Information om Svenska Vispriset 2015

Hej visvänner!

Svenska Vispriset delas ut av Riksförbundet Visan i Sverige, tack vare stöd från visfestivaler och visföreningar. Nu är det åter dags att bidra till föreningarnas eget pris till en person ni tycker har främjat visans synlighet och villkor. Även om Visan i Sverige administrerar utdelningen, har riksorganisationen inte möjlighet att bidra till priset på grund av reglerna för det verksamhetsbidrag förbundet mottar från Kulturrådet.

Detta är ett pris som har upplevts som en rejäl uppmuntran och ett betydelsefullt erkännande av alla pristagare.

Nu har ni möjlighet att donera en andel av minimum 500 kr för att Svenska Vispriset 2015 ska förverkligas. Passa samtidigt på att föreslå lämpliga pristagare. När prissumman om 5 000 kr är nådd, kommer juryn att påbörja arbetet. Alla som bidrar ekonomiskt till Svenska Vispriset nämns på diplomet.

Anmäl intresse direkt till vispriset@visanisverige.se

Svenska Vispriset är en utmärkelse som tilldelas en person eller organisation som under längre tid kontinuerligt har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. Pristagaren kan vara en utövande artist, men också någon som har arbetat för visan organisatoriskt eller pedagogiskt. Det utslagsgivande skall vara att arbetet har medfört ökad uppmärksamhet och acceptans för visan som konstform.

Kandidater till priset skall värderas efter följande kriterier:

– Hur nyskapande arbetet har varit

– Hur bred aktiviteten har varit inom visans område

– Vilken uppmärksamhet arbetet har väckt

– Vilka konkreta resultat som arbetet har haft för visans ställning i Sverige

Läs mer om kriterierna och urvalsprocessen på Riksförbundet Visan i Sveriges hemsida

www.visanisverige.se/?page_id=35

Juryn för Svenska Vispriset 2015 består av:

Stina Elg, Riksförbundet Visan i Sverige

Billey Shamrock, Yrkestrubadurernas förening (YTF)

Jan-Olof Andersson, mottagare av Svenska Vispriset 2015

Publicerat i Vishändelser | Lämna en kommentar

Kallelse till återupptaget Årsmöte i Stockholm

På grund av en del olyckliga omständigheter var vi tvungna att bordlägga årsmötet 14. Mars i Stockholm. Revisionsberättelsen hade nämligen inte blivit färdig i tid och därmed kunde styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet. En revisionsberättelse föreligger nu som rekommenderar ansvarsfrihet, men beslut om detta måste fattas på ett årsmöte varför vi nu kallar in till ett återupptaget årsmöte den 31. Maj med fokus på räkenskaperna. För att göra det hela ännu mer matnyttigt inviterar vi samtidigt till en diskussion om vår verksamhetsplan där vi är tacksamma för alla idéer och inspel.

Årsmötet sker i samband med invigningen av Hökis Visrum, en lokal ägnad visan med en utställning kring Cornelis Vreeswijk, som arbetade i huset intill och under en period var bosatt i Hökarängen. Lokalen skall ge möjlighet till olika aktiviteter kring visan och invigs av YTF:s ordförande Pierre Ström som också ger en konsert tillsammans med Helena Eriksson med början kl.12.00, så att det finns möjlighet att avnjuta den innan årsmötet börjar och förena nytta med nöje.

Enklast tar ni er till Hökis Visum, Hökarängsplan 3 genom att ta tunnelbanan till Hökarängen tunnelbanestation.

Dagordning och övriga årsmöteshandlingar finns redan på vår hemsida.

Vi hälsar alla föreningsmedlemmar hjärtligt välkomna till årsmötet!

***

Dagordning återupptaget Årsmöte i Stockholm 31 maj 2015

Plats: Hökis Visrum, Hökarängsplan 3, 12356 Farsta. Tunnebanestation: Hökarängen Tid: 14.00

1. Ordförande öppnar det bordlagda årsmötet

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

4. Fastställande av dagordning

5. Det återupptagna årsmötets behöriga utlysande

6. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

7. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

8. Val av kassör, 2 år ( ej samma period som ordförande)

9. Val av revisorer, varav en är sammankallande, 1 år

10. Verksamhetsplanen 2015

11. Övriga Frågor

12. Ordförande avslutar årsmötet, dels det påbörjade årsmötet 2015-03-14 och det fortsatta årsmötet 2015-05-31.

Ekonomisk berättelse 2014

Medlemmar 2014

Preliminär Verksamhetsplan 2015

Valberedningens förslag

Revisionsberättelse

Årmötesprotokoll del 1 av 2

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsmötet 2015 ladda ner handlingarna i PDF-format

Handlingar (PDF-format) att laddas ner – Visriksdagen Stockholm 13:e – 14:e mars 2015

Årsmöte.

