Anrop från valberedningen

Valberedningen efterlyser förslag på kandidater till styrelsen. Vill du ingå i Riksförbundet Visan i Sveriges styrelse eller har du förslag på kandidat/er hör av dig till valberedningens sammankallande Gun Hemström senast 6 mars 2017. Tel: 070-517 72 58 eller via e-post gun.hemstrom@hotmail.com
Postadress. Fatbursgatan 29, 118 54 Stockholm
http://visanisverige.se/