Hösthälsning

Visvänner, Covid-19 fortsätter att hålla oss i sitt grepp.

Styrelsen för ViS (RVS har nu bytt förkortning till ViS – Visan i Sverige) har inlett färden mot att omforma ViS till att bli ett mer moderniserat Riksförbund. Under helgen 18-20 september 2020 var Riksförbundet på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv för att ha styrelsemöte, utbilda oss och ha ett extrainsatt årsmöte.
 
Extra årsmötet:
Samtliga stadgeändringar som styrelsen lagt fram i propositioner antogs av det extra årsmötet, som hölls både via weblänk och på plats, den 20 september 2020 kl. 15:00 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Dessa stadgeändringar innebär att:
  RVS har nu bytt förkortning till ViS (Visan i Sverige), men behåller, vid behov, hela namnet Riksförbundet för Visan i Sverige i mer formella sammanhang.   ViS styrelse kommer efter nästa årsmöte bestå av ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen kan variera i antal mellan 5 – 9 st.   ViS kan nu erbjuda enskilt medlemskap i vårt Riksförbund för den som inte kan/vill vara medlem i en av våra medlemsföreningar.  

Övrigt under helgen 18-20 september:
  Vi träffade några av deltagarna på Nordiska Visskolan, lärde känna dem och de fick vetskap om vilka vi i ViS är och vad vi gör.   På styrelsemötet under helgen diskuterades olika aspekter kring det förändringsarbete vi nu åtagit oss. Vi fick en lärorik utbildningsdag om jämställdhets- och normfrågor. Den genomfördes under ledning av Katarina Hultin från Västra Götalandsregionens Förvaltningen för Kulturutveckling. Under dagen lärde vi oss en del om olika normer och hur vi kan identifiera dem samt applicera ett normkritiskt förhållningssätt i vår verksamhet. Kulturrådet, som ger oss ett driftsbidrag varje år, är noggranna med att vi i vår verksamhet beaktar jämställdhet och normer. Vi måste bland annat redovisa hur könsfördelningen ser ut i våra medlemsföreningar.
      
Till sist:
ViS fick in en väldans massa ansökningar till tjänsten som verksamhetsutvecklare. Nu har vi till slut utsett en person efter ett antal intervjuer. Vi välkomnar Anna Wirsén till tjänsten som Verksamhetsutvecklare på halvtid i fem månader under perioden 15 november-15 april och önskar Anna lycka till i viktiga arbetet med er alla där ute i Sveriges avlånga land.  
Kära visvänner: Följ myndigheternas anvisningar noga men glöm inte: Spela och sjung gamla och nya visor! Ta väl hand om er själva och varandra!
 
ViS Styrelse: Niclas Abrahamsson, Alexander Zuniga Diaz, Emma Magdalena Larsson, Gunnar Törngren, Ingegerd Wessel, Anders Gunnarsson, Peter Bengtsson, Leo Leonhardsen