Årsmötet 2014 ladda ner

Handlingar att laddas ner – Visriksdagen Umeå 20:e – 22:e februari 2014

Årsmöte.

Fredag 21 februari Umeå, Folkets Hus, Balder. Klockan 16.00 – 18.00

Årsmötesprotokoll – justerat – 21 februari 2014

Dagordning

Ekonomisk berättelse

Preliminär verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Valberedningens förslag 2014

Revisionsberättelse