Premiär för regionmöte Syd!

regionmöte syd

regionmöte syd

Efter att regionmöte Väst har etablerat sig och blivit en populär och utvecklande årlig händelse grep våra medlemsföreningar i södra delen av landet sig verket an och träffades för sitt första regionmöte i Hässleholm söndag 15.maj. Man hade bjudit in både medlemsföreningar och visföreningar man önskade skulle bli medlemmar i Riksförbundet Visan i Sverige. Från Visans Vänner i Helsingborg, Södra Skåne, Sölvesborg och Hässleholm deltog tillsammans 40 medlemmar. Visans Vänner i Båstad, Karlshamn, Karlskrona och Växjö kunde tyvärr inte delta denna gång. Den enda deltagande föreningen, som inte var medlem i Riksförbundet Visan i Sverige vid mötets början, Visans Vänner i Helsingborg, ansökte omgående om medlemskap efter det positiva mötets avslutning.

Verksamhetspresentation

Mötet inleddes med att de deltagande medlemsföreningarna presenterade sin verksamhet och där demonstrerades skillnader som var värda att diskutera. Medan Hässleholm nästan uteslutande är en arrangörsförening med externa artister är Södra Skåne och Sölvesborg i hög grad baserade på egna förmågor bland medlemmarna med ett begränsat antal offentliga konserter med externa artister. Helsingborg utgör ett mellanting, där medlemsmötena hålls på bibliotekets café med en kombination av egna förmågor och externa artister. Alla såg det dock som viktigt att också medlemsmötena var öppna för allmänheten för att locka nya medlemmar.

Föryngring av medlemsmassan och nyrekrytering

Svårigheten med att rekrytera ungdom till föreningsverksamhet är välkänd, men det var enighet om att det är ett behov av att fräscha upp presentationen av medlemsföreningarna och se över repertoarvalet. En ökad satsning på den moderna visan och dess uttolkare är nödvändig liksom att öppna för moderna arrangemang av den gamla traditionella visskatten. Det är också viktigt att inte låsa instrumenteringen till gitarr utan att öppna upp för en större mångfald när det gäller instrument.

Med denna utgångspunkt är det viktigt att söka kontakt med lokala gymnasieskolor och musikskolor för att presentera visans mångfald och försöka skapa ett samarbete även om det inte omedelbart resulterar i fler medlemskap.

Man får heller inte begränsa sina rekryteringsförsök till unga utan också aktivt försöka nå människor i åldern 45-50+, en tid när barnen vuxit upp, man har litet mer fritid och börjar reflektera över livet på ett sätt som kan göra ett visintresse naturligt.

Ett annat sätt att rekrytera fler medlemmar kan vara att öppna upp för närbesläktade konstarter som poesi och berättande. Vill eller kan man inte sjunga kan man läsa en dikt. Man kunde också samarbeta med olika poeter.

Utbildning

Många är intresserade i att skriva själv och att utveckla sitt spelande och om föreningarna kan erbjuda kurser av hög kvalitet till ett fördelaktigt pris inom detta område är det en stark motivation för medlemskap. Ett samarbete mellan föreningarna och med studieförbund kan göra nettokostnaden mycket överkomlig. Här finns det mycket som föreningarna kunde samarbeta om. Bidrag kan man möjligtvis få både från Regionmusiken och Studieförbunden. Och samtidigt får man fler duktiga vissångare bland medlemmarna.

Syns vi inte – finns vi inte

Det är helt klart att många människor har både fördomar och brist på kunskap om vad visan är och hur mångsidig den är. Det enda sättet att ändra på den situationen är att vi arbetar hårt med att synas för allmänheten på olika sätt. Helt säkert kommer vi då att få tillräckligt många intresserade för att säkra våra föreningars långsiktiga överlevnad.

Avslutning

Efter alla livliga och givande diskussioner delades provexemplar ut av tidskriften Visor, där en mycket prisvärd föreningsprenumeration både stöder arbetet med att göra visans mångfald mer synlig och att öka värdet på ett medlemskap i den lokala visföreningen.

