Så här tecknar ni en medlemsprenumeration

Vi behöver Visor!

Enligt er egen önskan prioriterar vi arbetet med att göra Visan mer synlig och intressant hos allmänheten för att tillföra Visan och våra medlemsorganisationer ny publik. Tidskriften Visor är central i detta arbete och läses också av kulturmyndigheter och press.

Förutsättningen för att vi skall bli framgångsrika är att vi klarar att motverka de fördomar många idag har om att Visan tillhör det förgångna. Det är därför viktigt att vår tidskrift och vi själva arbetar aktivt för att ge en bild av Visan som motsvarar dagens verklighet:

En mångsidig, dynamisk och spännande musikform med textkvalitet i fokus. Poesi till musik.

Att vi har så många originella, fängslande och tidsriktiga visor och visartister är det alltför få som känner till.

För att vistidskriften Visor skall kunna föra fram detta budskap är det viktigt att medlemsorganisationerna sluter upp om den och gör en liten investering i visans framtid genom en föreningsprenumeration. Det handlar inte bara om tidskriftens ekonomi utan ännu mer om att antalet läsare ger omvärlden en signal om hur många som sluter upp om tidskriftens budskap.

Ni behöver Visor!

Tidskriften Visor är också ett medel för internutbildning. Ju bättre uppdaterade era medlemmar är om vad som sker inom Visan desto bättre ambassadörer för Visan blir de.

Våra nuvarande föreningsprenumeranter har också upptäckt att tidskriften nu uppfattas som en medlemsfördel som ökar värdet på medlemskapet.

Så här tecknar ni en medlemsprenumeration

Vi har gått ut med budskapet nu, i god tid innan era årsmöten, för att ni, om nödvändigt, skall kunna årsmötesbehandla frågan.

En föreningsprenumeration omfattar alla föreningsmedlemmar med egen adress. Den kostar då bara 50:- ( 100:- normalt) pr. år och medlemsadress. Ni kontaktar er kontaktperson, mig eller Tommy Rådberg, sänder en medlemsförteckning till oss och vi fakturerar centralt.

De medlemsorganisationer som idag har föreningsprenumeration (7stk) har haft olika lösningar när det gäller finansiering. Några har höjt medlemsavgiften motsvarande, några har höjt med hälften och några har själva tagit kostnaden på föreningen. Responsen har varit lika positiv oavsett lösning.

Vi ser fram till er positiva insats – tillsammans är vi oövervinnerliga!

Christina Kjellsson. Svenska Vispriset.

Svenska Vispriset 2015
tilldelas
Christina Kjellsson

För att hon komponerar tydliga och tankeväckande visor om livet i vår samtid. Visor som berättar om sorger och glädjeämnen, mänskliga tillkortakommanden, eller bara helt vanliga dagar, med en poetisk precision, humor och allvar.
2008 gav Christina Kjellsson ut boken Rim och reson – om att skriva vistexter.
Som pedagog vid Nordiska visskolan i Kungälv och Visskolan i Västervik har Christina arbetat med visornas textkvalitet och uppmuntrat eleverna att skriva eget material för att vi i framtiden ska ha en ännu rikare visskatt att gräva ur.
Sju album, en blogg, en barndomsskildring, spelningar och seminarier har spridit Christina Kjellssons ord och musik till åtskilliga läsare och lyssnare. Kanske är skaran som nynnar hennes visor, större än den som känner till upphovspersonen.
Men det är väl så musikbranschen ser ut – som en Cirkus.

Svenska Vispriset 2015 finansieras av: Fänneslundafestivalen, Göteborgs Visfestival, Ruben Nilson-Sällskapet, Visans Vänner i Göteborg, Visans Vänner i Mariestad, Visans Vänner i Stockholm, Visans Vänner i Södra Skåne, Visans Vänner i Sölvesborg, Visans Vänner i Uddevalla, Visans Vänner på Tjörn, Visklubben Skeppet, Visum i Umeå, samt Yrkestrubadurernas Förening.

