Visvänner: Visan har en självklar plats i vårt jul- och nyårsfirande!

En extra varm och God Jul och ett betydligt skönare Gott nytt år önskar vi alla i ViS till er alla visvänner i Sverige!

Sjung ut det gamla tunga 2020 och sjung in det nya bättre 2021!  Vi brukar vid den här tiden gå ut och be er i våra medlemsföreningar att anmäla ert intresse ang. att vara värd för vårt årsmöte på våren. Detta har vi i styrelsen beslutat vänta med ett tag då vi inte vet och kan greppa hur visvåren kommer se ut. Det har ju varit ett hemskt och omtumlande år för hela vår värld. Även för oss i Riksförbundet Visan i Sverige, som numera förkortas ViS, har detta satt spår. Men det ligger i vårt uppdrag att se positivt på visans framtid.


Svenska vispriset 2020

Foto: Jeanette Andersson

ViS har utsett en högst värdig pristagare av det svenska vispriset 2020: Jan Hammarlund. För mer info om denne eminente pedagog och visartist, se Jans hemsida: https://janhammarlund.se/

Pristagaren blev en aning överrumplad när han fick veta att han fått vispriset. Det skedde över telefon som ni kan bevittna på vår facebooksida: https://www.facebook.com/visanisverige

Ny verksamhetsutvecklare

Vi har fått Anna Wirsén som verksamhetsutvecklare i ViS. Hon har rivstartat och snabbt blivit en otroligt drivande och stark kraft i det viktiga förändringsarbetet vi har påbörjat. Vi ska, med hennes hjälp, försöka fördjupa oss i hur vår roll ska se ut för visan i Sverige och Norden.


Vår nya logga syns mer och mer här och var.

Vår hemsida kommer snart att vara helt omgjord.

Denna jul och nyår kommer nog många att känna sig lite extra ensamma i sin isolering. Så ring eller gör ett videosamtal till någon du bryr dig om och sjung en visa eller två för dem.

Ta hand om varandra, sjung, lev och spela!


Midvinternattens Tegnell är hård
Folkhälsans hjärnor vill slimma
Coronakön till vår sjukhusvård
En julhälsning, den ska en rimma
Så får vi lov, så får vi lov att sjunga bort Covid-19!

Styrelsen ViS

Ingegerd Wessel, Leo Leonhardsen, Niclas Abrahamsson, Peter Bengtsson, Alexander Zuniga Dias, Emma Magdalena Larsson, Gunnar Törngren, Anders Gunnarsson

Hösthälsning

Visvänner, Covid-19 fortsätter att hålla oss i sitt grepp.

Styrelsen för ViS (RVS har nu bytt förkortning till ViS – Visan i Sverige) har inlett färden mot att omforma ViS till att bli ett mer moderniserat Riksförbund. Under helgen 18-20 september 2020 var Riksförbundet på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv för att ha styrelsemöte, utbilda oss och ha ett extrainsatt årsmöte.
 
Extra årsmötet:
Samtliga stadgeändringar som styrelsen lagt fram i propositioner antogs av det extra årsmötet, som hölls både via weblänk och på plats, den 20 september 2020 kl. 15:00 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Dessa stadgeändringar innebär att:
  RVS har nu bytt förkortning till ViS (Visan i Sverige), men behåller, vid behov, hela namnet Riksförbundet för Visan i Sverige i mer formella sammanhang.   ViS styrelse kommer efter nästa årsmöte bestå av ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen kan variera i antal mellan 5 – 9 st.   ViS kan nu erbjuda enskilt medlemskap i vårt Riksförbund för den som inte kan/vill vara medlem i en av våra medlemsföreningar.  

Övrigt under helgen 18-20 september:
  Vi träffade några av deltagarna på Nordiska Visskolan, lärde känna dem och de fick vetskap om vilka vi i ViS är och vad vi gör.   På styrelsemötet under helgen diskuterades olika aspekter kring det förändringsarbete vi nu åtagit oss. Vi fick en lärorik utbildningsdag om jämställdhets- och normfrågor. Den genomfördes under ledning av Katarina Hultin från Västra Götalandsregionens Förvaltningen för Kulturutveckling. Under dagen lärde vi oss en del om olika normer och hur vi kan identifiera dem samt applicera ett normkritiskt förhållningssätt i vår verksamhet. Kulturrådet, som ger oss ett driftsbidrag varje år, är noggranna med att vi i vår verksamhet beaktar jämställdhet och normer. Vi måste bland annat redovisa hur könsfördelningen ser ut i våra medlemsföreningar.
      
Till sist:
ViS fick in en väldans massa ansökningar till tjänsten som verksamhetsutvecklare. Nu har vi till slut utsett en person efter ett antal intervjuer. Vi välkomnar Anna Wirsén till tjänsten som Verksamhetsutvecklare på halvtid i fem månader under perioden 15 november-15 april och önskar Anna lycka till i viktiga arbetet med er alla där ute i Sveriges avlånga land.  
Kära visvänner: Följ myndigheternas anvisningar noga men glöm inte: Spela och sjung gamla och nya visor! Ta väl hand om er själva och varandra!
 
ViS Styrelse: Niclas Abrahamsson, Alexander Zuniga Diaz, Emma Magdalena Larsson, Gunnar Törngren, Ingegerd Wessel, Anders Gunnarsson, Peter Bengtsson, Leo Leonhardsen
 
 

Kallelse till extra årsmöte på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv 20 september 2020 kl. 15:00

Visvänner, Covid-19 fortsätter sätta käppar i vishjulen! Vi vet att Covid-19 i hög grad påverkar våra medlemmar och att många inom visans område befinner sig i riskgrupper. Men vi kämpar oförtrutet vidare och hoppas på en bra höst för alla våra medlemmar. RVS/ViS styrelse arbetar även vi på i Coronakrisen. Vi har haft några styrelsemöten på distans under sommaren där vi diskuterat framtiden.  

Ni är alla välkomna att närvara vid Riksförbundet RVS extra årsmöte som är satt till söndagen den 20 september kl. 15:00 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Vi räknar med att kunna genomföra ett Coronasäkert möte på skolan men vill för säkerhets skull ha in anmälningar från alla som avser att närvara på plats senast 18 september på info@visanisverige.se. Vi avser att sända ut även detta möte i digital form via tjänsten Zoom. Vår erfarenhet från det ordinarie årsmötet var att flera medlemmar som annars skulle fått problem med att ta sig till årsmötesförhandlingarna nu kunde vara med via länk istället- vilket funkade bra. Kanske är detta något vi alltid ska ha att erbjuda i fortsättningen? Länkadressen till Zoom kommer att meddelas några dagar i förväg.  

Mötet inkluderar förslag på nya viktiga stadgeändringsförslag- vilka antogs första gången av det ordinarie årsmötet. Dessa kommer återigen att läggas fram inför det extra årsmötet och finns att läsa i dagordningen för mötet nedan. Vi tänker oss att ha ett ”ordinärt möte” med den skillnaden att endast de punkter som behöver tas upp till beslut kommer behandlas. Övriga frågor kan heller inte tas upp på detta möte.  

RVS/ViS vill ha in nomineringar från er medlemmar till svenska vispriset 2020! Vem tycker ni är särskilt välförtjänt att få detta pris? Nomineringar behöver vi få in till info@visanisverige.se senast den 1 oktober. Vi ämnar som vanligt tillkännage vem pristagaren är under Säröträffen. Vi förutsätter i nuläget att den kommer att bli av.  

Vi har gått ut med en annons via Arbetsförmedlingen, Nyhetsbrev, på hemsidan och Facebook där vi söker en Verksamhetsutvecklare på deltid. Denna tjänst skall få tid till att fördjupa våra kunskaper i hur vi i RVS/ViS bäst kan vara till nytta för våra medlemmar. Hjälp till att sprida denna annons så den når så många som möjligt.   Styrelsen arbetar och kommer arbeta aktivt för att bli ett mer moderniserat Riksförbund och kommer bl.a. gå en jämställdhetsutbildning och presentera nya loggan på Särömötet.   

Kära visvänner: Följ myndigheternas anvisningar angående hur vi ska bete oss, fortsätt att spela och sjunga visor, ta hand om er själva och varandra!
 
RVS Styrelse genom: Niclas Abrahamsson, Alexander Zuniga Diaz, Emma Magdalena Larsson, Gunnar Törngren, Ingegerd Wessel, Anders Gunnarsson, Peter Bengtsson  

Extra årsmöte för Visan i Sverige på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv och på nätet via ”Zoom” kl. 15:00 den 20 september 2020 

Dagordning

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.
 3. Fastställande av dagordning
 4. Extra årsmötets behöriga utlysande.
 5. Propositioner från styrelsen – förslag till ändrade stadgar

Proposition 1: Förslag till ändrade stadgar – Namn.
Namnändring: Idag är den vedertagna förkortningen RVS (Riksförbundet Visan i Sverige). Styrelsen tycker det är en bättre anknytning till verksamheten med förkortningen ViS (Visan I Sverige).
Förslag: En stadgeändring enligt följande: 

Nuvarande stadgar

Förslag till ändring

NAMN
Organisationens namn är Riksförbundet Visan i Sverige

NAMN
Organisationens namn är Riksförbundet Visan i Sverige, förkortat ViS.

(Dessutom uppdateras namnet på andra platser i stadgarna i enlighet med denna ändring.)

Proposition 2. Förslag till ändrade stadgar – Medlemskap.
Idag kan bara föreningar vara medlemmar. Föreningar finns inte överallt, t ex inte någon på Gotland. Elever på Visskolan säger att de nätverkar och organiserar sig på andra sätt.
Medlemskapsändring påverkar stadgarna på flera olika ställen om förslaget godkänns. Själva kärntexten med förslag till ändring ser ut så här: 

Nuvarande stadgar

Förslag till ändring

MEDLEMSKAP
Medlem i Riksförbundet Visan i Sverige kan den förening bli som:
• är ideell
• endast har fysiska personer som medlemmar
• verkar i enlighet med Riksförbundet Visan i Sveriges målsättning och uppfyller de av Riksförbundet stadgade kraven
• betalar medlemsavgift till Riksförbundet.
• har fast verksamhetsår och årligen lämnar
verksamhetsberättelse för föregående års
verksamhet till Riksförbundets kassör
• En organisation eller verksamhet som inte faller in under medlemskriterierna, men som står visan nära och arbetar i förbundets anda, kan efter särskild prövning beviljas medlemskap i förbundet. Detta medlemskap, liksom vilken
årsavgift som skall utgå, prövas och beslutas av styrelsen.

MEDLEMSKAP
Medlem i Riksförbundet Visan i Sverige kan den förening bli som:
• är ideell
• endast har fysiska personer som medlemmar
• verkar i enlighet med Riksförbundet Visan i Sveriges målsättning och uppfyller de av Riksförbundet stadgade kraven
• betalar medlemsavgift till Riksförbundet.
• har fast verksamhetsår och årligen lämnar
verksamhetsberättelse för föregående års
verksamhet till Riksförbundets kassör
• En organisation eller verksamhet som inte faller in under medlemskriterierna, men som står visan nära och arbetar i förbundets anda, kan efter särskild prövning beviljas medlemskap i förbundet. Detta medlemskap, liksom vilken årsavgift som skall utgå, prövas och beslutas av styrelsen.
Utöver förening kan också enskild person som vill verka i enlighet med ViS målsättning bli medlem genom att betala in medlemsavgift till ViS. Medlemsavgiftens storlek och de förmåner som enskild medlem åtnjuter beslutas av årsmötet.

INTRÄDE/UTESLUTNING
Styrelsen beviljar medlemskap. Medlemsförening som motarbetar Riksförbundet Visan i Sveriges målsättning eller
grundregler kan uteslutas ur organisationen, endast vid medlemsmöte med 2/3 majoritet.

INTRÄDE/UTESLUTNING
Styrelsen beviljar medlemskap. Medlemsförening som motarbetar Riksförbundet Visan i Sveriges målsättning
eller grundregler kan uteslutas ur organisationen, endast vid medlemsmöte med 2/3 majoritet.
Enskild medlem som motarbetar Riksförbundet Visan i Sveriges målsättning eller grundregler kan uteslutas omedelbart ur organisationen genom beslut i styrelsen.

ÅRSMÖTE / röststyrka
Vid årsmötet har endast en representant från varje närvarande medlemsförening rösträtt.

ÅRSMÖTE / röststyrka
Vid årsmötet har enskilt anslutna medlemmar en röst.
Föreningar som har minst en representant närvarande på årsmötet har en röststyrka baserat på antal betalande medlemmar till ViS. Upp till 10 medlemmar 2 röster och därefter ytterligare en röst per 20 betalande medlemmar. Över 170 medlemmar innebär maximal röststyrka på 10 röster. Röstetalen räknas fram vid upprättande av röstlängd. 

Proposition 3: Förslag till ändrade stadgar – Styrelsen.
Vi vill ta bort suppleanterna och bara ha styrelsemedlemmar så att alla är med på lika fot. Vi anser också att från tid till annan kan en styrelse behöva ha olika storlek. Styrelsen kan behöva adjungera externa personer när viss kompetens behövs. Styrelsens rätt att arvodera behöver därför kunna gälla också andra än styrelseledamöter. Styrelsen får också rätt att göra enstaka undantag från beloppsgränsen på 1.500:- 

Nuvarande stadgar

Förslag till ändring

STYRELSE
Styrelsen för Riksförbundet Visan i Sverige skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter att inträda i vald ordning.
Årsmötet väljer ordförande, kassör, övriga ledamöter samt tre suppleanter.
Styrelsen:
• konstituerar sig själv, förutom posterna som ordförande och kassör
• är under verksamhetsåret Riksförbundet Visan i Sveriges verkställande organ
• skall arbeta i enlighet med stadgar och beslut på års- eller medlemsmöte
• skall hålla minst fyra protokollförda möten per år
• är beslutsmässig när minst fem ledamöter deltar i mötet och vid lika röster har ordföranden utslagsröst
• kallar även suppleanter till styrelsemöten
• kan delegera uppdrag till arbetsgrupp eller enskilda personer
• skall, så långt det är möjligt, bestå av ledamöter från olika delar av landet
• beslutar om firmatecknare för riksorganisationen

