Styrelse

Kontakta enskild styrelsemedlem genom att maila fornamn.efternamn(a)visanisverige.se

Ordförande
Vakant

Vice ordförande
Niclas Abrahamsson – YTF

Kassör
Anders Gunnarsson – Visans Vänner i Uddevalla

Ledamot
Peter Bengtsson – Visans Vänner i Sölvesborg
Heidi Baier – Yrkestrubadurernas förening (YTF)

Suppleant
Torsten Arnbro – Visans Vänner i Stockholm

Revisorer
Tord Håkansson, sammankallande
Christer Pilelöw – Visans Vänner i Karlshamn

Valberedning
Göran Sergel – Visans Vänner Södra Skåne (sammankallande)
Ivar Sjögren – Föreningen Dansk – Svensk Visfestival
Jan Hammarlund – Yrkestrubadurernas förening (YTF)