Är våra arrangemang tillgängliga för alla?

Är konserter och arrangemang som RVS medlemsföreningar ordnar tillgängliga också för personer som använder rollatorer, som sitter i rullstol, som har hörselnedsättning eller andra funktionshinder? Vi vill naturligtvis att alla visintresserade människor ska kunna ta dela våra fantastiska visartisters framträdanden. RVS uppbär stöd för sin verksamhet från Kulturrådet och i redovisningen av hur pengarna används trycker Kulturrådet på tillgängligheten för alla. RVS ordnar ju normalt inte konserter i egen regi utan de allra flesta arrangemangen ordnas av våra medlemsföreningar. Vi vill uppmana er att tänka på tillgängligheten för funktionshindrade. Använd lokaler som har hissar, ramper för rullstolar, teleslingor för hörselskadade etc.

Styrelsen