Lördag 14 mars Stockholm, TCO Huset. Kulturens lokaler, Linnégatan 14. Klockan 15.00 – 17.00

Dagordning

Ekonomisk berättelse 2014

Medlemmar 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Preliminär Verksamhetsplan 2015

Valberedningens förslag

Revisionsberättelse

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kallelse till Årsmöte och Visriksdag

                        Kallelse till Årsmöte och Visriksdag i Galauniform!

Tiden för galaveckan 7-14 mars (vecka 11) närmar sig med ett fullspäckat och stimulerande program för alla intresserade i visor och folkmusik. Samarbetet med Folk- och Världsmusikgalan gör att du kan förena besöket på vår visriksdag och vårt årsmöte med många andra upplevelser som gör att det kan vara värt en resa till Stockholm! Kanske vi får någon vispristagare i år på galan, då är det extra festligt att vara där när det händer!

                        Årsmötet

Årsmötet hålls i Kulturens lokaler, Linnegatan 14, 11447 Stockholm kl. 15.00 lördagen den 14 mars. Dagordning finner du nedan i nyhetsbrevet.
Kom ihåg att motioner skall sändas in till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet (senast 14 februari 2015).

Dagordning och övriga årsmöteshandlingar kommer också att läggas ut på hemsidan i god tid innan årsmötet.

                        Seminarier

I samma lokaler och i anslutning till årsmötet arrangerar Visan i Sverige tre visseminarier med stöd av SKAP och Kulturens:

10.00-1030 Är svenska egentligen polska? Om språkrytm och melodier med Stina Elg. Här visas på hur språket påverkar melodiernas utformning.

1245-1345 Av trummor och tamburiner är visan född. Om förnyelse och tradition inom visan med Dan Viktor. Här får vi illustrerat hur traditionen kan vara en styrka när man förnyar.

1400-1500 Från Särbo till Sambo. Visa möter folkmusik i gammalt och nytt med visskolan och folkmusiklinjen på Gamleby folkhögskola i Västervik. Här får vi uppleva hur visskolan och den parallella folkmusiklinjen har stimulerat och utvecklat varandra genom samspel.

I samma rum hålls ytterligare två visrelaterade seminarier, så det blir en fulladdad dag:

1045-1130 Folkmusikens gränser av Visarkivet

1145-1230 Joe Hill 100 år.

                        Folk- och Världsmusikgalan

Folk- och Världsmusikgalan hålls i Berwaldhallen kl.1900 på lördagen 14 mars. Av artister uppträder Stefan Sundström från visområdet och sedan får vi se under prisutdelningen. Biljetter kan bokas på www.folkgalan.se och eventuellt också boende.

                        Förfestligheter på fredag

Fredag 13 mars kl.1800 inviterar vi våra medlemmar till ett samkväm och en guidad visning i Bellmanhuset på Urvädersgränd 3 på Södermalm. Vi sjunger visor för varandra hemma hos Bellman och får dessutom besök av en vissångare som underhåller med några av Bellmans sånger och epistlar. Här krävs det förhandsanmälan till Tommy Rådberg på tel:070-1712919 eller e-post: tommy.radberg@visanisverige.se då antalet platser är begränsat.

                        Övriga visarrangemang

RUBEN NILSON – en del av vår visskatt av Ruben Nilsonsällskapet. Onsdag 11 mars kl.1900 på Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19, Hjorthagens Medborgarhus.

EVERT TAUBES FÖDELSEDAG – firande torsdag 12 mars kl.1800 i Maria Magdalenakyrkan, Bellmansgatan 13 på Södermalm.

Länkar till dessa arrangemang finnes på www.folkgalan.se. Klicka på flik galaveckans program där du också hittar många andra arrangemang.

Vi hoppas vi får träffa riktigt många av våra medlemmar på Visriksdagen och att ni får många spännande upplevelser under galaveckan. Maila oss gärna om ni har frågor!

Dagordning Årsmöte Visriksdag i Stockholm 14 mars 2015

Plats: Kulturens lokaler, Linnégatan 14, 11447 Stockholm Tid: 15.00

1. Ordförande öppnar årsmötet

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

4. Fastställande av dagordning

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar

7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

8. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

9. Förslag från styrelsen och verksamhetsplanering

Stadgeändringar ( andra årsmötets bekräftelse):

Val av ordförande 2 år. /max två perioder bortfaller/

Styrelsen äger rätt att arvodera styrelsemedlem eller person formellt ansluten till styrelsen för förlorad arbetsförtjänst för uppdrag som bedöms absolut nödvändiga för styrelsens arbete och där det inte finns ersättare som kan ta uppdraget utan förlorad arbetsförtjänst. Sådan ersättning kan endast ges under förutsättning att föreningens ekonomi gör det försvarligt och innanför årsmötets ramar. Maximal ersättning pr. dag exkl. soc. avg. är 1500:- (Beloppet kan justeras av föreningens årsmöte).

10. Motioner och propositioner

11. Val av ordförande, 2 år (Nuvarande ordförande är inte på val förrän nästa år)

12. Val av vice ordförande, 1 år

13. Val av kassör, 2 år ( ej samma period som ordförande)

14. Val av övriga ledamöter, 1 år

15. Val av suppleanter, 1 år

16. Val av revisorer, varav en är sammankallande, 1 år

17. Val av valberedning, 1 år. Tre personer varav en är sammankallande

18. Att fastställa medlemsavgift

19. Vistidskriften ” Visor”

20. Övriga Frågor

21. Ordförande avslutar mötet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nya styrelseledamöter till Riksförbundet Visan i Sverige

Vi önskar att våra medlemsföreningar föreslår styrelseledamöter till förbundsstyrelsen för nästa verksamhetsår. Det finns några vakanser och nu finns chansen att er förening blir representerad. Har ni förslag på kandidat/er hör av dig till valberedningens sammankallande Lasse Zackrisson så snart som möjligt.

E-post: lasse.zackrisson@visanisverige.se mobil: 070-3150903
Postadress: Rådhusgatan 14, 185 31 Vaxholm

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vi ses på jämställda visfestivaler 2015!

Tack, ni eldsjälar som driver visfestivaler så att vi andra får njuta av våra favoritartister och upptäcka nya sådana!

För visst är det härligt med visfestivaler? Det tycker vi nog alla, både att stå på scen och att sitta i publiken. Runt om i landet finns en uppsjö med visfestivaler, stora och små, som drivs av eldsjälar med ofta snäv budget och beroende av väder och vind. Men vi har en gemensam utmaning. År 2014 såg könsfördelningen på svenska visfestivaler ut såhär:

graf_nyhetsbrev

Av totalt 384 akter på 33 festivaler var 58% mansdominerade, dvs antingen med en manlig frontperson eller ett band bestående av till störst del män.
Endast 36% av akterna hade kvinnlig frontperson eller övervägande kvinnor i bandet. 6% av akterna var mixade. Detta är en översikt och fördelningen varierade mycket mellan enskilda festivaler. Har någon frågor kring underlaget för sin egen festival kan man vända sig till mig.

Jag hoppas och tror att den gemensamma ambitionen är en jämställd visscen, där våra manliga och kvinnliga artister är lika synliga. Så ser det inte ut idag, och ni som arrangörer kan göra stor skillnad.

För det handlar inte om att kvinnor är sämre artister än män, det handlar om strukturer i samhället som gör att kvinnor inte får lika mycket utrymme som män på festivalscener. Genom att boka jämställt är ni delaktiga i att förebygga dessa strukturer, ni ger publiken ett mer varierat festivalprogram och peppar dessutom fler kvinnor att hålla på med musik när de ser att andra kvinnor blir bokade.

För att få inspiration så kan ni kika på Rättviseförmedlingens lista med kvinnliga visartister:

rattviseformedlingen.se/lista/folk-och-varldsmusik-till-festivalsommaren-2013

Lycka till med bokandet och vi ses på jämställda visfestivaler 2015!

Magda Andersson

Riksförbundet Visan i Sverige

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Folk- och Världsmusikgalan och Visriksdagen i Stockholm 14 mars 2015

Nu ber jag er att fokusera på något annat är julförberedelser en liten stund!

För första året är vi partner i Folk- och Världsmusikgalan och det betyder att vi har möjlighet att påverka så att visan får en större plats på galan. Förutsättningen för att den möjligheten skall kunna realiseras är att vi gör en liten insats.

1. Det är nyval – passa på att rösta för din visartist!

Nomineringar till årets pristagare sker från oss lyssnare. Nominerar gör man på hemsidan www.folkgalan.se. Detta måste göras snarast under december månad. Ju flitigare vi är desto större chans att våra visartister kan komma ifråga till värdering av juryn. Så passa på och glöm inte en säljande motivering. Visa vårt engagemang!

2. Nu kan man beställa biljetter till galan i Berwaldhallen

Också det kan göras med utgångspunkt från www.folkgalan.se, därifrån kommer man in på Berwaldhallens hemsida. Sök sedan i evenemangskalendern på 14 mars.

Biljettpriset är 250:- för vuxna och 125:- för studenter och pensionärer. Passa på redan nu för efterfrågan brukar vara stor.

Under galan har vi fått med Stefan Sundström som visartist, men det är ett spännande program i övrigt också. Och så den högtidliga prisutdelningen förstås! Allt direktsänds i P2.

