Ändrade planer angående extra förbundsstämma den 15 september.

Styrelsen i RVS har valt att inte ha ett extra förbundsstämma den 15 september då det inte gått att hitta ordförande m. fl. personer till vakanta förtoendeuppdrag. Istället fortsätter styrelsen jobba på i nuvarande konstellation till ordinarie årsmöte 2020. Styrelsen kommer istället att träffas tillsammans med valberedningen den 14 & 15 september för att diskutera framtidsfrågor och planera för hösten och vintern. Vi återkommer med mer information efter denna planeringshelg.