STYRELSE
Styrelsen för Riksförbundet Visan i Sverige skall bestå av minst fem och max nio ordinarie ledamöter.
Årsmötet väljer ordförande, kassör samt övriga ledamöter.
Styrelsen:
• konstituerar sig själv, förutom posterna som
ordförande och kassör
• är under verksamhetsåret Riksförbundet Visan i Sveriges verkställande organ
• skall arbeta i enlighet med stadgar och beslut på års- eller medlemsmöte
• skall hålla minst fyra protokollförda möten per år
är beslutsmässig när maximalt en ledamot är
frånvarande om styrelsen består av fem eller sex ledamöter och max två frånvarande om styrelsen består av sju till nio ledamöter och vid lika röster har ordföranden utslagsröst
• kan adjungera personer till styrelsemötena om speciell kompetens behövs
• kan delegera uppdrag till arbetsgrupp eller enskilda personer
• skall, så långt det är möjligt, bestå av ledamöter från olika delar av landet
• beslutar om firmatecknare för riksorganisationen

Inför det kommande verksamhetsåret ska
valberedningen i dialog med styrelsen diskutera hur stor styrelse som kan behövas baserat på den framlagda verksamhetsplanen.

 1. Mötets avslutande 

OBS. Vid årsmötet har endast en representant från varje närvarande medlemsförening rösträtt. Kallelse till extra årsmöte och dagordningsförslag ska vara utsänt till varje medlemsförening minst fyra veckor i förväg. 

Riksförbundet Visan i Sverige söker verksamhetsutvecklare

Nu är det dags för Riksförbundet Visan i Sverige att ta nästa steg. Till det behöver vi en person som kan jobba med att utveckla vårt förbund på betald arbetstid.

Verksamhetsutvecklare inom svensk viskultur

Riksförbundets verksamhet har hittills letts av bara ideella krafter. Efter en inledande tioårsperiod är det nu dags för organisationen att ta nästa utvecklingssteg. För att starta det arbetet söker vi en aktiv och kulturintresserad person som tillsammans med våra medlemsföreningar och styrelsen kan påbörja förbundets nästa resa. Vi tänker oss en projektanställning med start snarast i höst. Riksförbundet Visan i Sverige har en budget för denna projektanställning och vår bedömning är den ska räcka till 50 % anställningsgrad under 5 månader.  

Arbetsuppgifter under projekttiden

 • Genomföra en kartläggning av medlemsorganisationernas aktiviteter och behov av och önskemål om stöttning från riksorganisationen
 • Bidra till att skapa förutsättningar för en långsiktig finansiering av en verksamhetsledare och söka utverka ännu mer stöd från myndigheterna

Övergripande arbetsområden

 • Verka för att visgenren och dess utövare ökar sin status och blir mer känd i Kultursverige
 • Bidra till att skapa förutsättningar för yngre att lättare bli involverade i visscenen
 • Bidra till att skapa legitimitet för riksorganisationen hos såväl dess medlemmar som hos myndigheter

För att lyckas i jobbet tror vi att du ska ha erfarenhet av att jobba i kulturorganisationer, vara drivande, ifrågasättande och strukturerad. God social kompetens är viktig eftersom du inom kort tid kommer att ha kontakt med många människor och organisationer. Du arbetar hemifrån och kommer att goda möjligheter att själv påverka arbetinnehållet. 

Mera detaljer om projektanställningen och arbetsuppgifter får du av Anders Gunnarsson 0705 – 349135. Skicka din ansökan till info@visanisverige.se  Vi emotser din ansökan snarast – dock senast 7 september – och går igenom ansökningarna löpande.

Visor är inte finkultur men kultur när den är som finast.

Glad sommar alla visälskare från norr till söder!

Vi hoppas att ni ska fortsätta sjunga er igenom den svenska sommaren, trots Coronarestriktionerna m.m. Ni som ändå genomför något arrangemang – eller någon festival – tänk på antalet besökare och håll avstånd till varandra samt se till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är viktigt att vi tar hand om varandra! Och skicka gärna några rader till info@visanisverige.se om hur det gick för er att hålla evenemanget.

