Visor NR 4 till prenumeranten

Visor4-s1li

Tidningen har nu kommit till prenumeranten. Prenumerationsärenden. Mobil: 0701 712919 Tommy Rådberg.
Emejl. info@visanisverige.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svenska vispriset 2014 tilldelas Jan-Olof Andersson

Svenska vispriset 2014 tilldelas Jan-Olof Andersson,

sångare, gitarrist, pedagog, kompositör.

 

janolof2

Länk till hemsidan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Dags för Nytt Nummer av tidningen

Dags för Nytt Nummer av Visor!

Hur står det till med prenumerationen?

Nu är det snart dags för rykande aktuellt och spännande nummer av vår tidskrift Visor, som vi räknar med att sända ut i slutet av oktober.

För de av er som prenumererade från början, dvs. med start fr.o.m. nr. 2 är det dags att förnya prenumerationen och ni skall också ha fått påminnelse om detta. Vi behöver ha betalningen under nästa vecka för att vara säkra på att få er med i första utsändelsen.

För er andra som har stått och tvekat om ni skulle prenumerera är det dags att slå till nu som så många andra har gjort. Vi får bara alltmer beröm för tidskriftens innehåll och hur intressant det är att kunna hålla sig orienterad om vad som händer på visområdet i hela norden. Här är några viktiga skäl för att prenumerera på tidskiften:

  • Enda tidskriften som idag skriver initierat om visan och där du kan följa med vad som händer inom området. Ett måste för alla visälskare och inte minst visartister.
  • Du får möjlighet att upptäcka bra artister och festivaler innan de blivit ” allmän egendom”
  • Du stöder riksförbundets arbete med att skapa mer uppmärksamhet om visan. Alla skribenterna i tidskriften arbetar ideellt för att de tycker att det är viktigt att sprida mer kunskap om visan. Du kan stödja oss genom att prenumerera på tidskriften.
  • Visor är vår tidning och tar gärna emot läsarnas synpunkter och bidrag. Du kan påverka!
  • Två nummer pr. år är lagom att sätta sig in i och 100:- är mycket prisvärt för det du får.
  • Plusgiro: prenumeration: 66 45 43-6

Glöm inte möjligheten att erbjuda medlemmarna en förmånlig medlemsprenumeration!

Allt fler medlemsföreningar har under året gått in för att införa obligatorisk prenumeration till mycket förmånliga villkor som förstärker fördelen med att vara föreningsmedlem.

1. Alla medlemmar med egen adress prenumererar

Prenumerationspriset blir då bara 50:- pr. år oavsett hur många medlemmar föreningen har.

Föreningen betalar centralt och vi skickar tidskriften direkt i medlemmens brevlåda.

2. Prenumeration på minst 20 exemplar

Prenumerationspriset blir då 75:- pr. exemplar. Tidskrifterna kan antingen sändas till en adress eller direkt till de medlemmar man valt ut.

Kontakta Tommy Rådberg 0701-712919 under vecka 40 för föreningsprenumeration!

Plusgiro: prenumeration: 66 45 43-6

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rapport från Visriksdagen

Kampen för Visans framtid fortsätter

Efter 4 års stark insats för Visans likaberättigande med andra musikformer i Sverige har Lasse Zachrisson lämnat över taktpinnen till mig och med hjälp av er alla ska jag göra mitt bästa för att föra kampen för Visans synlighet vidare. Jag vill understryka det viktiga i att alla bidrar med idéer och insatser om vi skall bli framgångsrika och vi kommer att öka våra ansträngningar för att föra en aktiv dialog med medlemsföreningarna. Alla idéer om vilka frågor vi skall driva och feedback på det vi gjort är välkomna. Kontaktinformation hittar ni på hemsidan.

Visriksdagen 2014

Jag önskar fler hade utnyttjat möjligheten att delta i visriksdagen och samtidigt uppleva Folk- och Världsmusikgalan i kulturhuvudstaden Umeå. Det var oerhört stimulerande och lärorikt att se vad Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFOD) har lyckats med. När vi klagar över vårt problem med att attrahera ungdomar till Visan var det tankeväckande att notera att de flesta musikanterna på nyckelharpa, fiol och andra traditionella folkmusikinstrument var ungdomar liksom den övervägande delen av publiken. Och det svängde verkligen!
Våra seminarier var välbesökta och av hög kvalitet:

Ola Aurells seminarium om att skriva roliga visor skapade både skratt och förståelse för blandningen av struktur och spontanitet som krävs för att lyckas skriva en rolig visa.

Tina Wilhelmsson skakade om sitt auditorium ordentligt när hon avslöjade vanetänkandet i visan när det gäller genusroller.

Hanne Juul höll sin master class med tre spännande elever från Nordiska Visskolan i Kungälv på ett mycket rutinerat och engagerat sätt där alla i publiken också kunde lära sig en hel del.

Paneldiskussionen om Visans roll i Sverige hade verkligen samlat tungviktare när det gäller kultur och musik i Sverige idag. Deltog gjorde representanter från Riksdagens kulturutskott, Kulturrådet, Kulturdepartementet, Musikplattformen, SKAP, Riksförbundet för Folkmusik och Dans(RFOD), Kulturens Bildningsverksamhet och Visan i Sverige..Det blev en livlig och intressant debatt där vi fick flera illustrationer av hur Visan inte ännu passar in i myndigheternas system för stöd. T.ex. kan det bara ges produktionsstöd till grupper, medan många visartister arbetar ensamma. När det gäller ansökningar om fonogramstöd för visproduktioner saknas det för närvarande sakkunnig för visor. Musikhögskolorna har linjer för folk- och världsmusik, men inte för visor. Visor i Sverige är också det enda musikförbund som inte har en betald verksamhetsledare. Det illustrerade att det finns mycket att lära och göra för oss, men också att vi inte möts av ovilja, bara en del brist på kunskap.

Samarbete och allianser

En slutsats vi kunde dra efter paneldiskussionen en och det vi såg på Folk- och världsmusikgalan var nödvändigheten att inleda samarbete med partners som kan göra oss starkare både genom att öka vår kunskap och genom att agera tillsammans.
Vi har fått positiva signaler från RFOD om ett mer kontinuerligt samarbete, då vi ju kan sägas ha samma rötter. Det är också vår ambition att försöka få ett kontinuerligt samarbete med Folk- och världsmusikgalan med seminarier och mer plats för visinslag i programmet och vi deltar i ett utvärderingsmöte i slutet av maj inför nästa års Folk- och världsmusikgala.

Vi kommer också att stärka vårt samarbete med Kulturens bildningsverksamhet för att öka kunskapen om hur vi kan utverka mer stöd för verksamhet och deltar i ett seminar hos dem i 10-11 maj.

Vi kommer också att se på möjligheter till ett närmare samarbete med Föreningen Norden med utgångspunkt i att vi också siktar på att stärka samarbetet mellan de nordiska riksorganisationerna för Visan.

Tidskriften Visor

Nu har nummer 3 kommit ut av vår nordiska tidskrift och lovorden bara ökar. Det som tyvärr inte ökar i samma takt är prenumerationerna. I flera Visans Vänner föreningar har man nu gått över till obligatorisk prenumeration, men i alltför många medlemsorganisationer har responsen varit för trög.
Tidskriften är ett mycket viktigt redskap i vår kamp för visans synlighet och vi behöver ert stöd både ekonomiskt, men inte minst också för att demonstrera att våra medlemmar står bakom tidskriften när vi hänvänder oss till myndigheter, press och annonsörer.

Detta är den enda tidskrift som ger full översikt över det som sker i hela norden när det gäller visor och med de låga prenumerationspriser vi har borde det vara en självklarhet att satsa detta på visans framtid. För artister borde detta var ett nödvändigt verktyg i arbetet. Kontakta oss gärna om speciellt förmånliga föreningsprenumerationer. Det skall inte så mycket till för att säkra framtiden för tidskriften.

