Årsmötet 2015 ladda ner

Handlingar att laddas ner – Visriksdagen Stockholm 13:e – 14:e mars 2015

Årsmöte.

Lördag 14 mars Stockholm, TCO Huset. Kulturens lokaler, Linnégatan 14. Klockan 15.00 – 17.00

Dagordning

Ekonomisk berättelse 2014

Medlemmar 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Preliminär Verksamhetsplan 2015

Valberedningens förslag

Revisionsberättelse

Årsmötesprotokoll del 1 av 2