Julhälsning från Riksförbundet Visan i Sverige

Visvänner!

När ni äter er julmat: Sjung en visa!
När ni dukar upp er nyårsbuffé: Sjung en visa!
När ni felparkerat: Dra en ….!

Det har varit ett förhållandevis omväxlande år för RVS. Här kommer ett axplock:
Det enskilt största som vi genomdrivit under 2019 till förmån för våra medlemmar är en förträfflig försäkring som vi tecknat, där alla våra medlemsorganisationer är försäkrade. Läs på om försäkringen på RVS hemsida http://visanisverige.se/forsakring/ så ni vet när den kan användas.  

RVS utsåg Jeja Sundström till årets mottagare av Svenska Vispriset. Hon ”tappade hakan” och blev mycket glad över priset. Läs mer på hemsidan http://visanisverige.se/

Hela den summa vi fick av Kulturrådet för 2019 har vi inte gjort av med utan fonderar en betydande del till kommande år. Vi har sökt nya pengar hos Kulturrådet för 2020. Vi har bland annat sökt för att fortsätta med EVELYN i samarbete med Kulturens Bildningsförbund (stöd till unga artister under etablering), utvidga samarbetet med våra systerorganisationer i Norden, öka vårt jämställdhetsarbete (styrelsen ska gå kurs). Vi vill även vidareutveckla vårt koncept ”Visor för alla”.  

Vi har haft två bra möten på Nordiska Folkhögskolan under 2019 där vi diskuterat framtiden, varav ett tillsammans med föreningen Nordvisas styrelse där vi fick många värdefulla synpunkter.   

Vi har fördjupat vårt samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet och gett i uppdrag åt Gustav Sjöstedt att göra en djuplodande förstudie av var RVS står idag och hur vi ännu bättre kan bli viktiga för Visan i framtiden. Några av våra medlemsföreningars representanter, tidigare styrelseledamöter m.fl. har blivit och kommer att bli kontaktade av Gustav för en intervju. Utifrån denna undersökning kommer vi sedan fördjupa oss i hur vår roll ska se ut för att bli ett relevant Riksförbund för Visan i Sverige och Norden. Vi kommer att ta fram flera nyheter kopplade till Visans sak och vällevnad. Kulturens kommer att slutföra sitt arbete under januari 2020 och resultatet kommer att presenteras på årsmötet 2020.  

Styrelsen har beslutat att RVS årsmötet 2020 ska äga rum lördagen den 4 april. Vi efterlyser en medlemsförening som vill vara värd för detta och tillsammans med styrelsen arrangera ett trevligt framåtriktat årsmöte, kanske med seminarier och konserter. Styrelsen önskar svar senast 15 januari på info@visanisverige.se.


Det finns alltid plats för en visa i livets alla skeenden. Jul och Nyår är några av dessa tillfällen.
En riktigt God jul och ett riktigt Gott Nytt År önskar vi i RVS styrelse till alla våra visvänner från norr till söder! Så sjung ut räven och låt den raska! Sjung in julen och låt den braska! Sjung ut det gamla och sjung in det nya spännande året 2020!  
Ta hand om varandra, lev, sjung och spela!
 
Niclas Abrahamsson
vice ordförande RVS