Vi ses på jämställda visfestivaler 2015!

Tack, ni eldsjälar som driver visfestivaler så att vi andra får njuta av våra favoritartister och upptäcka nya sådana!

För visst är det härligt med visfestivaler? Det tycker vi nog alla, både att stå på scen och att sitta i publiken. Runt om i landet finns en uppsjö med visfestivaler, stora och små, som drivs av eldsjälar med ofta snäv budget och beroende av väder och vind. Men vi har en gemensam utmaning. År 2014 såg könsfördelningen på svenska visfestivaler ut såhär:

graf_nyhetsbrev

Av totalt 384 akter på 33 festivaler var 58% mansdominerade, dvs antingen med en manlig frontperson eller ett band bestående av till störst del män.
Endast 36% av akterna hade kvinnlig frontperson eller övervägande kvinnor i bandet. 6% av akterna var mixade. Detta är en översikt och fördelningen varierade mycket mellan enskilda festivaler. Har någon frågor kring underlaget för sin egen festival kan man vända sig till mig.

Jag hoppas och tror att den gemensamma ambitionen är en jämställd visscen, där våra manliga och kvinnliga artister är lika synliga. Så ser det inte ut idag, och ni som arrangörer kan göra stor skillnad.

För det handlar inte om att kvinnor är sämre artister än män, det handlar om strukturer i samhället som gör att kvinnor inte får lika mycket utrymme som män på festivalscener. Genom att boka jämställt är ni delaktiga i att förebygga dessa strukturer, ni ger publiken ett mer varierat festivalprogram och peppar dessutom fler kvinnor att hålla på med musik när de ser att andra kvinnor blir bokade.

För att få inspiration så kan ni kika på Rättviseförmedlingens lista med kvinnliga visartister:

rattviseformedlingen.se/lista/folk-och-varldsmusik-till-festivalsommaren-2013

Lycka till med bokandet och vi ses på jämställda visfestivaler 2015!

Magda Andersson

Riksförbundet Visan i Sverige