Extra medlemsmöte Riksförbundet ViS (Visan i Sverige) tänker ladda för en späckad höst i visans tecken. Vi ska ha ett extra medlemsmöte den 20 september kl. 15:00 – skriv gärna upp detta datum. Där ska bland annat en del av de stadgeändringsförslag som årsmötet beslöt om behandlas. Styrelsen ska i samband med detta gå en jämställdhetsutbildning för att vi, förhoppningsvis bättre ska kunna förstå hur vi som Riksförbund ska agera i dessa frågor. De delvis genomgripande förändringar i riksförbundet som påbörjades med besluten på årsmötet i maj (se nedan) och som förhoppningsvis slutligen avklaras på det extra medlemsmötet den 20 september tänker vi oss manifestera med att lansera en ny logotyp för ViS på Säröträffen där vi även ska tillkännage årets mottagare av svenska vispriset.

Intervjuer med medlemmar i visföreningar – rapport Genom Kulturens bildningsförbunds försorg har ett intervjuarbetet genomförts under vintern 2019 – 2020. Gustav Sjöstedt, medarbetare hos Kulturens, har pratat med tretton medlemmar i olika visföreningar om förväntningar, önskemål och synen på framtiden för Visan i Sverige. Detta har resulterat i en omfattande rapport som presenterades i våras. Rapporten innehåller genomförandet av intervjuerna (metod), en analys av dagens situation och förslag till utvecklingsområden. Rapporten finns att läsa i sin helhet här och en SWOT-analys och en BMCS finns här. Rapporten utgör ett viktigt underlag för förbundets framåtriktade arbete.

Kort resumé från årsmötet för Riksförbundet Visan i Sverige Tid: 2020-05-17, kl. 15:00. Vi hade ju ett digitalt årsmöte via datorer, efter omständigheterna mycket trevligt, där vi behandlade såväl formalia som en del genomgripande förändringsförslag för vårt Riksförbund.

Mötesordföranden Angelica Karlsson skötte årsmötesförhandlingarna med den äran och likaså mötessekreteraren chris Jangelöv. Förutom medlemmar från olika visföreningar allt ifrån Skåne till Umeå hade vi två gäster med från Kulturens bildningsverksamhet : Per Sundström, verksamhetsutvecklare Region Väst och Halland samt Anna Åhlin Orwin som är verksamhetsutvecklare på nationell nivå.

Här kommer de enskilt viktigaste punkterna från mötet:

 • Till ordförande valdes Niclas Abrahamsson på 2 år.
 • Kassör valdes förra året på två år (Anders Gunnarsson).
 • Tre ordinarie ledamöter valdes på 1 år
 • Peter Bengtsson, Kulturföreningen Fritt spelrum (Omval)
 • Ingegerd Wessel, VV i Karlshamn (Omval)
 • Alexander Zuniga Diaz (Nyval)
 • Tre suppleanter valdes på 1 år
 • Suppleant 1: Gunnar Törngren, VV Skaraborg (Omval)
 • Suppleant 2: Leo Leonhardsen, VV Uddevalla (Nyval)
 • Suppleant 3: Emma Magdalena Larsson, VV Södra Skåne (Nyval)
 • Två revisorer valdes på 1 år
 • VICA Redovisning i Väst AB
 • Revisorersättare: Christer Pilelöw
 • Valberedning valdes på 1 år – tre personer varav en är sammankallande
 • chris Jangelöv, VV Göteborg (Omval, sammankallande)
 • Birgitta Gunnarsson, VV Uddevalla (Omval)
 • Anton Höber, Nordiska Folkhögskolan (Nyval)

Propositioner från styrelsen med förslag till ändrade stadgar togs upp och antogs

Proposition 1: Namnändring

 • Idag är den vedertagna förkortningen RVS (Riksförbundet Visan i Sverige). Styrelsen tycker det är en bättre anknytning till verksamheten med förkortningen ViS (Visan I Sverige).

Proposition 2. Förslag till ändrade stadgar – Medlemskap

 • Utöver förening kan också enskild person som vill verka i enlighet med ViS målsättning bli medlem genom att betala in medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek och de förmåner som enskild medlem åtnjuter beslutas av årsmötet. (Detta är en viktig principiell förändring av Riksförbundet Visan i Sverige. Vi ser att dagen unga i mindre utsträckning väljer att bli medlemmar i traditionella visföreningar och för att vi ska kunna få med även dessa unga i RVS (ViS) vill styrelsen öppna för enskilt medlemskap.)

Proposition 3: Förslag till ändrade stadgar – Styrelsen

 • Styrelsen för Riksförbundet Visan i Sverige skall bestå av minst fem och max nio ordinarieledamöter. Årsmötet väljer ordförande, kassör samt övriga ledamöter.

Årsmötet godkände de föreslagna ändringarna.

Protokollet från årsmötet finns att läsa här. Ett särskilt tack riktar vi till Angelica Karlsson för att ha lett mötet på ett utmärkt sätt.

Styrelsen genom Niclas Abrahamsson

Välkommen till RVS digitala årsmöte 17 maj 2020 kl. 15:00

På grund av den rådande Coronapandemin har vi precis som många andra föreningar beslutat att hålla vårt årsmöte digitalt. De senaste åren har få föreningar deltagit på våra årsmöten men detta öppnar nya möjligheter för närvaro när man slipper resa.

Årsmötesdokumenten finns att ladda ner från vår hemsida genom att klicka på den här länken: http://visanisverige.se/about/arsmote-2020-att-ladda-ner/

Årsmötet kommer att ske via tjänsten ZOOM.

Du behöver inga förberedelser utöver vad som står nedan och kan ansluta till mötet genom att bara klicka på länken som finns lite längre ner i meddelandet.

När du klickar på länken kommer du bli ombedd att ladda ner programmet till din dator eller surfplatta, det går ganska smidigt men du kan med fördel ladda ner programmet i förväg för att ännu smidigare kunna ansluta till mötet.

Vi kommer på själva mötet tydligare gå igenom hur årsmötet kommer gå till rent praktiskt men här kommer några tips som kan både förenkla mötesprocessen och minimera eventuella nätverksstörningar i Zoom:

 • Är ni är flera som ansluter från samma medlemsförening, se till att i förväg ha bestämt vem av er som ska rösta i beslutsfrågor då endast en närvarande per medlemsförening är röstberättigad.
 • Anslut helst med en dator, då kan du enklare ha mötet öppet samtidigt som du kan öppna eventuella möteshandlingar.
 • Sitt nära nätverksroutern eller anslut med internetkabel om det är möjligt, detta för att undvika nätverksstörningar i mötet.
 • Stäng ner onödiga program som kan ta kraft från datorn, även detta för att undvika nätverksstörningar.
 • Undvik att någon annan streamar video på samma nätverk under mötet då även det kan påverka möteskvalitén.

Anslut till mötet via denna länk:

https://zoom.us/j/99466682490?pwd=cENLRDEvVWxON1lweXVpYStZTGtHdz09

Vi hoppas att vi ses digitalt på Norges nationaldag!

Styrelsen

Vårhälsning och kallelse till årsmöte 17 maj 2020

”Blåsippan ute i backarna står…..” Vi har visan med oss hela livet
RVS jobbar på i dessa oroliga tider av Coronavirus och kris. Vi har haft flera konstruktiva styrelsemöten under början av 2020 där vi diskuterat framtiden. Vi vet att Covid-19 i hög grad påverkar våra medlemmar och att många inom visområdet befinner sig inom riskgrupperna.
 
Denna extraordinära situation gör också att vi, som ni, blir påverkade och får justera vår verksamhet. Vi har därför beslutat att skjuta på vårt årsmöte från april till maj och i stället för att ha ett ordinärt årsmöte i stället ha det i digital form. Tanken är att alla medlemmar som önskar ska kunna vara med via länk- vi återkommer snart med mer info kring de praktiska detaljerna för detta.

Nytt datum för Riksförbundet RVS årsmöte är satt till söndagen den 17 maj. Se kallelse nedan. Vi hoppas och tror att våra medlemmar har förståelse för att vi måste göra på detta vis. Här en del av det som hänt i Riksförbundet Visan i Sverige under årets första månader och vad som vidare kommer hända under våren och framgent 2020:

Vi fick 103.950 kr från Kulturrådet för 2020 till vår verksamhet i RVS. Vi får se tiden an med tanke på Covid-19 och hur utvecklingen blir i användningen av dessa medel.  

Vi ämnar jobbar vidare med Kulturens bildningsverksamhet där vi i februari fick en djuplodande förstudie (gjord av Gustav Sjöstedt, Kulturens) vilken analyserar var RVS står idag och hur vi kan bli viktiga för Visan i Sverige och Norden i framtiden. Vi ser detta förnyelsearbete som ytterst nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta vara ett fungerande riksförbund. Vi kommer därför att fortsätta fördjupa oss i hur vår roll ska se ut. Denna förstudie är en av flera pusselbitar i det framtida utvecklingsarbetet. Förstudien kommer snart att finnas tillgänglig på RVS hemsida för nedladdning via länk.  

Styrelsen arbetar och kommer arbeta aktivt för att bli ett mer moderniserat Riksförbund, vilket inkluderar några nya viktiga stadgeändringsförslag. Dessa kommer att läggas fram inför det kommande årsmötet där även förslag på ny logotype m.m. kommer att presenteras. Stadgeförändringar kräver beslut på ytterligare ett medlemsmöte, vilket vi därför planerar att hålla i höst. De eventuella förändringar som beslutas på årsmötet och medlemsmötet kommer sedan att presenteras på vår hemsida för alla medlemmar. Vår ambition är att alla beslut och förändringar ska var helt färdiga att presenteras för deltagarna på Säröträffen den 30 oktober.

Visan i Sverige bjuder in till digitalt årsmöte

Visan i Sverige måste, som många andra föreningar i vårt vissjungande land, ge visan ur vacker mund och anpassa oss till rådande Coronatider. Ni är därför varmt och vårligt välkomna till ett digitalt årsmöte söndagen den 17 maj 2020 kl. 15:00 på en digital plattform nära er.

Vi kommer inom en snar framtid att gå ut med vilken digital tjänst ni ska gå in/logga in på med tydliga instruktioner om hur ni gör m.m. Vi hoppas på att det ska bli både spännande och givande! Övriga årsmötesdokument kommer inom kort att finnas tillgängliga på vår hemsida.

Riksförbundet Visan i Sverige – kallelse till digitalt årsmöte 2020-05-17 kl. 15:00

Förslag på dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Årsmötets behöriga utlysande
 7. Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat och balansräkning
 10. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 11. Förslag från styrelsen på verksamhetsplan
 12. Inkomna motioner
 13. Proposition från styrelsen – förslag till ändrade stadgar
 14. Val av ordförande på 2 år
 15. Val av tre ordinarie ledamöter på 1 år – kassör valdes förra året på två år
 16. Val av tre suppleanter i ordning på 1 år
 17. Val av två revisorer varav en är sammankallande på 1 år
 18. Val av valberedning på 1 år – tre personer varav en är sammankallande
 19. Fastställande av medlemsavgift för påföljande år
 20. Övriga frågor av informativ karaktär
 21. Avslutning


Vid årsmötet har endast en representant från varje närvarande medlemsförening rösträtt.

Årsmöte hålls före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte och dagordningsförslag ska vara utsänt till varje medlemsförening minst fyra veckor i förväg. Motioner att behandla vid årsmötet ska vara insända till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Motionsrätt har Riksförbundet Visan i Sveriges medlemsföreningar.

Julhälsning från Riksförbundet Visan i Sverige

Visvänner!

När ni äter er julmat: Sjung en visa!
När ni dukar upp er nyårsbuffé: Sjung en visa!
När ni felparkerat: Dra en ….!

Det har varit ett förhållandevis omväxlande år för RVS. Här kommer ett axplock:
Det enskilt största som vi genomdrivit under 2019 till förmån för våra medlemmar är en förträfflig försäkring som vi tecknat, där alla våra medlemsorganisationer är försäkrade. Läs på om försäkringen på RVS hemsida http://visanisverige.se/forsakring/ så ni vet när den kan användas.  

RVS utsåg Jeja Sundström till årets mottagare av Svenska Vispriset. Hon ”tappade hakan” och blev mycket glad över priset. Läs mer på hemsidan http://visanisverige.se/

Hela den summa vi fick av Kulturrådet för 2019 har vi inte gjort av med utan fonderar en betydande del till kommande år. Vi har sökt nya pengar hos Kulturrådet för 2020. Vi har bland annat sökt för att fortsätta med EVELYN i samarbete med Kulturens Bildningsförbund (stöd till unga artister under etablering), utvidga samarbetet med våra systerorganisationer i Norden, öka vårt jämställdhetsarbete (styrelsen ska gå kurs). Vi vill även vidareutveckla vårt koncept ”Visor för alla”.  

Vi har haft två bra möten på Nordiska Folkhögskolan under 2019 där vi diskuterat framtiden, varav ett tillsammans med föreningen Nordvisas styrelse där vi fick många värdefulla synpunkter.   

Vi har fördjupat vårt samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet och gett i uppdrag åt Gustav Sjöstedt att göra en djuplodande förstudie av var RVS står idag och hur vi ännu bättre kan bli viktiga för Visan i framtiden. Några av våra medlemsföreningars representanter, tidigare styrelseledamöter m.fl. har blivit och kommer att bli kontaktade av Gustav för en intervju. Utifrån denna undersökning kommer vi sedan fördjupa oss i hur vår roll ska se ut för att bli ett relevant Riksförbund för Visan i Sverige och Norden. Vi kommer att ta fram flera nyheter kopplade till Visans sak och vällevnad. Kulturens kommer att slutföra sitt arbete under januari 2020 och resultatet kommer att presenteras på årsmötet 2020.  

Styrelsen har beslutat att RVS årsmötet 2020 ska äga rum lördagen den 4 april. Vi efterlyser en medlemsförening som vill vara värd för detta och tillsammans med styrelsen arrangera ett trevligt framåtriktat årsmöte, kanske med seminarier och konserter. Styrelsen önskar svar senast 15 januari på info@visanisverige.se.