Juryn har bestått av: Stina Elg och Billey Shamrock, i samarbete med Riksförbundet Visan i Sverige

Håkan Hultin, ordförande RVS
Tommy Rådberg, kassör RVS

Information om Svenska Vispriset 2015

Hej visvänner!

Svenska Vispriset delas ut av Riksförbundet Visan i Sverige, tack vare stöd från visfestivaler och visföreningar. Nu är det åter dags att bidra till föreningarnas eget pris till en person ni tycker har främjat visans synlighet och villkor. Även om Visan i Sverige administrerar utdelningen, har riksorganisationen inte möjlighet att bidra till priset på grund av reglerna för det verksamhetsbidrag förbundet mottar från Kulturrådet.

Detta är ett pris som har upplevts som en rejäl uppmuntran och ett betydelsefullt erkännande av alla pristagare.

Nu har ni möjlighet att donera en andel av minimum 500 kr för att Svenska Vispriset 2015 ska förverkligas. Passa samtidigt på att föreslå lämpliga pristagare. När prissumman om 5 000 kr är nådd, kommer juryn att påbörja arbetet. Alla som bidrar ekonomiskt till Svenska Vispriset nämns på diplomet.

Anmäl intresse direkt till vispriset@visanisverige.se

Svenska Vispriset är en utmärkelse som tilldelas en person eller organisation som under längre tid kontinuerligt har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. Pristagaren kan vara en utövande artist, men också någon som har arbetat för visan organisatoriskt eller pedagogiskt. Det utslagsgivande skall vara att arbetet har medfört ökad uppmärksamhet och acceptans för visan som konstform.

Kandidater till priset skall värderas efter följande kriterier:

– Hur nyskapande arbetet har varit

– Hur bred aktiviteten har varit inom visans område

– Vilken uppmärksamhet arbetet har väckt

– Vilka konkreta resultat som arbetet har haft för visans ställning i Sverige

Läs mer om kriterierna och urvalsprocessen på Riksförbundet Visan i Sveriges hemsida

www.visanisverige.se/?page_id=35

Juryn för Svenska Vispriset 2015 består av:

Stina Elg, Riksförbundet Visan i Sverige

Billey Shamrock, Yrkestrubadurernas förening (YTF)

Jan-Olof Andersson, mottagare av Svenska Vispriset 2015

Kallelse till återupptaget Årsmöte i Stockholm

På grund av en del olyckliga omständigheter var vi tvungna att bordlägga årsmötet 14. Mars i Stockholm. Revisionsberättelsen hade nämligen inte blivit färdig i tid och därmed kunde styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet. En revisionsberättelse föreligger nu som rekommenderar ansvarsfrihet, men beslut om detta måste fattas på ett årsmöte varför vi nu kallar in till ett återupptaget årsmöte den 31. Maj med fokus på räkenskaperna. För att göra det hela ännu mer matnyttigt inviterar vi samtidigt till en diskussion om vår verksamhetsplan där vi är tacksamma för alla idéer och inspel.

Årsmötet sker i samband med invigningen av Hökis Visrum, en lokal ägnad visan med en utställning kring Cornelis Vreeswijk, som arbetade i huset intill och under en period var bosatt i Hökarängen. Lokalen skall ge möjlighet till olika aktiviteter kring visan och invigs av YTF:s ordförande Pierre Ström som också ger en konsert tillsammans med Helena Eriksson med början kl.12.00, så att det finns möjlighet att avnjuta den innan årsmötet börjar och förena nytta med nöje.

Enklast tar ni er till Hökis Visum, Hökarängsplan 3 genom att ta tunnelbanan till Hökarängen tunnelbanestation.

Dagordning och övriga årsmöteshandlingar finns redan på vår hemsida.

Vi hälsar alla föreningsmedlemmar hjärtligt välkomna till årsmötet!

