Använd Visskolorna Aktivt!

Det är lätt att glömma bort hur viktiga våra visskolor är för Visans framtid och fortsatta överlevnad. Det är där morgondagens visartister fostras och utvecklas.

Alla vi som är aktiva i Visans Vänner-föreningar vet att vi har en särskild ändamålsparagraf där vi förpliktigar oss att främja visan. Det som idag står som centralt i detta arbete är att arbeta för Visans framtid och här framstår stöd till utveckling av nya vissångare som en av de viktigaste åtgärderna. På vilket sätt kan vi då öka antalet som utbildar sig till visartister och därmed förbättrar sin konstnärliga nivå?

1.Ha en ständig överblick över medlemmar med utvecklingsmöjligheter och ge stöd till att de utbildar sig vidare. Det kommer att öka engagemanget i föreningen och möjligheterna för föreningen att kunna förbättra sina intäkter genom att fler medlemmar kan framträda offentligt och dra mer publik.

2. Många visintresserade som besöker våra konserter spelar också själva. Ha alltid informationsmaterial om våra visskolor tillgängligt vid olika evenemang.

3. Sist, men inte minst, kan man sätta igång aktiviteter med ungdomar under 18 år och försöka intressera de för visor. Där kan man samtidigt informera om visskolornas existens. Vi kommer att rapportera om ett sådant projekt i regi av Visan i Sverige under hösten.

Visskolorna i Kungälv och Västervik har också följande fördelar:

-Har en blandning av generationer och alla åldrar är välkomna.

-CSN-berättigad utbildning

-Starka referenser. Hur många av dagens erkända visartister har inte gått på någon av dessa visskolor?

Visskolorna har en liten nyansskillnad i profilering:

Visskolan i Kungälv är en Nordisk Folkhögskola där man får goda möjligheter till samspel med kursdeltagare från övriga nordiska länder, som kan vara i fördel i en framtida karriär.

Visskolan i Västervik samarbetar med en parallell folkmusiklinje vilket ger goda möjligheter till ett genreöverskridande samarbete som ligger i tiden.

Ta kontakt med Visskolorna för att få veta mer om ett ömsesidigt berikande samarbete:

Visskolan i Kungälv: Hemsida: www.nordiska.fhsk.se/visskolan.aspx

Visskolan i Västervik: Hemsida: www.gamlebyfolkhogskola.se/utbildning/visskolan-i-vastervik