Styrelse

Kontakta enskild styrelsemedlem genom att maila fornamn.efternamn(a)visanisverige.se

Ordförande
Vakant

Vice ordförande
Niclas Abrahamsson – YTF

Kassör
Anders Gunnarsson – Visans Vänner i Uddevalla

Ledamot
Peter Bengtsson – Kulturföreningen Fritt Spelrum Sölvesborg
Ingegerd Wessel – Nordiska Visskolan i Kungälv
Boel Nihlman – Nordiska Visskolan i Kungälv

Suppleant
Torsten Arnbro – Visans Vänner i Stockholm

Revisorer
Tord Håkansson, sammankallande
Christer Pilelöw – Visans Vänner i Karlshamn

Valberedning
Chris Jangelöv – Nordvisa
Birgitta Gunnarsson – Visans Vänner i Uddevalla