Visor för alla – en lyckad premiär

Nu är de första två konserterna genomförda inom ramen för pilotprojektet Visor för alla i Blekinge. Den 1 och 2 april i bygdegårdarna i Bräkne Hoby och Hallabro framförde visgruppen Briggen Tre Bröder och visartisten Frida Braxell sina program. Ett strålande vårväder kokurrerade dock om besökarna. Konserterna var ett första test på om vi kan hantera den teknik som möjliggör att konserterna streamas på internet i realtid till dem som inte kan ta sig till konserlokalen. Det fungerade alldeles utmärkt. Tänk att man nu kan sitta var som helst i världen och se en viskonsert samtidigt som den äger rum!! Gå in på Youtube och sök på Visor för alla så kan du själv se resultatet. Konserterna ligger där.

Den 22 och 23 april kommer de resterande två konserterna som ingår i pilotserien. De äger rum i Bygdegården i Högaböke den 22/4 kl. 17:00 och i Sibbamåla hembygdsgård den 23/4 kl. 17:00.  Länkarna till de två konserterna kommer att presenteras här så snart de är kända.