Styrelse vald på årsmötet 2016 i Västerås

Kontakta enskild styrelsemedlem genom att maila fornamn.efternamn(a)visanisverige.se

Ordförande
Håkan Hultin – Visans vänner, Mariestad

Vice ordförande
Elin-Louise Ahlberg, Visans Vänner Göteborg

Kassör
Tommy Rådberg – Cornelis Vreeswijksällskapet, Stockholm

Ledamot
Stina Elg – Visans vänner i Västerås
Jimmy Ginsby – Dan Andersson-sällskapet

Suppleanter
Magda Andersson – Visans vänner Umeå, Visum
Peter Bengtsson, Visans Vänner Sölvesborg
Petra Haraldson, Visans Vänner Göteborg
Anders Gunnarsson, Visans vänner Uddevalla
Johan Piribauer, Inlandskult

Revisorer
Tord Håkansson, sammankallande
Torbjörn Johansson

Valberedning
Gun Hemström, Cornelis Vreeswijksällskapet (sammankallande)
Christer Jilder, Visans vänner i Umeå, Visum
Elona Planman, Yrkestrubadurernas förening (YTF)