Kulturens rapport 2020

Hösten 2019 erbjöd sig Kulturens Bildningsverksamhet att göra en förstudie när det gäller Riksförbundet Visan i Sveriges väg framåt. Tretton medlemmar i olika föreningar intervjuades och det sammanställdes en rapport som presenterades våren 2020. Rapporten innehåller många förslag och en dela av dessa har vi börjat genomföra. Här kan du läsa rapporten.