Svenska Vispriset 2016 till Sture Ekholm

 

Finland-svenske skådespelaren, regissören och vissångaren Sture Ekholm var först i Norden med att ge master class-undervisning i vistolkning. Tusentals trubadurer har utvecklat sin scennärvaro med hjälp av hans metoder. Lördagen den 5 november tilldelades han Svenska Vispriset 2016, vid en nordisk visträff på Särö, söder om Göteborg.

Svenska Vispriset, som är instiftat av Riksförbundet Visan i Sverige, tilldelas en person eller organisation som under längre tid har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. Pristagaren kan vara en utövande artist, eller någon som har arbetat för visan organisatoriskt eller pedagogiskt. Årets pristagare Sture Ekholm lade grunden för dagens undervisningsmetoder i vistolkning.

Juryns motivering:

”För att han har lyft vistolkningen i Norden. Tonårstidens målbrottssång till sprucken gitarr, grundandet av Visans Vänner i Ekenäs 1974 och funderingarna kring tråkiga trubadurer ledde till att skådespelaren och regissören Sture Ekholm började hålla seminarier i sceniskt uttryck för vissångare och master class i vistolkning. Sture Ekholm sådde ett frö om en utbildning för vistolkare. Ett frö som Hanne Juul vårdade och vattnade med näring från Nordvisa och Nordiska Kulturrådet. Fram växte Nordiska visskolan vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv där Sture började som pedagog. Sture är den ende av alla pedagoger som haft samtliga elever på visskolan och han har även gästföreläst vid visskolan i Västervik. Utöver att skådespela, regissera, undervisa i vistolkning, turnera och sjunga visor, har Sture anordnat visfestivaler. Många är de som har haft Sture som pedagog och hans visdomsord och råd har följt dem på vägen: Försvara dina begränsningar och du får behålla dem.

Svenska Vispriset 2016 finansieras av: Olle Nyman, Dansk-Svensk musikfestival, Kils Visklubb, Visklubben Skeppet, Visans Vänner i Göteborg, Samfundet Visans Vänner i Uddevalla med omnejd, Visans Vänner Skaraborg, Visans Vänner i Södra Skåne, Visans Vänner i Sölvesborg, Visum – Visans Vänner i Umeå, YTF – Yrkestrubadurernas förening samt Visans Vänner i Västerås som ger sitt bidrag till minne av Kurt Trädgårdh.

Juryn har bestått av: Stina Elg, Christina Kjellsson och Billey Shamrock, i samarbete med Riksförbundet Visan i Sverige

Sture Ekholm

Sture Ekholm foto Max Tellving

Extern länk. Svenska vispriset 2016 till Ekenäsbördige Sture Ekholm

Svenska Vispriset

1. Kriterier

Svenska Vispriset är en utmärkelse som tilldelas en person eller organisation som under längre tid kontinuerligt har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. Pristagaren kan vara en utövande artist, men också någon som har arbetat för visan organisatoriskt eller pedagogiskt. Det utslagsgivande skall vara att arbetet har medfört ökad uppmärksamhet och acceptans för visan som konstform.

Kandidater till priset skall värderas efter följande kriterier:

– Hur nyskapande arbetet har varit

– Hur bred aktiviteten har varit inom visans område

– Vilken uppmärksamhet arbetet har väckt

– Vilka konkreta resultat som arbetet har haft för visans ställning i Sverige

2. Urvalsprocess

Styrelsen för Riksförbundet Visan i Sverige utser en jury, som skall bestå av förra årets pristagare, en extern visauktoritet tillsammans med en representant från styrelsen i Visan i Sverige, som också är sammankallande.

Nomineringar kan göras av Visan i Sveriges medlemsorganisationer och deras medlemmar, men också av juryn själv vid brist på tillfredsställande nomineringar. Juryns slutliga val skall formellt beslutas i riksförbundets styrelse.

3. Prisets finansiering

Riksförbundet Visan i Sverige kan inte, av formella grunder, själv finansiera priset utan detta måste göras externt av våra medlemsorganisationer och eventuella andra relevanta sponsorer. Minsta belopp är 500:- .

Om det insamlade beloppet understiger 5000:- utdelas inte priset detta år. Tillsammans med donatorerna fattas beslut om insamlat belopp skall vidareföras till nästa år eller återbetalas.

4. Prisets utdelande

Svenska Vispriset utdelas under hösten, tillvidare i samband med Nordvisas Säröträff. Riksförbundet Visan I Sverige påtar sig att efter bästa förmåga skapa uppmärksamhet kring prisets utdelande.

Mottagare av Svenska Vispriset:

2016 Sture Ekholm

2015 Christina Kjellsson

2014 Jan-Olof Andersson

2012 Carin Kjellman

2011 chris Jangelöv

2010 Göran Samuelsson

2009 Ingrid Hogman & Martin Bagge

2008 Johan Johansson

2007 Hanne Juul

För mer info länk hemsidan Visan i Sverige