***

Dagordning återupptaget Årsmöte i Stockholm 31 maj 2015

Plats: Hökis Visrum, Hökarängsplan 3, 12356 Farsta. Tunnebanestation: Hökarängen Tid: 14.00

1. Ordförande öppnar det bordlagda årsmötet

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

4. Fastställande av dagordning

5. Det återupptagna årsmötets behöriga utlysande

6. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

7. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

8. Val av kassör, 2 år ( ej samma period som ordförande)

9. Val av revisorer, varav en är sammankallande, 1 år

10. Verksamhetsplanen 2015

11. Övriga Frågor

12. Ordförande avslutar årsmötet, dels det påbörjade årsmötet 2015-03-14 och det fortsatta årsmötet 2015-05-31.

Ekonomisk berättelse 2014

Medlemmar 2014

Preliminär Verksamhetsplan 2015

Valberedningens förslag

Revisionsberättelse

Årmötesprotokoll del 1 av 2

Kallelse till Årsmöte och Visriksdag

                        Kallelse till Årsmöte och Visriksdag i Galauniform!

Tiden för galaveckan 7-14 mars (vecka 11) närmar sig med ett fullspäckat och stimulerande program för alla intresserade i visor och folkmusik. Samarbetet med Folk- och Världsmusikgalan gör att du kan förena besöket på vår visriksdag och vårt årsmöte med många andra upplevelser som gör att det kan vara värt en resa till Stockholm! Kanske vi får någon vispristagare i år på galan, då är det extra festligt att vara där när det händer!

                        Årsmötet

Årsmötet hålls i Kulturens lokaler, Linnegatan 14, 11447 Stockholm kl. 15.00 lördagen den 14 mars. Dagordning finner du nedan i nyhetsbrevet.
Kom ihåg att motioner skall sändas in till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet (senast 14 februari 2015).

Dagordning och övriga årsmöteshandlingar kommer också att läggas ut på hemsidan i god tid innan årsmötet.

                        Seminarier

I samma lokaler och i anslutning till årsmötet arrangerar Visan i Sverige tre visseminarier med stöd av SKAP och Kulturens:

10.00-1030 Är svenska egentligen polska? Om språkrytm och melodier med Stina Elg. Här visas på hur språket påverkar melodiernas utformning.

1245-1345 Av trummor och tamburiner är visan född. Om förnyelse och tradition inom visan med Dan Viktor. Här får vi illustrerat hur traditionen kan vara en styrka när man förnyar.

1400-1500 Från Särbo till Sambo. Visa möter folkmusik i gammalt och nytt med visskolan och folkmusiklinjen på Gamleby folkhögskola i Västervik. Här får vi uppleva hur visskolan och den parallella folkmusiklinjen har stimulerat och utvecklat varandra genom samspel.

I samma rum hålls ytterligare två visrelaterade seminarier, så det blir en fulladdad dag:

1045-1130 Folkmusikens gränser av Visarkivet

1145-1230 Joe Hill 100 år.

                        Folk- och Världsmusikgalan

Folk- och Världsmusikgalan hålls i Berwaldhallen kl.1900 på lördagen 14 mars. Av artister uppträder Stefan Sundström från visområdet och sedan får vi se under prisutdelningen. Biljetter kan bokas på www.folkgalan.se och eventuellt också boende.

                        Förfestligheter på fredag

Fredag 13 mars kl.1800 inviterar vi våra medlemmar till ett samkväm och en guidad visning i Bellmanhuset på Urvädersgränd 3 på Södermalm. Vi sjunger visor för varandra hemma hos Bellman och får dessutom besök av en vissångare som underhåller med några av Bellmans sånger och epistlar. Här krävs det förhandsanmälan till Tommy Rådberg på tel:070-1712919 eller e-post: tommy.radberg@visanisverige.se då antalet platser är begränsat.

                        Övriga visarrangemang

RUBEN NILSON – en del av vår visskatt av Ruben Nilsonsällskapet. Onsdag 11 mars kl.1900 på Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19, Hjorthagens Medborgarhus.