Regionmötet avslutades med en gemensam middag följd av hela 13 vissångare som turades om att på öppen scen framföra nya och gamla visor, egna och andras. Både på svenska och engelska. En person valde att läsa egna dikter. En logisk följd av dagens diskussioner

Bearbetat referat av Jan Olof Dahlström Foto: Georg Malm

region syd

region syd

region syd

region syd

region syd maj 2016

region syd maj 2016

Klicka på bilden för större bild

Familjemedlemsmöte hos Visans Vänner i Uddevalla!

VV i Uddevalla

Familjemedlemsmöte hos Visans Vänner i Uddevalla!

Att intressera fler unga människor för Visan är en viktig fråga och inte minst diskuteras det mycket i visföreningarna om hur man skall kunna minska genomsnittsåldern genom att rekrytera yngre medlemmar. Denna diskussion fördes också på vårt regionmöte för medlemsföreningar i höstas i Väst. Med på mötet var Daniel Petrén från Visans Vänner i Uddevalla, själv småbarnsförälder, som frågade sig om medlemsmötenas uppläggning var attraktivt för småbarnsföräldrarnas behov eller om det hade blivit så att i takt med att medlemmarna blev äldre och barnen flög ut så hade medlemsmötena blivit tillrättalagda för att passa de åldrande medlemmarnas behov. Borde vi se på strukturen i vår verksamhet?

Hos Visan Vänner i Uddevalla går värdskapet för medlemsmötena på rundgång och ofta möts man hemma hos den medlem som står för värdskapet. När Daniel och hans fru Lisa skulle stå för värdskapet bjöd de in till ett Familjemedlemsmöte med aktivitet för både barn och vuxna.

Fyllda av förväntan kom 43 personer i ålder från 2-92 år varav 11 barn. Daniel och Lisa hade också bjudit in några av sina musikintresserade vänner, varav de flesta inte är aktiva inom visgenren, för att se vad de skulle tycka om mötet och vissjungandet.
Mötet inleddes kl.16.00 med att olika medlemmar framförde nya och gamla barnvisor och texter utdelades för allsång. Barn och vuxna sjung med och litet dans blev det också därtill!
Kl. 17.00 blev det musikalisk frågesport med temat Astrid Lindgren där unga och gamla tävlade tillsammans i grupper och här var barnens insats ovärderlig.
Kl. 18.00 startade det ”vanliga” medlemsmötet med mat och dryck och med inledning av den lokala specialiteten snapsvisor. Barnen satt med vid borden och åt och lyssnade så länge de hade lust. Och sånger framfördes i högt tempo av alla åldrar fram till klockan slog 22.00!

Kvällen blev lång med en massa fina visor, där också några barn var med på ett par visor som fiolspelare och kör.

Alla medlemmar gav uttryck för att det här var ett av de bästa och roligaste medlemsmöten de varit på. Gästerna, som tyckte det på alla sätt varit en höjdarkväll, hade fått ett nytt intresse för visor. Barnen tyckte det varit toppen, inte minst att träffa så många kompisar att leka med.

Hoppas att denna lilla berättelse kan ge inspiration till litet nytänkande hos flera medlemmar. Med en så genomgående positiv respons från alla deltagare finns det all anledning för fler att testa liknande medlemsmöten ett par gånger om året för att vad det kan ge.

Familjemedlemsmöte hos Visans Vänner i Uddevalla!

Familjemedlemsmöte hos Visans Vänner i Uddevalla!

Familjemedlemsmöte hos Visans Vänner i Uddevalla!

Familjemedlemsmöte hos Visans Vänner i Uddevalla!

