Kontakt

Kontakta Riksförbundet Visan i Sverige

info(a)visanisverige.se

Presskontakt

ordforande(a)visanisverige.se

För specifika frågor kring vår verksamhet:

Medlemsfrågor:      medlem(a)visanisverige.se

Valberedning:          valberedning(a)visanisverige.se

Revisor:                    revisor(a)visanisverige.se

Hemsidan:               webmaster(a)visanisverige.se

Tidskriften Visor

Prenumeration:     prenumeration(a)visanisverige.se

Redaktion:              redaktion(a)visanisverige.se

Diverse uppgifter

Riksförbundet Visan i Sverige
Mob: 0705 349135
Web: www.visanisverige.se
Org.nr: 802431-5114
Mail: info@visanisverige.se
Plusgiro:    prenumeration: 66 45 43-6
.                   riksförbundet: 30 93 64-8
c/o Anders Gunnarsson Stormfågelstigen 3
451 79 GRUNDSUND

RIKSFÖRBUNDET VISAN I SVERIGE
Kontonr: 66 45 43-6 SEK
Bankkontonr: 9960 4206645436
Kontoslag: PLUSGIROKONTO FÖRENING (NORDEA)
IBAN: SE83 9500 0099 6042 0664 5436
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
Kontohavare:
c/o Gunnarsson
Stormfågelstigen 3
451 79 GRUNDSUND