EVERT TAUBES FÖDELSEDAG – firande torsdag 12 mars kl.1800 i Maria Magdalenakyrkan, Bellmansgatan 13 på Södermalm.

Länkar till dessa arrangemang finnes på www.folkgalan.se. Klicka på flik galaveckans program där du också hittar många andra arrangemang.

Vi hoppas vi får träffa riktigt många av våra medlemmar på Visriksdagen och att ni får många spännande upplevelser under galaveckan. Maila oss gärna om ni har frågor!

Dagordning Årsmöte Visriksdag i Stockholm 14 mars 2015

Plats: Kulturens lokaler, Linnégatan 14, 11447 Stockholm Tid: 15.00

1. Ordförande öppnar årsmötet

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

4. Fastställande av dagordning

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar

7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

8. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

9. Förslag från styrelsen och verksamhetsplanering

Stadgeändringar ( andra årsmötets bekräftelse):

Val av ordförande 2 år. /max två perioder bortfaller/

Styrelsen äger rätt att arvodera styrelsemedlem eller person formellt ansluten till styrelsen för förlorad arbetsförtjänst för uppdrag som bedöms absolut nödvändiga för styrelsens arbete och där det inte finns ersättare som kan ta uppdraget utan förlorad arbetsförtjänst. Sådan ersättning kan endast ges under förutsättning att föreningens ekonomi gör det försvarligt och innanför årsmötets ramar. Maximal ersättning pr. dag exkl. soc. avg. är 1500:- (Beloppet kan justeras av föreningens årsmöte).

10. Motioner och propositioner

11. Val av ordförande, 2 år (Nuvarande ordförande är inte på val förrän nästa år)

12. Val av vice ordförande, 1 år

13. Val av kassör, 2 år ( ej samma period som ordförande)

14. Val av övriga ledamöter, 1 år

15. Val av suppleanter, 1 år

16. Val av revisorer, varav en är sammankallande, 1 år

17. Val av valberedning, 1 år. Tre personer varav en är sammankallande

18. Att fastställa medlemsavgift

19. Vistidskriften ” Visor”

20. Övriga Frågor

21. Ordförande avslutar mötet.

Nya styrelseledamöter till Riksförbundet Visan i Sverige

Vi önskar att våra medlemsföreningar föreslår styrelseledamöter till förbundsstyrelsen för nästa verksamhetsår. Det finns några vakanser och nu finns chansen att er förening blir representerad. Har ni förslag på kandidat/er hör av dig till valberedningens sammankallande Lasse Zackrisson så snart som möjligt.

E-post: lasse.zackrisson@visanisverige.se mobil: 070-3150903
Postadress: Rådhusgatan 14, 185 31 Vaxholm

Vi ses på jämställda visfestivaler 2015!

Tack, ni eldsjälar som driver visfestivaler så att vi andra får njuta av våra favoritartister och upptäcka nya sådana!

För visst är det härligt med visfestivaler? Det tycker vi nog alla, både att stå på scen och att sitta i publiken. Runt om i landet finns en uppsjö med visfestivaler, stora och små, som drivs av eldsjälar med ofta snäv budget och beroende av väder och vind. Men vi har en gemensam utmaning. År 2014 såg könsfördelningen på svenska visfestivaler ut såhär:

graf_nyhetsbrev

Av totalt 384 akter på 33 festivaler var 58% mansdominerade, dvs antingen med en manlig frontperson eller ett band bestående av till störst del män.
Endast 36% av akterna hade kvinnlig frontperson eller övervägande kvinnor i bandet. 6% av akterna var mixade. Detta är en översikt och fördelningen varierade mycket mellan enskilda festivaler. Har någon frågor kring underlaget för sin egen festival kan man vända sig till mig.

Jag hoppas och tror att den gemensamma ambitionen är en jämställd visscen, där våra manliga och kvinnliga artister är lika synliga. Så ser det inte ut idag, och ni som arrangörer kan göra stor skillnad.