Det finns alltid plats för en visa i livets alla skeenden. Jul och Nyår är några av dessa tillfällen.
En riktigt God jul och ett riktigt Gott Nytt År önskar vi i RVS styrelse till alla våra visvänner från norr till söder! Så sjung ut räven och låt den raska! Sjung in julen och låt den braska! Sjung ut det gamla och sjung in det nya spännande året 2020!  
Ta hand om varandra, lev, sjung och spela!
 
Niclas Abrahamsson
vice ordförande RVS

2019 års vispris till Jeja Sundström

Svenska vispriset 2019 har tilldelats Jeja Sundström, en av landets mest folkkära, slagkraftiga och mångsidiga visartister. Namnet på årets pristagare avslöjades på den stora årliga nordiska visträffen på Säröhus utanför Kungsbacka i helgen.

– Jag tappade hakan så jag fick hämta upp den från golvet när de ringde från scenen på Särö och berättade att jag fått priset. Herregud, detta är ju fantastiskt roligt, en sådan superöverraskning, utbrister Jeja Sundström själv glatt i telefon. Jeja var redan under 60- och 70-talens stora visvåg en av landets främsta visartister, en epok vars svallvågor fortfarande känns av i den nordiska visvärlden. Hon är fortfarande verksam som förmedlare av kulturarvet visan och var så sent som i oktober ute med turnégruppen De kaxiga myrorna på en Värmlandsturné.

– Det är fem trubadurvänner och jag som framför ett minnesprogram bestående av Stefans och mina låtar, berättar hon. Lappländska Jeja, uppvuxen i Storuman men numera bosatt i Stockholm, har haft många strängar på sin lyra under ett långt aktivt artistliv. Hon var flitigt medverkande redan på Vispråmen Storkens dagar på 60-talet, hon ingick på 70-talet i visgruppen Visor med bockfot med dåvarande sambon Stefan Demert samt Sid Jansson och Björn Ståby. Det artistiska samarbetet med Stefan Demert fortsatte ända till hans bortgång förra året. Hon har även varit ordförande i YTF, spelat teater och revy och varit flitigt engagerad i radio och TV. Hennes medverkan i TV-programmet Gäster med gester bidrog till att göra henne ännu i mer folkkär.

Ur prismotiveringen: ”Årets pristagare har en lång trubadurkarriär och ett flertal konstnärliga uttryck både med och utan röst, stundtals krumbuktande och även för betraktaren fysiskt skrattutmattande. Som rikets första trubadurska är hon en av Sveriges mest folkkära och mångsidiga artister. Flitig gästartist på Vispråmen Storken på 60-talet, medlem i gruppen Visor & Bockfot på 70-talet, ordförande i Yrkestrubadurernas förening 1975-76, medverkande i åtskilliga radio- och tv- program, ett stort antal skivinspelningar med varierande vistolkningar och samarbeten som huggit sig fast som en anaconda i folkhemmet. Hon fortsätter aktivt den muntliga traditionen, sprider visan vidare och är idag aktuell med Jeja och de kaxiga myrorna. Visränderna går aldrig ur, och efter varje utflykt i andra sammanhang har hon alltid återvänt till visan – den berättande sången.”

Svenska Vispriset delas ut av Riksförbundet Visan i Sverige och är en utmärkelse som tilldelas en person eller organisation som under längre tid kontinuerligt har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. Pristagaren kan vara en utövande artist, men också någon som har arbetat för visan organisatoriskt eller pedagogiskt. Det utslagsgivande skall vara att arbetet har medfört ökad uppmärksamhet och acceptans för visan som konstform. Bland tidigare pristagare hittar vi namn som Sid Jansson, Hanne Juul, Jan-Olof Andersson, Carin Kjellman, Johan Johansson, m fl.

Juryn för Svenska Vispriset 2019 har bestått av förra årets pristagare Sid Janssons ersättare Lucas Stark, Nordiska Visskolans grundare Hanne Juul samt Boel Nihlman och Ingegerd Wessel från Riksförbundet Visan i Sverige.

Svenska Vispriset 2019 finansieras av den folkligt förankrade svenska visvärlden, genom Chris Jangelöv/Nordvisa, Dan Andersson-sällskapet, Gällerstads Forngårdsförening, Kils Visklubb, Ruben Nilson-sällskapet, Samfundet Visans Vänner i Uddevalla, Visans Vänner i Eskilstuna, Visans Vänner i Göteborg, Visans Vänner i Skaraborg, Visans Vänner södra Skåne, Visans Vänner på Tjörn, Visans Vänner i Västerås, Visfestivalen i Lund, Visklubben Skeppet, Visklubb 67, Visum Visans Vänner i Umeå, YTF-Yrkestrubadurernas förening