Styrelse vald på årsmötet 2016 i Västerås

Kontakta enskild styrelsemedlem genom att maila fornamn.efternamn(a)visanisverige.se

Ordförande
Håkan Hultin – Visans vänner, Mariestad

Vice ordförande
Elin-Louise Ahlberg, Visans Vänner Göteborg

Kassör
Tommy Rådberg – Cornelis Vreeswijksällskapet, Stockholm

Ledamot
Stina Elg – Visans vänner i Västerås
Jimmy Ginsby – Dan Andersson-sällskapet

Suppleanter
Magda Andersson – Visans vänner Umeå, Visum
Peter Bengtsson, Visans Vänner Sölvesborg
Petra Haraldson, Visans Vänner Göteborg
Anders Gunnarsson, Visans vänner Uddevalla
Johan Piribauer, Inlandskult

Revisorer
Tord Håkansson, sammankallande
Torbjörn Johansson

Valberedning
Gun Hemström, Cornelis Vreeswijksällskapet (sammankallande)
Christer Jilder, Visans vänner i Umeå, Visum
Elona Planman, Yrkestrubadurernas förening (YTF)

Årsmöteshandlingar. Att laddas ner,

Handlingar att laddas ner – Visriksdagen Västerås 1:a – 3:e April 2016.

Länkar.

Kallelse till Årsmöte och Galaveckan

Galaveckan. Folk & Världsmusikgalan 30/3 – 2/4 2016

Lokalbeskrivning över Konserthuset

Årsmöte.

Söndag 3 april 2016 Västerås, rum 110 på Konserthuset Kopparbergsvägen 1.

Klockan 10.00 –12.00

Handlingar

Dagordning

Ekonomisk berättelse 2015

Medlemsföreningar som betalt medlemsavgiften för 2015

Verksamhetsberättelse 2015

Preliminär Verksamhetsplan 2016

Valberedningens förslag

Revisionsberättelse 2015

Specialaktivitet under Galaveckan torsdag 31.mars

För er som besöker Nordic Showcase i samband med Folk- och Världsmusikgalan eller kommer tidigt för att få med er hela fredagen eller helt enkelt är i närheten av Västerås vill vi informera om en lokal visaktivitet på torsdagen 31. April kl. 1900

Viskonsert i Folk- och Världsmusikens anda med Visans Vänner i Västerås

Visans Vänner i Västerås ger en viskonsert med speciellt fokus på Folk- och Världsmusik i Stadsbibliotekets hörsal i Västerås kl.1900 torsdagen 31.mars. Här får ni möjlighet att se och höra vad medlemsföreningen i Västerås har att erbjuda och det blir säkert spännande!
Vill ni veta mer se: http://folkgalan.se/folk-pa-stan

Väl mött i Västerås!

Galaförfestligheter Fredag 1.april

Som tidigare aviserat arrangerar vi ett samkväm för medlemmar i medlemsorganisationerna i RVS som besöker Folk- och Världsmusikgalan. Vi ber er att förhandsanmäla om ni önskar att delta till Stina Elg som håller i programmet. Maila henne till stina.elg@visanisverige.se. Du kan välja fritt vilka aktiviteter du vill delta på.
Vi räknar med att de flesta artisterna från dagens Nordiska Viskonsert kommer att delta liksom en del medlemmar i Visans Vänner i Västerås samt styrelsen i RVS.

Pizza på Ruffinos kl. 1800?

Har du lust att delta i en gemensam måltid? Vi har beställt bord på Ruffino, en mysig italiensk restaurang, inrymd i gångbron ovanför Stora Gatan, alldeles runt hörnet från Västerås konserthus. Adressen är Stora Gatan 7. Vill du veta mer läs här: https://ruffino.gastrogate.com/. Anmäl eventuellt deltagande till stina.elg@visanisverige.se så att vi är säkra på att det finns plats.

Vill du lära dig västmanländska visor?

Efter maten går vi till Lilla salen i konserthuset och Folkligt Värre. Här får vi lyssna till och lära oss västmanländska visor. Kl. 20.00 är det boksläpp av Hopp lustigt- Västmanland i dans och visa. Du kan läsa mer om aktiviteten på: http://folkgalan.se/galaveckans-program/

Vismöte i rum 109 Konserthuset alldeles intill Lilla salen 2030-2300

Ta med en barnvisa som entrébiljett! Några ord kommer att sägas om barnvisans roll för att öka visintresset varefter vi delar de barnvisor ni tagit med er!

Stina Elg håller i en musiktävling under kvällen för att se till att koncentrationsförmågan är på topp!

Men framför skall vi lära känna varandra och lyssna på varandras visor och ha trevligt tillsammans!

Kl. 2300 säger vi tack för i afton och laddar om inför lördagens seminarier och Folk- och Världsmusikgalan där det inte minst gäller att hålla tummarna för de två visartister som nominerats till priser:

Jan-Olof Andersson: Årets traditionsbärare
Elona Planman: Årets Nykomling

Väl mött i Västerås!

Årsmöte 2016 ladda ner

Handlingar att laddas ner – Visriksdagen Västerås 1:a – 3:e April 2016.

Länkar.

Kallelse till Årsmöte och Galaveckan

Galaveckan. Folk & Världsmusikgalan 30/3 – 2/4 2016

Lokalbeskrivning över Konserthuset

Årsmöte.

Söndag 3 april 2016 Västerås, rum 110 på Konserthuset Kopparbergsvägen 1.

Klockan 10.00 –12.00

Handlingar

Dagordning

Ekonomisk berättelse 2015

Medlemsföreningar som betalt medlemsavgiften för 2015

Verksamhetsberättelse 2015

Preliminär Verksamhetsplan 2016

Valberedningens förslag

Revisionsberättelse 2015

Kallelse till Årsmöte och Visriksdag i Galauniform i Västerås

Vi fortsätter samarbetet med Folk- och Världsmusikgalan för att öka synligheten för Visan vid denna festliga samlingsplats för folkmusik och visor och samtidigt erbjuda våra besökare ett varierat och spännande aktivitetsutbud. I år har vi dessutom ett mer fullspäckat program för visan än någonsin förr! Dags att besöka Västerås i år mellan Fredag 1. april och Söndag 3 april alltså! Se fullständig programöversikt på www.folkgalan.se där du också kan beställa galabiljetter och få tips om logi..Skynda på och beställ din resa för det är redan svårt med hotellrum i Västerås, men det finns bra kommunikationer till flera närbelägna städer som t.ex. Eskilstuna, Enköping, Hallstahammar om det kniper.

Årsmötet

Årsmötet hålls kl. 10.00 söndagen den 3 april i rum 110 på Konserthuset.. Dagordning finner du nedan i nyhetsbrevet. Kom ihåg att motioner skall sändas in till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet (senast söndagen 6 mars 2016).

Dagordning och övriga årsmöteshandlingar kommer också att läggas ut på hemsidan i god tid innan årsmötet.

Nordisk Viskonsert Fredagen 1. april kl. 1200-1330

I samarbete med övriga nordiska riksförbund arrangerar vi en Nordisk Viskonsert under temat Den moderna Visan i anslutning till den Nordic Showcase för Folkmusik, som pågår Onsdag 29 april t.o.m. Torsdag 30 april och är öppen för alla arrangörer. Vår konsert är också öppen för allmänheten. De artister som deltar är Loke och Elona Planman från Sverige, Benjamin Aggerbaek från Danmark, Erik Lukashaugen och Myrull från Norge och Lina Teir från Finland, alla bland de mest spännande talangerna inom den moderna nordiska Visan som här får exponering för en kunnig publik. Det tror vi kommer att öka visintresset och ge nya impulser till redan visintresserade..Ytterligare information på www.folkgalan.se

Seminarier Lördagen 2. april

Visan i Sverige arrangerar i år hela fem visseminarier med stöd av SKAP och Kulturens:

1000-1045 Visan berättar. Om förhållandet mellan visan och berättartraditionen med Mats Klingström.

1100-1145 Visans frihet. Om vad som händer med en visa när texten behandlas med olika musikstilar med Elin-Louise Ahlberg och Jan-Olof Andersson.

1230-1315 Att sjunga en text. En pedagogs reflektioner . Vi får ta del av Hanne Juuls mångåriga erfarenheter som ansvarig ledare för den Nordiska Visskolan i Kungälv.

1330-1415 Vem är det som sjunger? Om gestaltning och identitet vid val av sångtexter med Maria Lindström, som redogör för resultatet av en ny enkät om skillnader mellan vissångare och andra sångare.

1500-1545 Mer musik? Ja Hjärna. Om musikens hälsoeffekter med Petra Haraldson, musiker och terapeut.

Mässa Fredag 1. april och Lördag 2 april.

Från kl. 1300 på fredag ställer ett stort antal aktörer inom visa och folkmusik ut inklusive Visan i Sverige, som erbjuder prenumeration på vår Vistidskrift.
Folk- och Världsmusikgalan

Folk- och Världsmusikgalan hålls kl.1900 på lördagen 2 april. Biljetter kan bokas på www.folkgalan.se.

Förfestligheter på fredag

Vi planerar ett samkväm där vi sjunger för varandra under gemytliga former på fredag kl.1900, men lokal är ännu inte fastställd och meddelas senare.

Övriga arrangemang

Länkar till dessa arrangemang finner på www.folkgalan.se. Klicka på flik galaveckans program där du också hittar många andra arrangemang.

Vi hoppas vi får träffa riktigt många av våra medlemmar på Visriksdagen och att ni får många spännande upplevelser under galaveckan. Maila oss gärna om ni har frågor!

Dagordning Årsmöte i Västerås Söndag 3 april 2016

Plats: Rum 110 Konserthuset i Västerås Tid: 10.00

 1. Ordförande öppnar årsmötet
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Förslag från styrelsen och verksamhetsplanering
 10. Motioner och propositioner
 11. Val av ordförande, 2 år
 12. Val av vice ordförande, 1 år
 13. Val av kassör, 2 år ( ej på val, vald på tvåårsperiod 2015)
 14. Val av övriga ledamöter, 1 år
 15. Val av suppleanter, 1 år
 16. Val av revisorer, varav en är sammankallande, 1 år
 17. Val av valberedning, 1 år. Tre personer varav en är sammankallande
 18. Att fastställa medlemsavgift
 19. Vistidskriften ” Visor”
 20. Övriga frågor
 21. Ordförande avslutar mötet.

Bidra till föreningarnas eget pris. Svenska Vispriset 2016.

Riksförbundet Visan i Sverige
Svenska Vispriset 2016

Hej visvänner!

Svenska Vispriset delas ut av Riksförbundet Visan i Sverige, tack vare stöd från visfestivaler och visföreningar. Nu är det åter dags att bidra till föreningarnas eget pris till en person ni tycker har främjat visans synlighet och villkor. Även om Visan i Sverige administrerar utdelningen, har riksorganisationen inte möjlighet att bidra till priset på grund av reglerna för det verksamhetsbidrag förbundet mottar från Kulturrådet.

Detta är ett pris som har upplevts som en rejäl uppmuntran och ett betydelsefullt erkännande av alla pristagare.

Nu har ni möjlighet att donera en andel av minimum 500 kr för att Svenska Vispriset 2016 ska förverkligas. Passa samtidigt på att föreslå lämpliga pristagare. När prissumman om 5 000 kr är nådd, kommer juryn att påbörja arbetet. Alla som bidrar ekonomiskt till Svenska Vispriset nämns på diplomet.

Anmäl intresse direkt till vispriset@visanisverige.se

Svenska Vispriset är en utmärkelse som tilldelas en person eller organisation som under längre tid kontinuerligt har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. Pristagaren kan vara en utövande artist, men också någon som har arbetat för visan organisatoriskt eller pedagogiskt. Det utslagsgivande skall vara att arbetet har medfört ökad uppmärksamhet och acceptans för visan som konstform.

Kandidater till priset skall värderas efter följande kriterier:

– Hur nyskapande arbetet har varit
– Hur bred aktiviteten har varit inom visans område
– Vilken uppmärksamhet arbetet har väckt
– Vilka konkreta resultat som arbetet har haft för visans ställning i Sverige

Läs mer om kriterierna och urvalsprocessen på Riksförbundet Visan i Sveriges hemsida

page_id=35

Juryn för Svenska Vispriset 2016 består av:

Stina Elg, Riksförbundet Visan i Sverige
Billey Shamrock, Yrkestrubadurernas förening (YTF)
Christina Kjellsson, mottagare av Svenska Vispriset 2015