För det handlar inte om att kvinnor är sämre artister än män, det handlar om strukturer i samhället som gör att kvinnor inte får lika mycket utrymme som män på festivalscener. Genom att boka jämställt är ni delaktiga i att förebygga dessa strukturer, ni ger publiken ett mer varierat festivalprogram och peppar dessutom fler kvinnor att hålla på med musik när de ser att andra kvinnor blir bokade.

För att få inspiration så kan ni kika på Rättviseförmedlingens lista med kvinnliga visartister:

rattviseformedlingen.se/lista/folk-och-varldsmusik-till-festivalsommaren-2013

Lycka till med bokandet och vi ses på jämställda visfestivaler 2015!

Magda Andersson

Riksförbundet Visan i Sverige

Folk- och Världsmusikgalan och Visriksdagen i Stockholm 14 mars 2015

Nu ber jag er att fokusera på något annat är julförberedelser en liten stund!

För första året är vi partner i Folk- och Världsmusikgalan och det betyder att vi har möjlighet att påverka så att visan får en större plats på galan. Förutsättningen för att den möjligheten skall kunna realiseras är att vi gör en liten insats.

1. Det är nyval – passa på att rösta för din visartist!

Nomineringar till årets pristagare sker från oss lyssnare. Nominerar gör man på hemsidan www.folkgalan.se. Detta måste göras snarast under december månad. Ju flitigare vi är desto större chans att våra visartister kan komma ifråga till värdering av juryn. Så passa på och glöm inte en säljande motivering. Visa vårt engagemang!

2. Nu kan man beställa biljetter till galan i Berwaldhallen

Också det kan göras med utgångspunkt från www.folkgalan.se, därifrån kommer man in på Berwaldhallens hemsida. Sök sedan i evenemangskalendern på 14 mars.

Biljettpriset är 250:- för vuxna och 125:- för studenter och pensionärer. Passa på redan nu för efterfrågan brukar vara stor.

Under galan har vi fått med Stefan Sundström som visartist, men det är ett spännande program i övrigt också. Och så den högtidliga prisutdelningen förstås! Allt direktsänds i P2.

3. Visriksdag och kringaktiviteter

Lördagen startar med olika seminarier, några visrelaterade och därefter hålls vår visriksdag på eftermiddagen. Vi kommer tillbaka med mer exakt program när det föreligger.

På fredagen har galan ett särskilt program för barn- och ungdom och på kvällen bjuder Visan i Sverige in tillresande medlemmar till visriksdagen till en guidning på Bellmanhuset på söder med vissång och därefter bidrag till vissjungandet från er som har lust. Mer detaljerad information kommer också här senare.

4. Övernattning

Vi kommer att stå till tjänst med övernattningstips till de som behöver det.

Gör plats för en spännande och stimulerande upplevelse i Stockholm redan nu!

Med Vänlig Hälsning,

Håkan Hultin

Klustret kallar vi det konsertprogram som kommer att fylla själva galaveckan, 7-14 mars

I visans tecken är följande aktiviteter klara.

Ruben Nilson – en del av vår visskatt. Jan-Olof Andersson,

Folkkulturcentrum Onsdag den 11 mars 2015 kl. 19:00.

Förutom Jan-Olof Andersson medverkar Anna Swartling, Lars-Åke Andersson och Lasse Zackrisson.

Torsdag den 12 mars kl. 18:00 Evert Taubes födelsedag Maria Magdalena kyrka.

Vi uppmärksammar Evert Taube med kransnedläggning och konsert. Fri entré.

Fredag 13 mars kl. 18:00 Guidning på Bellmanhuset, Urvädersgränd 3. Förhandsanmälan.

Den som vill kan träffas före och efter guidningen på Restaurang Lilla Wien, Södra Station. Undertecknad är där klockan 15:00.

Tommy Rådberg