Riksförbundet Visan i Sverige söker verksamhetsutvecklare

Nu är det dags för Riksförbundet Visan i Sverige att ta nästa steg. Till det behöver vi en person som kan jobba med att utveckla vårt förbund på betald arbetstid.

Verksamhetsutvecklare inom svensk viskultur

Riksförbundets verksamhet har hittills letts av bara ideella krafter. Efter en inledande tioårsperiod är det nu dags för organisationen att ta nästa utvecklingssteg. För att starta det arbetet söker vi en aktiv och kulturintresserad person som tillsammans med våra medlemsföreningar och styrelsen kan påbörja förbundets nästa resa. Vi tänker oss en projektanställning med start snarast i höst. Riksförbundet Visan i Sverige har en budget för denna projektanställning och vår bedömning är den ska räcka till 50 % anställningsgrad under 5 månader.  

Arbetsuppgifter under projekttiden

  • Genomföra en kartläggning av medlemsorganisationernas aktiviteter och behov av och önskemål om stöttning från riksorganisationen
  • Bidra till att skapa förutsättningar för en långsiktig finansiering av en verksamhetsledare och söka utverka ännu mer stöd från myndigheterna

Övergripande arbetsområden

  • Verka för att visgenren och dess utövare ökar sin status och blir mer känd i Kultursverige
  • Bidra till att skapa förutsättningar för yngre att lättare bli involverade i visscenen
  • Bidra till att skapa legitimitet för riksorganisationen hos såväl dess medlemmar som hos myndigheter

För att lyckas i jobbet tror vi att du ska ha erfarenhet av att jobba i kulturorganisationer, vara drivande, ifrågasättande och strukturerad. God social kompetens är viktig eftersom du inom kort tid kommer att ha kontakt med många människor och organisationer. Du arbetar hemifrån och kommer att goda möjligheter att själv påverka arbetinnehållet. 

Mera detaljer om projektanställningen och arbetsuppgifter får du av Anders Gunnarsson 0705 – 349135. Skicka din ansökan till info@visanisverige.se  Vi emotser din ansökan snarast – dock senast 7 september – och går igenom ansökningarna löpande.

Visor är inte finkultur men kultur när den är som finast.