Kallelse till Årsmöte och Visriksdag i Galauniform i Västerås

Vi fortsätter samarbetet med Folk- och Världsmusikgalan för att öka synligheten för Visan vid denna festliga samlingsplats för folkmusik och visor och samtidigt erbjuda våra besökare ett varierat och spännande aktivitetsutbud. I år har vi dessutom ett mer fullspäckat program för visan än någonsin förr! Dags att besöka Västerås i år mellan Fredag 1. april och Söndag 3 april alltså! Se fullständig programöversikt på www.folkgalan.se där du också kan beställa galabiljetter och få tips om logi..Skynda på och beställ din resa för det är redan svårt med hotellrum i Västerås, men det finns bra kommunikationer till flera närbelägna städer som t.ex. Eskilstuna, Enköping, Hallstahammar om det kniper.

Årsmötet

Årsmötet hålls kl. 10.00 söndagen den 3 april i rum 110 på Konserthuset.. Dagordning finner du nedan i nyhetsbrevet. Kom ihåg att motioner skall sändas in till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet (senast söndagen 6 mars 2016).

Dagordning och övriga årsmöteshandlingar kommer också att läggas ut på hemsidan i god tid innan årsmötet.

Nordisk Viskonsert Fredagen 1. april kl. 1200-1330

I samarbete med övriga nordiska riksförbund arrangerar vi en Nordisk Viskonsert under temat Den moderna Visan i anslutning till den Nordic Showcase för Folkmusik, som pågår Onsdag 29 april t.o.m. Torsdag 30 april och är öppen för alla arrangörer. Vår konsert är också öppen för allmänheten. De artister som deltar är Loke och Elona Planman från Sverige, Benjamin Aggerbaek från Danmark, Erik Lukashaugen och Myrull från Norge och Lina Teir från Finland, alla bland de mest spännande talangerna inom den moderna nordiska Visan som här får exponering för en kunnig publik. Det tror vi kommer att öka visintresset och ge nya impulser till redan visintresserade..Ytterligare information på www.folkgalan.se

Seminarier Lördagen 2. april

Visan i Sverige arrangerar i år hela fem visseminarier med stöd av SKAP och Kulturens:

1000-1045 Visan berättar. Om förhållandet mellan visan och berättartraditionen med Mats Klingström.

1100-1145 Visans frihet. Om vad som händer med en visa när texten behandlas med olika musikstilar med Elin-Louise Ahlberg och Jan-Olof Andersson.

1230-1315 Att sjunga en text. En pedagogs reflektioner . Vi får ta del av Hanne Juuls mångåriga erfarenheter som ansvarig ledare för den Nordiska Visskolan i Kungälv.

1330-1415 Vem är det som sjunger? Om gestaltning och identitet vid val av sångtexter med Maria Lindström, som redogör för resultatet av en ny enkät om skillnader mellan vissångare och andra sångare.

1500-1545 Mer musik? Ja Hjärna. Om musikens hälsoeffekter med Petra Haraldson, musiker och terapeut.

Mässa Fredag 1. april och Lördag 2 april.

Från kl. 1300 på fredag ställer ett stort antal aktörer inom visa och folkmusik ut inklusive Visan i Sverige, som erbjuder prenumeration på vår Vistidskrift.
Folk- och Världsmusikgalan

Folk- och Världsmusikgalan hålls kl.1900 på lördagen 2 april. Biljetter kan bokas på www.folkgalan.se.

Förfestligheter på fredag

Vi planerar ett samkväm där vi sjunger för varandra under gemytliga former på fredag kl.1900, men lokal är ännu inte fastställd och meddelas senare.

Övriga arrangemang

Länkar till dessa arrangemang finner på www.folkgalan.se. Klicka på flik galaveckans program där du också hittar många andra arrangemang.

Vi hoppas vi får träffa riktigt många av våra medlemmar på Visriksdagen och att ni får många spännande upplevelser under galaveckan. Maila oss gärna om ni har frågor!

Dagordning Årsmöte i Västerås Söndag 3 april 2016

Plats: Rum 110 Konserthuset i Västerås Tid: 10.00

 1. Ordförande öppnar årsmötet
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Förslag från styrelsen och verksamhetsplanering
 10. Motioner och propositioner
 11. Val av ordförande, 2 år
 12. Val av vice ordförande, 1 år
 13. Val av kassör, 2 år ( ej på val, vald på tvåårsperiod 2015)
 14. Val av övriga ledamöter, 1 år
 15. Val av suppleanter, 1 år
 16. Val av revisorer, varav en är sammankallande, 1 år
 17. Val av valberedning, 1 år. Tre personer varav en är sammankallande
 18. Att fastställa medlemsavgift
 19. Vistidskriften ” Visor”
 20. Övriga frågor
 21. Ordförande avslutar mötet.