Dags för Nytt Nummer av tidningen

Dags för Nytt Nummer av Visor!

Hur står det till med prenumerationen?

Nu är det snart dags för rykande aktuellt och spännande nummer av vår tidskrift Visor, som vi räknar med att sända ut i slutet av oktober.

För de av er som prenumererade från början, dvs. med start fr.o.m. nr. 2 är det dags att förnya prenumerationen och ni skall också ha fått påminnelse om detta. Vi behöver ha betalningen under nästa vecka för att vara säkra på att få er med i första utsändelsen.

För er andra som har stått och tvekat om ni skulle prenumerera är det dags att slå till nu som så många andra har gjort. Vi får bara alltmer beröm för tidskriftens innehåll och hur intressant det är att kunna hålla sig orienterad om vad som händer på visområdet i hela norden. Här är några viktiga skäl för att prenumerera på tidskiften:

  • Enda tidskriften som idag skriver initierat om visan och där du kan följa med vad som händer inom området. Ett måste för alla visälskare och inte minst visartister.
  • Du får möjlighet att upptäcka bra artister och festivaler innan de blivit ” allmän egendom”
  • Du stöder riksförbundets arbete med att skapa mer uppmärksamhet om visan. Alla skribenterna i tidskriften arbetar ideellt för att de tycker att det är viktigt att sprida mer kunskap om visan. Du kan stödja oss genom att prenumerera på tidskriften.
  • Visor är vår tidning och tar gärna emot läsarnas synpunkter och bidrag. Du kan påverka!
  • Två nummer pr. år är lagom att sätta sig in i och 100:- är mycket prisvärt för det du får.
  • Plusgiro: prenumeration: 66 45 43-6

Glöm inte möjligheten att erbjuda medlemmarna en förmånlig medlemsprenumeration!

Allt fler medlemsföreningar har under året gått in för att införa obligatorisk prenumeration till mycket förmånliga villkor som förstärker fördelen med att vara föreningsmedlem.

1. Alla medlemmar med egen adress prenumererar

Prenumerationspriset blir då bara 50:- pr. år oavsett hur många medlemmar föreningen har.

Föreningen betalar centralt och vi skickar tidskriften direkt i medlemmens brevlåda.

2. Prenumeration på minst 20 exemplar

Prenumerationspriset blir då 75:- pr. exemplar. Tidskrifterna kan antingen sändas till en adress eller direkt till de medlemmar man valt ut.

Kontakta Tommy Rådberg 0701-712919 under vecka 40 för föreningsprenumeration!

Plusgiro: prenumeration: 66 45 43-6