Regionmöten

Vi ser på möjligheten för att arrangera regionmöten för våra medlemsföreningar för erfarenhetsutbyte och diskussioner om hur man kan samarbeta om olika aktiviteter.
Vi är tacksamma för inspel om intresset för detta och frågor man önskar att diskutera.
Arrangörsnätverk
Det planeras ett möte för att diskutera arrangörsfrågor i höst. I vår arbetsgrupp för detta ingår Stefan Sandström, Stina Elg och Gina van Dam. Detta är ett möte som skall vara intressant både för erfarna festivalarrangörer och föreningar som arrangerar konserter mer sporadiskt
Arbetsgruppen är tacksam för tips om ämnen som kan vara av intresse för detta möte.

Så önskar jag er en härlig vår och energi nog att kunna sjunga ikapp med fåglarna!

Håkan Hultin, Ordförande

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Visor nummer tre har kommit ut

Ni som har prenumererat på Visor har nu fått nummer 3 i brevlådan.

Innehåll i nummer 3. Artiklar om Monica Zetterlund, Alf Prøysen. Intervju med den nya norska kulturministern. Jakten på den perfekta gitarren. CD-recensioner. Och mycket mer.

Visor nummer tre

Prenumerationsfrågor. Tommy Rådberg Mob: 0701 712919

Mail: info@visanisverige.se

Plusgiro: prenumeration: 66 45 43-6 Riksförbundet Visan i Sverige

100 kronor nummer tre och fyra av tidskriften Visor

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Justerat Årsmötesprotokoll (2012-02-21)

Årsmötesprotokollet är justerat och finns under menyrad Om RVS under flik Årsmötet 2014 ladda ner.

Länk till protokollet:

Årsmötesprotokoll – justerat – 21 februari 2014

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Styrelsen vald på Årsmötet i Umeå, 2014

Kontakta enskild styrelsemedlem genom att maila fornamn.efternamn(a)visanisverige.se

Ordförande
Håkan Hultin – Visans vänner, Mariestad

Vice ordförande
Stefan Sandström – Fänneslunda Visfestival

Kassör
Tommy Rådberg – Cornelis Vreeswijksällskapet, Stockholm

Sekreterare
Christer Jilder – VISUM, Visans Vänner i Umeå

Ledamot
Magda Andersson – Visans vänner i Göteborg

Suppleanter
Göran Sergel – Visans Vänner, Södra Skåne
anne-Li and – Visans Vänner, Göteborg
Markus Lindström, Ruben Nilson Sällskapet
Sanna Hogman –
Stina Elg – Visans vänner i Västerås

Revisorer

Tord Håkansson, sammankallande

Torbjörn Johansson

Valberedning

Susanna Hillbom, Visklubben Skeppet

Lasse Zackrisson, Ruben Nilson Sällskapet

Fred Lane, YTF

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Handlingar till Årsmötet i Umeå 21 februari

Handlingar att laddas ner – Visriksdagen Umeå  20:e – 22:e februari 2014

Årsmöte.

Fredag 21 februari Umeå, Folkets Hus, Balder. Klockan 16.00 – 18.00

 

Dagordning

Ekonomisk berättelse

Preliminär verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Valberedningens förslag 2014

Revisionsberättelse

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Seminarieprogram 14 Umeå klart

Hela programmet, folkgalan.se. GALAHELGENS PROGRAM / KRINGAKTIVITETER

Länk här.

Arrangemang: Riksförbundet Visan i Sverige, nedan.

FREDAG 10.00-11.30

Så skriver man roliga texter
- handfasta tips och mycket nöje med Ola Aurell, sjungande komiker.
Han arbetar med visan som utstuderat humoristisk form. Du är välkommen till en frejdig föreläsning där han delar med sig av metoder och knep samt frossar i exempel på hur metoderna använts i festliga texter från tjugotalet fram till idag.
Arr: Visan i Sverige.

Folkets Hus, Balder

FREDAG 14.30-15.30

Panelsamtal: Har visan en plats i musiksverige?
Visan är en levande genre med djupa rötter i Norden och med en stor betydelse för svenskt musikliv. Svår att definiera samtidigt som den ofta är så självklar att vi kanske inte ens tänker på den som en genre? Mycket av det som våra mest kända artister och musikskapare producerar har ett nära släktskap med visan. Det är texter som i musikalisk dräkt formulerar och reflekterar över vårt liv i dag. Texten har en avgörande betydelse och speglar vår samtid, alldeles på samma sätt som under Bellmans och Taubes tid. Riksförbundet Visan i Sverige vill i detta panelsamtal sätta fokus på visans roll i Musiksverige. Vilken plats har visgenren på den framtida musikkartan? Var skapas förutsättningarna för visgenrens utveckling? Vilken betydelse har olika kulturinstitutioner och bidragsgivare? Är visgenren idag helt beroende av kommersiella krafter? Med Jonas Burman, chef Musikplattformen på Statens Musikverk, handläggare Hasse Lindgren, Konstnärsnämnden, stabschef Marcus Hartmann (m) kulturdepartementet, riksdagsledamot Gunilla Carlsson (s) ordf. Kulturutskottet m fl. Arr: Visan i Sverige med stöd av SKAP, Svenska Kompositörer Av Populärmusik.

NorrlandsOperan sal B

FREDAG 16.00-18.00

Årsmöte. Riksförbundet Visan i Sverige

Folkets Hus, Balder

LÖRDAG 9.00-10.30

Workshop: Balladen om Cecilia Åkare och unge herr Fredrik Lind.

Tina Wilhelmsson är visartist, har en magisterexamen i politik (PolMag) och har jobbat för RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) i 14 år. Tina både skriver egna sexualpolitiska visor och vrider och vänder på genus, läggning och identitet i traditionella visor. En workshop för dig som vill bli mer medveten om vad du förmedlar från scenen. Vi tittar på våra egna sånger och sånger vi gillar att tolka. Hur ser rollerna ut? Vilka perspektiv förmedlas? Vi kommer tillsammans att experimentera och se vad som händer om vi byter plats på olika personer i sångtexter. Förändras textens budskap? Om det förändras, hur förändras det och varför? Välkommen till en workshop med kreativitet, normkritik och insikter. Arr: Visan i Sverige.

Folkets Hus, Balder

LÖRDAG 10.45-12.15

Att berätta en historia med musik

Interpretation – några undervisningsexempel från en visskola. Hanne Juul är vissångerska och ledare av Visskolan på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Tillsammans med tre elever från Nordiska Visskolan ger hon exempel på hur man kan hitta sitt personliga uttryckssätt – sina möjligheter att nå ut till publiken. Genom en öppen naturlig röst och med en textmedvetenhet som speglar sångpoesins underliggande grundkänsla och rytm får sångaren verktyg att nå, och behålla den aktiva lyssnaren. Deltagarna får ett rikt antal exempel på hur man kan bearbeta en text – en melodi – ett uttryckssätt: Samklang mellan ord och ton. Arr: Visan i Sverige.

Folkets Hus, Balder

Hela programmet, folkgalan.se. GALAHELGENS PROGRAM / KRINGAKTIVITETER

Länk här.

Frågor? Tommy Rådberg 0701 712919

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Handlingar till Årsmötet i Umeå 21 februari

Handlingar att laddas ner – Visriksdagen Umeå  20:e – 22:e februari 2014

Årsmöte.

Fredag 21 februari Umeå, Folkets Hus, Balder. Klockan 16.00 – 18.00

 

Dagordning

Ekonomisk berättelse

Preliminär verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Valberedningens förslag 2014

Revisionsberättelse

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar