Glad sommar alla visälskare från norr till söder!

Vi hoppas att ni ska fortsätta sjunga er igenom den svenska sommaren, trots Coronarestriktionerna m.m. Ni som ändå genomför något arrangemang – eller någon festival – tänk på antalet besökare och håll avstånd till varandra samt se till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är viktigt att vi tar hand om varandra! Och skicka gärna några rader till info@visanisverige.se om hur det gick för er att hålla evenemanget.

Extra medlemsmöte Riksförbundet ViS (Visan i Sverige) tänker ladda för en späckad höst i visans tecken. Vi ska ha ett extra medlemsmöte den 20 september kl. 15:00 – skriv gärna upp detta datum. Där ska bland annat en del av de stadgeändringsförslag som årsmötet beslöt om behandlas. Styrelsen ska i samband med detta gå en jämställdhetsutbildning för att vi, förhoppningsvis bättre ska kunna förstå hur vi som Riksförbund ska agera i dessa frågor. De delvis genomgripande förändringar i riksförbundet som påbörjades med besluten på årsmötet i maj (se nedan) och som förhoppningsvis slutligen avklaras på det extra medlemsmötet den 20 september tänker vi oss manifestera med att lansera en ny logotyp för ViS på Säröträffen där vi även ska tillkännage årets mottagare av svenska vispriset.

Intervjuer med medlemmar i visföreningar – rapport Genom Kulturens bildningsförbunds försorg har ett intervjuarbetet genomförts under vintern 2019 – 2020. Gustav Sjöstedt, medarbetare hos Kulturens, har pratat med tretton medlemmar i olika visföreningar om förväntningar, önskemål och synen på framtiden för Visan i Sverige. Detta har resulterat i en omfattande rapport som presenterades i våras. Rapporten innehåller genomförandet av intervjuerna (metod), en analys av dagens situation och förslag till utvecklingsområden. Rapporten finns att läsa i sin helhet här och en SWOT-analys och en BMCS finns här. Rapporten utgör ett viktigt underlag för förbundets framåtriktade arbete.

Kort resumé från årsmötet för Riksförbundet Visan i Sverige Tid: 2020-05-17, kl. 15:00. Vi hade ju ett digitalt årsmöte via datorer, efter omständigheterna mycket trevligt, där vi behandlade såväl formalia som en del genomgripande förändringsförslag för vårt Riksförbund.

Mötesordföranden Angelica Karlsson skötte årsmötesförhandlingarna med den äran och likaså mötessekreteraren chris Jangelöv. Förutom medlemmar från olika visföreningar allt ifrån Skåne till Umeå hade vi två gäster med från Kulturens bildningsverksamhet : Per Sundström, verksamhetsutvecklare Region Väst och Halland samt Anna Åhlin Orwin som är verksamhetsutvecklare på nationell nivå.

Här kommer de enskilt viktigaste punkterna från mötet:

 • Till ordförande valdes Niclas Abrahamsson på 2 år.
 • Kassör valdes förra året på två år (Anders Gunnarsson).
 • Tre ordinarie ledamöter valdes på 1 år
 • Peter Bengtsson, Kulturföreningen Fritt spelrum (Omval)
 • Ingegerd Wessel, VV i Karlshamn (Omval)
 • Alexander Zuniga Diaz (Nyval)
 • Tre suppleanter valdes på 1 år
 • Suppleant 1: Gunnar Törngren, VV Skaraborg (Omval)
 • Suppleant 2: Leo Leonhardsen, VV Uddevalla (Nyval)
 • Suppleant 3: Emma Magdalena Larsson, VV Södra Skåne (Nyval)
 • Två revisorer valdes på 1 år
 • VICA Redovisning i Väst AB
 • Revisorersättare: Christer Pilelöw
 • Valberedning valdes på 1 år – tre personer varav en är sammankallande
 • chris Jangelöv, VV Göteborg (Omval, sammankallande)
 • Birgitta Gunnarsson, VV Uddevalla (Omval)
 • Anton Höber, Nordiska Folkhögskolan (Nyval)

Propositioner från styrelsen med förslag till ändrade stadgar togs upp och antogs

Proposition 1: Namnändring

 • Idag är den vedertagna förkortningen RVS (Riksförbundet Visan i Sverige). Styrelsen tycker det är en bättre anknytning till verksamheten med förkortningen ViS (Visan I Sverige).

Proposition 2. Förslag till ändrade stadgar – Medlemskap

 • Utöver förening kan också enskild person som vill verka i enlighet med ViS målsättning bli medlem genom att betala in medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek och de förmåner som enskild medlem åtnjuter beslutas av årsmötet. (Detta är en viktig principiell förändring av Riksförbundet Visan i Sverige. Vi ser att dagen unga i mindre utsträckning väljer att bli medlemmar i traditionella visföreningar och för att vi ska kunna få med även dessa unga i RVS (ViS) vill styrelsen öppna för enskilt medlemskap.)

Proposition 3: Förslag till ändrade stadgar – Styrelsen

 • Styrelsen för Riksförbundet Visan i Sverige skall bestå av minst fem och max nio ordinarieledamöter. Årsmötet väljer ordförande, kassör samt övriga ledamöter.

Årsmötet godkände de föreslagna ändringarna.

Protokollet från årsmötet finns att läsa här. Ett särskilt tack riktar vi till Angelica Karlsson för att ha lett mötet på ett utmärkt sätt.

Styrelsen genom Niclas Abrahamsson