Sök stöd till din visförening!

Är du engagerad i en ideell kulturförening som jobbar lokalt i Sverige? Då kan du söka krisstöd till verksamhet och projekt!

I satsningen ”Kulturens kapillärer” stöttar Ideell kulturallians lokala kulturföreningar runt om i Sverige. De ger stöd till projekt som vill pröva smittsäkra sätt att mötas, testa nya tekniker och tjänster, eller som behöver extra stöd för att övervintra. Allt för att det ska bli en bra start när restriktionerna kring pandemin lättar.
Ansökan är öppen fram till och med den 7 april 2021. Information och länk till anmälan finns här.
Ideell Kulturallians meddelar beslut om stöd under maj månad. Projektet ska vara genomfört innan årets slut.

Ideell kulturallians är en samlande röst för den ideella kultursektorn i Sverige och företräder 18 nationella organisationer. Riksförbundet Visan i Sverige är medlem i Ax Kulturorganisationer i samverkan samt MAIS – två av de 18 nationella organisationerna som i sin tur samlar hundratusentals medlemmar.

Genom kulturutövare, hembygdsrörelse, konstföreningar, studieförbund, samlingslokaler och musik- och scenkonst-arrangörer arbetar Ideell kulturallians för att göra kulturen levande i hela landet.
Under 2021 kommer de genom det av Postkodstiftelsen beviljade projektet att fördela ekonomiskt stöd till ett hundratal aktörer inom den ideella kulturen. Projektet syftar till att återstarta verksamhet, bygga upp kompetens, utbyten och erfarenhet som ger förutsättningar för att skapa och arrangera kultur i ett nytt och förändrat landskap under och efter corona.