Kallelse till Årsmöte och Visriksdag

                        Kallelse till Årsmöte och Visriksdag i Galauniform!

Tiden för galaveckan 7-14 mars (vecka 11) närmar sig med ett fullspäckat och stimulerande program för alla intresserade i visor och folkmusik. Samarbetet med Folk- och Världsmusikgalan gör att du kan förena besöket på vår visriksdag och vårt årsmöte med många andra upplevelser som gör att det kan vara värt en resa till Stockholm! Kanske vi får någon vispristagare i år på galan, då är det extra festligt att vara där när det händer!

                        Årsmötet

Årsmötet hålls i Kulturens lokaler, Linnegatan 14, 11447 Stockholm kl. 15.00 lördagen den 14 mars. Dagordning finner du nedan i nyhetsbrevet.
Kom ihåg att motioner skall sändas in till styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet (senast 14 februari 2015).

Dagordning och övriga årsmöteshandlingar kommer också att läggas ut på hemsidan i god tid innan årsmötet.

                        Seminarier

I samma lokaler och i anslutning till årsmötet arrangerar Visan i Sverige tre visseminarier med stöd av SKAP och Kulturens:

10.00-1030 Är svenska egentligen polska? Om språkrytm och melodier med Stina Elg. Här visas på hur språket påverkar melodiernas utformning.

1245-1345 Av trummor och tamburiner är visan född. Om förnyelse och tradition inom visan med Dan Viktor. Här får vi illustrerat hur traditionen kan vara en styrka när man förnyar.

1400-1500 Från Särbo till Sambo. Visa möter folkmusik i gammalt och nytt med visskolan och folkmusiklinjen på Gamleby folkhögskola i Västervik. Här får vi uppleva hur visskolan och den parallella folkmusiklinjen har stimulerat och utvecklat varandra genom samspel.

I samma rum hålls ytterligare två visrelaterade seminarier, så det blir en fulladdad dag:

1045-1130 Folkmusikens gränser av Visarkivet

1145-1230 Joe Hill 100 år.

                        Folk- och Världsmusikgalan

Folk- och Världsmusikgalan hålls i Berwaldhallen kl.1900 på lördagen 14 mars. Av artister uppträder Stefan Sundström från visområdet och sedan får vi se under prisutdelningen. Biljetter kan bokas på www.folkgalan.se och eventuellt också boende.

                        Förfestligheter på fredag

Fredag 13 mars kl.1800 inviterar vi våra medlemmar till ett samkväm och en guidad visning i Bellmanhuset på Urvädersgränd 3 på Södermalm. Vi sjunger visor för varandra hemma hos Bellman och får dessutom besök av en vissångare som underhåller med några av Bellmans sånger och epistlar. Här krävs det förhandsanmälan till Tommy Rådberg på tel:070-1712919 eller e-post: tommy.radberg@visanisverige.se då antalet platser är begränsat.

                        Övriga visarrangemang

RUBEN NILSON – en del av vår visskatt av Ruben Nilsonsällskapet. Onsdag 11 mars kl.1900 på Folkkulturcentrum, Artemisgatan 19, Hjorthagens Medborgarhus.

EVERT TAUBES FÖDELSEDAG – firande torsdag 12 mars kl.1800 i Maria Magdalenakyrkan, Bellmansgatan 13 på Södermalm.

Länkar till dessa arrangemang finnes på www.folkgalan.se. Klicka på flik galaveckans program där du också hittar många andra arrangemang.

Vi hoppas vi får träffa riktigt många av våra medlemmar på Visriksdagen och att ni får många spännande upplevelser under galaveckan. Maila oss gärna om ni har frågor!

Dagordning Årsmöte Visriksdag i Stockholm 14 mars 2015

Plats: Kulturens lokaler, Linnégatan 14, 11447 Stockholm Tid: 15.00

1. Ordförande öppnar årsmötet

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

4. Fastställande av dagordning

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar

7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

8. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

9. Förslag från styrelsen och verksamhetsplanering

Stadgeändringar ( andra årsmötets bekräftelse):

Val av ordförande 2 år. /max två perioder bortfaller/

Styrelsen äger rätt att arvodera styrelsemedlem eller person formellt ansluten till styrelsen för förlorad arbetsförtjänst för uppdrag som bedöms absolut nödvändiga för styrelsens arbete och där det inte finns ersättare som kan ta uppdraget utan förlorad arbetsförtjänst. Sådan ersättning kan endast ges under förutsättning att föreningens ekonomi gör det försvarligt och innanför årsmötets ramar. Maximal ersättning pr. dag exkl. soc. avg. är 1500:- (Beloppet kan justeras av föreningens årsmöte).

10. Motioner och propositioner

11. Val av ordförande, 2 år (Nuvarande ordförande är inte på val förrän nästa år)

12. Val av vice ordförande, 1 år

13. Val av kassör, 2 år ( ej samma period som ordförande)

14. Val av övriga ledamöter, 1 år

15. Val av suppleanter, 1 år

16. Val av revisorer, varav en är sammankallande, 1 år

17. Val av valberedning, 1 år. Tre personer varav en är sammankallande

18. Att fastställa medlemsavgift

19. Vistidskriften ” Visor”

20. Övriga Frågor

21. Ordförande avslutar mötet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *