Riksförbundet Visan i Sverige har delat ut Svenska Vispriset 2018 till Sid Jansson

Foto: Gun Hemström

Riksförbundet Visan i Sverige har delat ut Svenska Vispriset 2018 till Sid Jansson. Priset tillkännagavs vid den Nordiska visträffen på Säröhus under Allhelgonahelgen. Tyvärr kunde inte pristagaren närvara.

Juryn 2018 bestod av förra årets pristagare Gun Hemström, Maud Lindström, linjeledare på Visskolan i Kungälv och Niclas Abrahamsson från Riksförbundet Visan i Sverige.

Juryns motivering:

Årets pristagare har en gedigen bakgrund inom visans värld. Han har ofta varit där det händer och har alltid minst en anekdot bakom örat, vilka öronaböj står redo att förmedlas via ett munläder av Guds nåde.

Han får priset för sitt genuina engagemang för visans särart i Sverige och övriga Norden från 1960-talet och framåt. Han var bl. a. en av programvärdarna på vispråmen Storken, var en tid allt-i-allo åt Cornelis och ingick under 1970-talet i gruppen Visor & Bockfot.

Han har ständigt bevistat, konserter och festivaler för visor, där han varit såväl konferencier som artist och besökare, trubadur och underhållare; då gärna med lite udda och burleska visor på repertoaren. Han var med och startade Visskolan i Kungälv 1987 och har sedan dess varit gästlärare i vishistoria och repertoarkännedom där. Han har forskat kring visan, varit grafisk formgivare för affischer och skivomslag, gett ut visantologier, gjort urval till cd-boxar m.m. m.m.

Hans omtolkning av Balladen om Gustaf Blom från Borås är en modern visklassiker. Svenska Visprisets går 2018 välförtjänt till Sid Jansson.

Svenska Vispriset 2018 finansieras av: 

Landskrona visfestival, Visans vänner på Tjörn, YTF-Yrkestrubadurernas förening, Samfundet Visans Vänner i Uddevalla, Visans Vänner i Skaraborg, Ruben Nilssonsällskapet, Visans Vänner i Eskilstuna, Visfestivalen i Lund, Visum Visans Vänner i Umeå, Gällerstads Forngårdsförening, Visans Vänner i Västerås, Visklubben Skeppet, Samfundet Visans Vänner i Stockholm, Visans Vänner i Göteborg, Visans Vänner södra Skåne, Anders Gunnarsson, Quinnoväsen.

 

Svenska Vispriset

  1. Kriterier

Svenska Vispriset är en utmärkelse som tilldelas en person eller organisation som under längre tid kontinuerligt har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. Pristagaren kan vara en utövande artist, men också någon som har arbetat för visan organisatoriskt eller pedagogiskt. Det utslagsgivande skall vara att arbetet har medfört ökad uppmärksamhet och acceptans för visan som konstform.

Kandidater till priset skall värderas efter följande kriterier:

– Hur nyskapande arbetet har varit

– Hur bred aktiviteten har varit inom visans område

– Vilken uppmärksamhet arbetet har väckt

– Vilka konkreta resultat som arbetet har haft för visans ställning i Sverige

  1. Urvalsprocess

Styrelsen för Riksförbundet Visan i Sverige utser en jury, som skall bestå av förra årets pristagare, en extern visauktoritet tillsammans med en representant från styrelsen i Visan i Sverige, som också är sammankallande.

Nomineringar kan göras av Visan i Sveriges medlemsorganisationer och deras medlemmar, men också av juryn själv vid brist på tillfredsställande nomineringar. Juryns slutliga val skall formellt beslutas i riksförbundets styrelse.

  1. Prisets finansiering

Riksförbundet Visan i Sverige kan inte, av formella grunder, själv finansiera priset utan detta måste göras externt av våra medlemsorganisationer och eventuella andra relevanta sponsorer. Minsta belopp är 500:- .

Om det insamlade beloppet understiger 5000:- utdelas inte priset detta år. Tillsammans med donatorerna fattas beslut om insamlat belopp skall vidareföras till nästa år eller återbetalas.

  1. Prisets utdelande

Svenska Vispriset utdelas under hösten, tillsvidare i samband med Nordvisas Säröträff. Riksförbundet Visan I Sverige påtar sig att efter bästa förmåga skapa uppmärksamhet kring prisets utdelande.

Mottagare av Svenska Vispriset:

2018 Sid Jansson

2017 Gun Hemström

2016 Sture Ekholm

2015 Christina Kjellsson

2014 Jan-Olof Andersson

2012 Carin Kjellman

2011 chris Jangelöv

2010 Göran Samuelsson

2009 Ingrid Hogman & Martin Bagge

2008 Johan Johansson

2007 Hanne Juul