Kallelse till återupptaget Årsmöte i Stockholm

På grund av en del olyckliga omständigheter var vi tvungna att bordlägga årsmötet 14. Mars i Stockholm. Revisionsberättelsen hade nämligen inte blivit färdig i tid och därmed kunde styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet. En revisionsberättelse föreligger nu som rekommenderar ansvarsfrihet, men beslut om detta måste fattas på ett årsmöte varför vi nu kallar in till ett återupptaget årsmöte den 31. Maj med fokus på räkenskaperna. För att göra det hela ännu mer matnyttigt inviterar vi samtidigt till en diskussion om vår verksamhetsplan där vi är tacksamma för alla idéer och inspel.

Årsmötet sker i samband med invigningen av Hökis Visrum, en lokal ägnad visan med en utställning kring Cornelis Vreeswijk, som arbetade i huset intill och under en period var bosatt i Hökarängen. Lokalen skall ge möjlighet till olika aktiviteter kring visan och invigs av YTF:s ordförande Pierre Ström som också ger en konsert tillsammans med Helena Eriksson med början kl.12.00, så att det finns möjlighet att avnjuta den innan årsmötet börjar och förena nytta med nöje.

Enklast tar ni er till Hökis Visum, Hökarängsplan 3 genom att ta tunnelbanan till Hökarängen tunnelbanestation.

Dagordning och övriga årsmöteshandlingar finns redan på vår hemsida.

Vi hälsar alla föreningsmedlemmar hjärtligt välkomna till årsmötet!

***

Dagordning återupptaget Årsmöte i Stockholm 31 maj 2015

Plats: Hökis Visrum, Hökarängsplan 3, 12356 Farsta. Tunnebanestation: Hökarängen Tid: 14.00

1. Ordförande öppnar det bordlagda årsmötet

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

4. Fastställande av dagordning

5. Det återupptagna årsmötets behöriga utlysande

6. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

7. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

8. Val av kassör, 2 år ( ej samma period som ordförande)

9. Val av revisorer, varav en är sammankallande, 1 år

10. Verksamhetsplanen 2015

11. Övriga Frågor

12. Ordförande avslutar årsmötet, dels det påbörjade årsmötet 2015-03-14 och det fortsatta årsmötet 2015-05-31.

Ekonomisk berättelse 2014

Medlemmar 2014

Preliminär Verksamhetsplan 2015

Valberedningens förslag

Revisionsberättelse

Årmötesprotokoll del 1 av 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *