Så här tecknar ni en medlemsprenumeration

Vi behöver Visor!

Enligt er egen önskan prioriterar vi arbetet med att göra Visan mer synlig och intressant hos allmänheten för att tillföra Visan och våra medlemsorganisationer ny publik. Tidskriften Visor är central i detta arbete och läses också av kulturmyndigheter och press.

Förutsättningen för att vi skall bli framgångsrika är att vi klarar att motverka de fördomar många idag har om att Visan tillhör det förgångna. Det är därför viktigt att vår tidskrift och vi själva arbetar aktivt för att ge en bild av Visan som motsvarar dagens verklighet:

En mångsidig, dynamisk och spännande musikform med textkvalitet i fokus. Poesi till musik.

Att vi har så många originella, fängslande och tidsriktiga visor och visartister är det alltför få som känner till.

För att vistidskriften Visor skall kunna föra fram detta budskap är det viktigt att medlemsorganisationerna sluter upp om den och gör en liten investering i visans framtid genom en föreningsprenumeration. Det handlar inte bara om tidskriftens ekonomi utan ännu mer om att antalet läsare ger omvärlden en signal om hur många som sluter upp om tidskriftens budskap.

Ni behöver Visor!

Tidskriften Visor är också ett medel för internutbildning. Ju bättre uppdaterade era medlemmar är om vad som sker inom Visan desto bättre ambassadörer för Visan blir de.

Våra nuvarande föreningsprenumeranter har också upptäckt att tidskriften nu uppfattas som en medlemsfördel som ökar värdet på medlemskapet.

Så här tecknar ni en medlemsprenumeration

Vi har gått ut med budskapet nu, i god tid innan era årsmöten, för att ni, om nödvändigt, skall kunna årsmötesbehandla frågan.

En föreningsprenumeration omfattar alla föreningsmedlemmar med egen adress. Den kostar då bara 50:- ( 100:- normalt) pr. år och medlemsadress. Ni kontaktar er kontaktperson, mig eller Tommy Rådberg, sänder en medlemsförteckning till oss och vi fakturerar centralt.

De medlemsorganisationer som idag har föreningsprenumeration (7stk) har haft olika lösningar när det gäller finansiering. Några har höjt medlemsavgiften motsvarande, några har höjt med hälften och några har själva tagit kostnaden på föreningen. Responsen har varit lika positiv oavsett lösning.

Vi ser fram till er positiva insats – tillsammans är vi oövervinnerliga!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *