Målsättning

RVS befinner sig i en etableringsfas och arbetar för att så fort som möjligt uppfylla följande målsättningar:

  • Berörda aktörer ska vara medvetna om RVS existens, verksamhet och målsättningar
  • En majoritet av landets visföreningar ska vara medlemmar i RVS
  • Fördjupad kunskap ska finnas om visföreningarnas villkor och förutsättningar inför framtiden
  • Medlemsföreningarna ska kunna erhålla stöd i de frågor som utlovas
  • RVS ska utgöra en naturlig samarbetspart för berörda myndigheter
  • RVS ska ha långsiktiga finansiella förutsättningar att bedriva en aktiv verksamhet