3. Visriksdag och kringaktiviteter

Lördagen startar med olika seminarier, några visrelaterade och därefter hålls vår visriksdag på eftermiddagen. Vi kommer tillbaka med mer exakt program när det föreligger.

På fredagen har galan ett särskilt program för barn- och ungdom och på kvällen bjuder Visan i Sverige in tillresande medlemmar till visriksdagen till en guidning på Bellmanhuset på söder med vissång och därefter bidrag till vissjungandet från er som har lust. Mer detaljerad information kommer också här senare.

4. Övernattning

Vi kommer att stå till tjänst med övernattningstips till de som behöver det.

Gör plats för en spännande och stimulerande upplevelse i Stockholm redan nu!

Med Vänlig Hälsning,

Håkan Hultin

Klustret kallar vi det konsertprogram som kommer att fylla själva galaveckan, 7-14 mars

I visans tecken är följande aktiviteter klara.

Ruben Nilson – en del av vår visskatt. Jan-Olof Andersson,

Folkkulturcentrum Onsdag den 11 mars 2015 kl. 19:00.

Förutom Jan-Olof Andersson medverkar Anna Swartling, Lars-Åke Andersson och Lasse Zackrisson.

Torsdag den 12 mars kl. 18:00 Evert Taubes födelsedag Maria Magdalena kyrka.

Vi uppmärksammar Evert Taube med kransnedläggning och konsert. Fri entré.

Fredag 13 mars kl. 18:00 Guidning på Bellmanhuset, Urvädersgränd 3. Förhandsanmälan.

Den som vill kan träffas före och efter guidningen på Restaurang Lilla Wien, Södra Station. Undertecknad är där klockan 15:00.

Tommy Rådberg

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Visor NR 4 till prenumeranten

Visor4-s1li

Tidningen har nu kommit till prenumeranten. Prenumerationsärenden. Mobil: 0701 712919 Tommy Rådberg.
Emejl. info@visanisverige.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svenska vispriset 2014 tilldelas Jan-Olof Andersson

Svenska vispriset 2014 tilldelas Jan-Olof Andersson,

sångare, gitarrist, pedagog, kompositör.

 

janolof2

Länk till hemsidan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Dags för Nytt Nummer av tidningen

Dags för Nytt Nummer av Visor!

Hur står det till med prenumerationen?

Nu är det snart dags för rykande aktuellt och spännande nummer av vår tidskrift Visor, som vi räknar med att sända ut i slutet av oktober.

För de av er som prenumererade från början, dvs. med start fr.o.m. nr. 2 är det dags att förnya prenumerationen och ni skall också ha fått påminnelse om detta. Vi behöver ha betalningen under nästa vecka för att vara säkra på att få er med i första utsändelsen.

För er andra som har stått och tvekat om ni skulle prenumerera är det dags att slå till nu som så många andra har gjort. Vi får bara alltmer beröm för tidskriftens innehåll och hur intressant det är att kunna hålla sig orienterad om vad som händer på visområdet i hela norden. Här är några viktiga skäl för att prenumerera på tidskiften:

  • Enda tidskriften som idag skriver initierat om visan och där du kan följa med vad som händer inom området. Ett måste för alla visälskare och inte minst visartister.
  • Du får möjlighet att upptäcka bra artister och festivaler innan de blivit ” allmän egendom”
  • Du stöder riksförbundets arbete med att skapa mer uppmärksamhet om visan. Alla skribenterna i tidskriften arbetar ideellt för att de tycker att det är viktigt att sprida mer kunskap om visan. Du kan stödja oss genom att prenumerera på tidskriften.
  • Visor är vår tidning och tar gärna emot läsarnas synpunkter och bidrag. Du kan påverka!
  • Två nummer pr. år är lagom att sätta sig in i och 100:- är mycket prisvärt för det du får.
  • Plusgiro: prenumeration: 66 45 43-6

Glöm inte möjligheten att erbjuda medlemmarna en förmånlig medlemsprenumeration!

Allt fler medlemsföreningar har under året gått in för att införa obligatorisk prenumeration till mycket förmånliga villkor som förstärker fördelen med att vara föreningsmedlem.

1. Alla medlemmar med egen adress prenumererar

Prenumerationspriset blir då bara 50:- pr. år oavsett hur många medlemmar föreningen har.

Föreningen betalar centralt och vi skickar tidskriften direkt i medlemmens brevlåda.

2. Prenumeration på minst 20 exemplar

Prenumerationspriset blir då 75:- pr. exemplar. Tidskrifterna kan antingen sändas till en adress eller direkt till de medlemmar man valt ut.

Kontakta Tommy Rådberg 0701-712919 under vecka 40 för föreningsprenumeration!

Plusgiro: prenumeration: 66 45 43-6

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar