Årsmöte 2017 ladda ner

Här kommer handlingar till årsmötet i Helsingborg fredagen den 17 mars kl. 17:00 att publiceras.

Kallelse till årsmöte 17 mars 2017

Dagordning årsmöte 17 mars 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Bokslut 2016

Verksamhetsplan för 2017

Förslag till revision av RVS stadgar 2017-02-16