutgiltiga beslutet och ju fler nomineringar ju svårare blir det för juryn att bortse från en nominerad artist eller arrangör.

Galan sänds direkt i P2 lördagen den 2. april 2016 och får mycket uppmärksamhet också bland arrangörer och branschfolk. Detta är alltså en mycket betydelsefull möjlighet vi har för att visan skall uppmärksammas på Folk- och Världsmusikgalan.

Så här gör man:

 1. Gå in på hemsidan www.folkgalan.se
 2. Klicka på vinnarförslag
 3. Här kan du se på de nomineringar som redan är gjorda genom att klicka på de olika nomineringskategorierna längst ned. De sju nomineringskategorier som finns är: Årets arrangör, Årets artist, Årets grupp, Årets nykomling, Årets traditionsbärare (Här var Jan Hammarlund en av de tre finalisterna i år), Årets tvärspel och Årets utgåva.
 4. Du klickar på den angivna länken för att nominera( http://goo.gl/forms/lRTFmaS6wJ)
 5. Du anger namn och e-post, vald kategori, artist eller arrangörsnamn och din motivering. Kom ihåg att bra motiveringar skapar intresse hos juryn!
 6. Du skickar och kan sedan följa nomineringsprocessen om du vill.

Vill ni skapa uppmärksamhet för visan är detta ett enkelt och roligt sätt så jag hoppas att alla nu aktivt mobiliserar sina medlemmar för detta. Nomineringsmöjligheten avslutas kl.2400 den 31/12.

Om vi inte är aktiva i nomineringsprocessen sänder vi signalen till galan och folkmusikorganisationerna att vi inte tycker att det har gjorts något bra inom Visan i år! Och det skulle skapa en mycket orättvis bild tycker i alla fall jag!

Med VisVänlig Hälsning,

Håkan Hultin

Så här tecknar ni en medlemsprenumeration

Vi behöver Visor!

Enligt er egen önskan prioriterar vi arbetet med att göra Visan mer synlig och intressant hos allmänheten för att tillföra Visan och våra medlemsorganisationer ny publik. Tidskriften Visor är central i detta arbete och läses också av kulturmyndigheter och press.

Förutsättningen för att vi skall bli framgångsrika är att vi klarar att motverka de fördomar många idag har om att Visan tillhör det förgångna. Det är därför viktigt att vår tidskrift och vi själva arbetar aktivt för att ge en bild av Visan som motsvarar dagens verklighet:

En mångsidig, dynamisk och spännande musikform med textkvalitet i fokus. Poesi till musik.

Att vi har så många originella, fängslande och tidsriktiga visor och visartister är det alltför få som känner till.

För att vistidskriften Visor skall kunna föra fram detta budskap är det viktigt att medlemsorganisationerna sluter upp om den och gör en liten investering i visans framtid genom en föreningsprenumeration. Det handlar inte bara om tidskriftens ekonomi utan ännu mer om att antalet läsare ger omvärlden en signal om hur många som sluter upp om tidskriftens budskap.

Ni behöver Visor!

Tidskriften Visor är också ett medel för internutbildning. Ju bättre uppdaterade era medlemmar är om vad som sker inom Visan desto bättre ambassadörer för Visan blir de.

Våra nuvarande föreningsprenumeranter har också upptäckt att tidskriften nu uppfattas som en medlemsfördel som ökar värdet på medlemskapet.

Så här tecknar ni en medlemsprenumeration

Vi har gått ut med budskapet nu, i god tid innan era årsmöten, för att ni, om nödvändigt, skall kunna årsmötesbehandla frågan.

En föreningsprenumeration omfattar alla föreningsmedlemmar med egen adress. Den kostar då bara 50:- ( 100:- normalt) pr. år och medlemsadress. Ni kontaktar er kontaktperson, mig eller Tommy Rådberg, sänder en medlemsförteckning till oss och vi fakturerar centralt.

De medlemsorganisationer som idag har föreningsprenumeration (7stk) har haft olika lösningar när det gäller finansiering. Några har höjt medlemsavgiften motsvarande, några har höjt med hälften och några har själva tagit kostnaden på föreningen. Responsen har varit lika positiv oavsett lösning.

Vi ser fram till er positiva insats – tillsammans är vi oövervinnerliga!