Tidskriften Visor

Prenumerera på den nordiska tidskriften Visor. Intressanta artiklar om allt som rör visor, vissång och instrument på svenska, norska och danska.

Sätt in 100 kr på plusgiro 66 45 43-6 och ange namn och adress så får du två nummer, det senaste på posten omgående och ytterligare ett nummer senare. Visor kommer ut två gånger om året med ca. 6 månaders mellanrum. Nyligen utkom nummer 10.