Kallelse till årsmöte 2017 är utsänd.

Kallelse och övrig dokumentation finner du under ”Om RVS” på denna sida.